14. artikel i 2022

posted in: 2022 | 0

Fire nøgler til visionens succes

Foto: Vesterhavet et stenkast fra Nr. Vorupør af Erik Schwensen

af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen

Flere forskere peger på at kun ca. 25% af de udarbejdede visioner bliver til noget i virkeligheden, hvorimod resten dør ud og glemmes uden succesfuldt resultat. Så hvad er det, man skal være særligt opmærksom på for at ens egen vision bliver til virkelighed og får succes? Ja, det kigger vi nærmere på i denne 8. artikel, der afrunder artikelserien om ”Derfor er visioner vigtige”. Vi gør det ud fra egne erfaringer og observationer, og naturligvis de syv forudgående artikler om emnet. I artiklen peger vi på de fire forhold, som vi finder allervigtigst for en succesfuld vision.


Involvering og medejerskab

En succesfuld vision kræver medinddragelse og medejerskab af alle involverede og berørte aktører allerede fra begyndelsen af visionsprocessen. Også de der senere skal være med til at realisere og leve med den valgte vision. Kommer ikke alle med i udviklingen af selve visionen, så får visionen meget svære livsbetingelser. For det er under udviklingen af visionen, at alle berørte parter skal tanke tilstrækkelig energi og drivkraft op, og generere lyst og engagement nok til at virkeliggøre visionen.


Visionsprocessens natur og dens elementer

Visionsprocessen handler om at knytte nutiden (vores mission og vores model af verden) til fortiden (vores historie og erfaringer), og knytte nutiden til fremtiden (vores vision) i en helt særlig proces og på en helt særlig måde. Visionsprocessen skal skabes ud fra dette helhedsperspektiv. Et holistisk perspektiv, hvor vores vision indgår som et af elementerne blandt flere i en kompleks responsiv proces, der aldrig ophører.

Det er helt centralt for en succesfuld visionsimplementering, fordi verden omkring os er dynamisk og i konstant forandring. I dag oplever vi en meget dynamisk, kaotisk og ikke-lineær verden, hvor den umiddelbare sammenhæng mellem årsag og virkning synes afløst af meget komplicerede refleksive og dynamiske processer. De kriser, som vi oplever (finans-krisen, Corona-krisen, Ukraine-krisen og Klima-krisen), synes at accelerere denne forandringsproces.

Visionsprocessen må derfor være iterativ. Det vil sige en stadig tilbagevenden til tidligere elementer i processen. Vi bliver klogere undervejs, det er en lærende proces, nye aktører kommer på banen og nye strategier dukker op og præger processen på nye måder. Alt i alt betyder dette, at visionsprocessens delelementer skal genovervejes undervejs. Hvis vi ikke indbygger den dynamik i visionsprocessen, så bliver visionen forældet, visner bort og bliver i realiteten et fængsel frem for et fyrtårn for os. Men visionen skal kun ændres, når der sker markante og pludselige, uforudsete omvæltninger i verden omkring os.

Meget kort fortalt består visionsprocessen af fem elementer (se nedenstående grafik): 1) Vores overvejelser om, hvor vi står netop nu (nutiden), 2) Et tilbageblik på det vi ønsker at fastholde, vores hidtidige succeser og fælles ressourcer (fortiden), 3) Et udsyn mod vores fremtidige tilstand (visionen), 4) Strategien og handleplanerne og 5) De første skridt henimod visionen.

Visionsprocessen for fx Det Ønskede Samfund: Grafisk fremstilling af Erik Schwensen®


Visionens formulering

Det tredje forhold er naturligvis visionen selv.

Visionen er som et sæt vejskilte. Den skal vise os i den retning, som vi har besluttet os for at drage ud på i håbet om at finde det sted, som vi eftertragter og leder efter, fx Det Ønskede Samfund. Visionen er forestillingen om en ny og bedre verden omkring os, tæt på vores drømme og fantasier om svaret på spørgsmålet: ”Hvis nu alt er muligt for os, hvor ønsker vi så at være om et vist antal år ude i fremtiden? ”

Men visionen skal være mere præcis og realistisk end slørede og fragmenterede drømme.

Visionen skal være i stand til – med få ord – at virke så dragende på os, at vi ikke kan lade være med at tage de første skridt og de næste skridt mod det fælles mål, som vi har sat os for at nå enten som individer, i fællesskab eller allerbedst begge dele. Visionen skal være den ledestjerne, der også viser vej i mørke stunder og usigtbart terræn, eller når vores forudindtagede landkort (vores model af verden) og GPSer ikke stemmer overens med den virkelighed, der folder sig ud foran os.

Visionen er langsigtet, og visionen skal holde os på rette kurs uanset hvilke orkaner og storme, der raser omkring os og inden i os. Samtidig skal vi om nødvendigt være i stand til justere visionen og kursen, når og hvis radikale sceneskift sker.


Visionen i hverdagen

Det fjerde og sidste forhold er hverdagens visionsarbejde.

Visionsarbejdet bør indgå som en helt naturlig del af ledelsesprocessen. Visionens indhold bør indgå i det daglige ledelsesarbejde, både hvad angår den personlige ledelse og i ledelsen af andre. Hverdagens gøremål og opgaver kan med fordel begrundes ud fra den valgte vision med de tilhørende strategier og handleplaner. Derved holdes visionen dagligt i live, virkeliggøres og holdes opdateret, frem for at ligge gemt og glemt i arkivet til vi opdager, at tiden er løbet fra den.


Afrunding

Hermed runder vi miniserien om ”Derfor er visioner vigtige” af. Det blev til i alt otte korte artikler i denne omgang, som du kan finde i AVISEN eller på hjemmesiden: www.det-ønskede-samfund.dk/.

Debatten om Det ønskede Samfund fortsætter. Den 28. april 2022, kl. 19-21 holder vi næste debataften, hvor vi fortsætter debatten om ”Fremtidens grænseløse uddannelsesmiljø”. Læs mere om debatten i AVISEN (uge 09 og 12 i 2022 på side 12). Oplægsartikel til debatten blev udgivet i AVISEN den 20. april 2022 i uge 16. KOM OG VÆR MED 🙂 Tilmelding til Erik Schwensen (es@leadership.dk).


Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar