21. artikel i 2022

posted in: 2022 | 0

Hvorfor tage initiativ og vise handlekraft?

af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen

Initiativ og handlekraft har vi tidligere kort omtalt som vigtige personlige lederegenskaber og værdier for alle i Det Ønskede Samfund. Men det er mere end det. Det er udtryk for en helt særlig adfærd hos alle borgere i Det Ønskede Samfund. For tager vi initiativ og handler, så kan vi nå de visioner vi i fællesskab sætter os. Det er på tide, at vi for alvor indretter vores samfund, vores love, regler og retningslinjer, så vi i endnu højere grad for lyst og energi til at tage initiativer og får lyst til at udvise handlekraft på grund af den måde vi indretter vores samfund på og ikke kun på trods. Det handler ugens artikel om.


At tage initiativ

At tage initiativ er ”at kunne (eller have lyst til at) igangsætte bestemte begivenheder eller aktiviteter, eller at vi ”sætter en række begivenheder eller aktiviteter i gang, og som udspringer af en bestemt (fornyende) idé eller målsætning” (”Den danske ordbog”). ”Synonymbog – Sproget er godt” angiver følgende synonymer for initiativ er: ”tiltag, handling, drive, energi, flid, fremdrift, fut, go, gåpåmod, krudt, virkelyst, virketrang”. Så langt så godt, men vi skal ind til kernen i, hvorfor det er vigtigt at tage initiativ i det samfund, vi er en del af.

Verden har alle dage været i konstant udvikling og forandring, således også vores menneskeskabte samfund, og det på både godt og ondt. De mennesker, der har igangsat bestemte begivenheder, har for en stund taget magten over os andre, og de ført os både gode og dårlige steder hen. I dag er det ofte vores politisk valgte ledere, erhvervslivet, forskellige bevægelser eller enkelt personer, der tager initiativerne. Men det fratager ikke os andre det initiativansvar, som vi selv har, både overfor os selv, vore nærmeste og samfundet omkring os.

På den anden side er det også nødvendigt, at vi, som samfund, gør det ”at tage initiativ” muligt og attraktivt for alle samfundsborgere, organisationer, myndigheder og brancher. Initiativer, der går i retningen af det samfund (både lokalt og globalt) vi ønsker os, bør fremmes, ligesom initiativer, der går den modsatte vej bør standses, hindres eller allerbedst forebygges. Ruslands angreb på Ukraine er desværre et godt eksempel på det sidste. Og i bagklogskabens lys kan vi i dag se, at vi, som demokratiske samfund, skal blive langt bedre til det ikke mindst det sidste.

At tage initiativ er afgørende for, at samfundet fungerer i dagligdagen og udvikler sig i den retning vi ønsker os. At tage initiativ er også afgørende for os som mennesker, i vores søgning efter det gode og meningsfulde liv.


Handlekraft

Begrebet handlekraft er tæt knyttet til begrebet ”at tage initiativ”. ”Den danske ordbog” taler om ”evnen og lysten til at foretage sig noget beslutsomt eller målrettet”. For os handler handlekraft også om at ”sige det du gør, og gøre det du siger”, det handler om evnen til at være vedholdende og holde fokus. Det handler også om, at vi er bevidste om, at det ”ikke at handle” i sig selv er en handling og en beslutning, som vores omverden reagerer på. Det ikke at deltage i ”festen” eller ”mødet” har i dagens medieunivers en tendens til at blive øjeblikkets Breaking News og sætte dags dagsorden.

Handlekraftens styrke ligger i afsenderens legitimitet, omdømme, troværdighed, ja alle de grundlæggende lederegenskaber, som vi tidligere har skrevet om. De grundlæggende lederegenskaber kan sagtens tåle en gentagelse, for vi må forlange dem af vores ledere og også af os selv. Det drejer sig om: åbenhed, tillidsbaseret lederskab, ejerskab og ansvarlighed, ydmyghed, gennemsigtighed og troværdighed, retfærdighed og ligeværdighed, vedholdenhed og tålmodighed, medinddragende og delegerende, ærlighed, inspirerende, motiverende, meningsfuldhed, loyalitet overfor lederopgaven, initiativrig og innoverende, silonedbrydende med en holistisk opbyggende og grænsekrydsende lederstil, magtbalancerende og ikke mindst evnen til at se sig selv som en del af noget større i udøvelsen af en bæredygtig lederstil med fokus på FN´s verdensmål.


Hvorfor initiativ og handlekraft?

Initiativ og handlekraft er vigtige ingredienser for et samfunds beståen og fornyelse. Initiativ og handlekraft er også vigtige for det enkelte menneske, både i retten og pligten til at tage styringen af eget liv og samtidig retten og pligten til at bidrage med det vi kan til det samfund, vi ønsker os.

Det drejer sig derfor om at skabe de bedst mulige forudsætninger for at initiativ og handlekraft kan blomstre i alle samfundets hjørner og kroge. Love, regler og retningslinjer bør derfor i endnu højere grad tage afsæt i samfundets visioner og grundlæggende værdisæt og pege på muligheder frem for begrænsninger.

Det handler om, at vi som samfundsborgere tager initiativ til at holde vores valgte politiske ledere op på de grundlæggende værdier og lederegenskaber vi har valgt dem på, og som vi forlanger, at de efterlever. Det kræver at os, at vi handler derefter og dermed udviser handlekraft. Vi må naturligvis gøre det ud fra hvert vores ståsted, men fælles for os alle – med stemmeret – er, at vi senest kan gøre det ved næste Folketingsvalg. Det opfordrer vi dig til – uanset hvor du sætter krydset – for kun gennem initiativ og handlekraft blomstrer demokratiet.


Afrunding

Næste debat om Det ønskede Samfund med temaet ”Samfundsvisionen” foregår på Zoom torsdag den 16. juni 2022, kl. 19-21. Tilmelding sker til Erik Schwensen (es@es-leadership.dk). Når du tilmelder dig debatten sender vi artikelserien ”Derfor er visioner vigtige” til dig, så du også har den til de debatter, som du selv igangsætter. KOM OG VÆR MED 🙂


Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar