Oberst Søren Andersen, chef for Veterancentret, skriver i forordet:

”Eriks fokus på ledelse, udvikling af individet, positivitet, veteraner, etablering af eksterne netværk samt samarbejde og kommunikation står stadig som noget helt unikt for mig. Bogen sætter fokus på lederskab og resultater. Den har mange facetter og henvender sig derfor til en bred læserskare…….. den henvender sig også til mennesker, der ønsker et nuanceret indblik i Forsvaret, viden om samarbejde med det politiske niveau og det omkringliggende samfund, håndtering af pressen samt indblik i en moderne offentlig virksomhed. Bogen giver tillige stof til eftertanke for mennesker, der har en faglig interesse i ledelse, ledelsesteorier og kommunikation.”

”Den handler om, hvorledes man kan gribe et chefvirke an. Hvordan man kan arbejde med strategier, principper, direktiver og planer på et højt kvalitativt niveau. Herunder hvordan man kan gennemføre en stor forandringsproces. Bogen giver god indsigt i, hvordan man kan operationalisere dokumenthierarkier, principper og teorier således, at en organisation skaber reelle resultater.”

”Kommunikation er et væsentligt element i at skabe resultater, hvilket Erik på rigtig god vis får trukket frem som et meget væsentligt tema. Man får et godt indblik i den kompleksitet, der er i ledelse af en højteknologisk og synlig organisation i Forsvaret.

”Læseren får tillige en inspirerende indsigt i, hvilke oplevelser og stillinger der har formet Erik som officer og chef. Som læser kommer man uvægerlig til at tænke på, hvilket oplevelser på godt og ondt der har formet en til det menneske, man er i dag.”

”En bog der med fordel kan læses flere gange, og en bog man kan tage frem, når man søger inspiration og viden.”