Et nyt år er begyndt – Godt nytår!

Et nyt år er begyndt, nye dage ligger foran os, og så længe at ”i morgen er der også en dag”, så har vi både som ledere og som mennesker en pligt til at få det bedst mulige ud af den dag, den næste og den næste igen. For vi kan altid tage ved lære og blive bedre, ….. hvis vi selv vil det. Både i det små og i det store. Uanset hvor vi står, og hvor vi er på vej hen. Sådan er det også for 2024. Det handler denne uges – årets første om.

Det Jordiske Lederskab

Som jordens mest magtfulde Prædatorer (Predatorer) har vi mennesker gennem århundreder haft den pligt at tage Det Jordiske Lederskab på os, men det er endnu ikke lykkedes os. Selv om der er gjort mange hel- og halvhjertede forsøg, så er det endnu ikke for alvor sket. Mens det endnu ikke er for sent, er det tid til at gøre nye forsøg. Det handler denne ugens artikel om.

Ledende sprog

For et par uger siden skrev jeg om META-MODELLEN. Et kommunikationsværktøj som ledere med stor fordel kan anvende til indhentning af mere præcis ledelsesinformation gennem en særlig spørgetek-nik, der, rigtigt anvendt, kan give uddybende information, viden og svar til gavn i virksomheden og dermed styrke den daglige ledelse og beslutningstagning.

Et andet effektivt kommunikationsværktøj, som lederen med stor fordel kan anvende i sin kommuni-kation af trufne beslutninger og som, ved sine kunstneriske uspecifikke sprogmønstre, rammer præ-cist ind til medarbejderne, samarbejdspartnerne, ja alle involverede interessenter, det er MILTON-MODELLEN. Det handler denne ugens artikel om.

Bæredygtig Ledelse er også God Ledelse

COP 28 – Klimatopmødet i Dubai er i disse dage med over 70.000 deltagere fra hele verden i fuld gang. Emnet fylder meget i medierne. Og når vi taler om, skriver om og udøver God Ledelse, så er Bæ-redygtig ledelse den nye sort. Bæredygtig Ledelse er blevet en vigtig gren og særlig disciplin inden for God Ledelse. Hvad Bæredygtig Ledelse er, kan og indeholder, det handler denne ugens artikel om.

Virkeligheden under vores sprog

Vores sprog og kommunikation dækker i virkeligheden kun en brøkdel af den virkelighed, vi befinder os i. Meget af den information, som vores sanseapparat egentligt stiller til rådighed for os, den filtreres fra. Den manglende information, der ligger lige under overfladen, og som udtrykker, tydeliggør og præciserer vores forskellige opfattelser og modeller af verden, den information er guld værd at få fat i og greb om, specielt for ledere, som leder andre mennesker. Den er også guld værd for os selv. Det handler ugens artikel om.

At skabe og lede forandringer

En af lederens vigtigste opgaver er at skabe og lede forandringer. Årsagerne til nødvendige forandringer kan være mange, og forandringer kan tilfældigt opstå. Årsagerne betyder ikke så meget, som den måde lederen skaber og leder forandringer på. Det handler ugens artikel om.

Små ord – Stor betydning

Selv om ord kun vægter en lille del af modtagerens samlede oplevelse af vores kommunikation, mens tonefaldet og kropssproget vægtes meget mere, så betyder ord alligevel noget og kan skifte mening. Selv de allermindste. Det handler ugens artikel om.

Om at føre gode samtaler

For lederen (og for så vidt alle mennesker) handler God Kommunikation ikke alene om at have en god overordnet kommunikationsstrategi, eksempelvis den tidligere omtalte H5O-strategi. God Kommuni-kation handler også om at komme godt i gang med gode effektive samtaler, der holdes i gang og styrkes undervejs, indtil samtalen afbrydes. Det handler ugens artikel om.

Sanseskarp kommunikation

Sanseskarp Kommunikation er afgørende for God Kommunikation. Det gælder for alle, og det gælder især, når vi træder ind i lederrollen og andre skal ledes og følge os. Men hvad er Sanseskarp Kommunikation? Hvordan kommunikerer vi sanseskarpt?  Hvorfor er Sanseskarp Kommunikation vigtig? Det handler denne uges artikel om.

ES-Leadership og vores tredjeparter bruger "cookies" og lignende teknologier til at levere og sikre vores tjenester, til at forstå og forbedre deres effektivitet og til at vise relevante annoncer på og uden for ES-Leadership. Du kan finde flere oplysninger i ES-Leaderships Privatlivspolitik. Vælg Acceptér cookies for at give samtykke til denne brug. Du kan til enhver tid ændre dine cookievalg.  ES-Leaderships Privatlivspolitik