10. Artikel om Det Ønskede Samfund

posted in: 2020 | 0

22. oktober 2020

Opfølgende artikel på debatmødet den 01. oktober 2020 om FRIHEDEN i fremtidens samfund!

FRIHEDEN i fremtidens samfund!

Det blev en meget overraskende og inspirerende debat, som tog en helt anden retning end vi havde forestillet os, som vi gennemførte den 01. oktober 2020 i rækken af debatter om Det Ønskede Samfund – denne gang om FRIHEDEN.

Mange idéer og forslag blev bragt på banen og diskuteret, og alle vil vi tage med os i den videre debat, og i denne artikel vil vi, af pladshensyn, komme ind på de – for os – vigtigste konklusioner:

Frihed som begreb

Har vi behov for at nytænke frihedsbegrebet så det passer til vores verden af i dag? Der er sket meget i verden omkring os siden Grundloven fra 1849 stadfæstede vores grundlæggende frihedsrettigheder. Samfundet har ændret sig dramatisk, udviklingen og teknologien har givet os en overflod af muligheder, så drastisk at vores demokratiopfattelse og udviklingen heraf ikke har kunnet følge med. Så er det er tid til at opdatere vores demokratiske styreform generelt?  Det vender vi tilbage i senere artikler og debatter. Og er det tid til at opdatere frihedsbegrebet specielt? Det taler vi om i denne artikel.

FRIHED er både en individuel og en kollektiv følelse. En mental tilstand, hvor du har den fulde fornemmelse af, at du er i stand til at skabe og skaber et meningsfuld liv for dig selv, dig selv sammen med andre eller for dem som individer. Både i det små og i det store billede.

For hvordan opstår denne følelse af FRIHED for dig og for os? Hvad består den af? Hvornår opstår den? Og i hvilke sammenhænge?

Friheden stiller krav til os

Den historiske udvikling af frihedsbegrebet er vigtig at have med i bagagen, når vi kigger fremad, ikke bare den europæiske udvikling, men også udviklingen af frihedsbegrebet i resten af verden. Gentagne gange førte debatten os tilbage til behovet for ”dannelse” hos den enkelte samfundsborger, altså uddannelse af den enkelte borger til at begå sig i det omkringliggende samfund. For derigennem opnås størst mulig frihed for den enkelte inden for de kollektivt besluttede love og regler vi over tid i fællesskab har indført for at binde vores samfund sammen på den måde vi ønsker det. Det gælder for alle mennesker uanset de roller vi indtager gennem livet, også for vore ledere og magthavere, hvor den moralske del af frihedsbegrebet i særlig grad synes under pres. Vi bør alle uddanne os til forsvarere af vores frie demokratiske samfund og indtage vores egen medicin.

Det teknologiske pres på udviklingen

Den teknologiske udvikling har skabt et kolossalt pres på vores frihed. Muligheden for at anvende vores personlige data i et utal af sammenhænge er eksploderet med internettets fremkomst og udvikling af de tilhørende søgemaskiner, sociale medier, algoritmer og meget mere. Det rejser blandt andet behovet for at genforhandle ejendomsretten til egne data og sætte nye rammer for den. Et konkret forslag, der fremkom under debatten, var at etablere nye institutioner i samfundet, som sikrer og beskytter vores personlig data, så det i højere grad bliver den enkelte borger, der har hals og håndsret over egne data, bortset fra de mest nødvendige der skal ligge ved myndighederne (sundhedsdata, straffedata, skattedata m.v.).

Vi skal finde frem til en bedre balance mellem de teknologiske muligheder og den frihed vi ønsker, og det kan kun ske gennem dialog, gennemsigtighed og klare retningslinjer.

 

Den personlige frihed

Den personlige frihed er under et voksende pres og håndteres i dag ud fra en fællesskabelon og mindste fællesnævner for alle mennesker. Skulle vi ikke tage et andet udgangspunkt. For som mennesker er vi ikke ens. Vi er forskellige, og hvis frihed er en følelse, så opfatter vi den forskelligt. Og som en af deltagerne i debatten sagde: ” jo mindre man begynder at styre min personlige frihed i forhold til fællesskabet, jo mere får jeg lyst til fællesskabet ”. Kunsten bliver at skabe en samfundsmodel, som også indeholder netop den personlige frihed, som citeret. Kan det lade sig gøre i en ny kombination af den personlige frihed og det individuelle og kollektive ansvar for udviklingen af vores samfund? Baseret på vores tidligere debatter om, hvad vi ønsker at tage med os fra det samfund vi ser i dag og de grundlæggende værdier for vort samfund, som vi igen og igen vender tilbage til.

Afrunding

Debatten om det ønskede samfund fortsætter, og efter Frihedsdebatten følger debatten om KULTUREN i det ønskede samfund. Kronikken om KULTUREN kommer her på lørdag.

Næste debataften om KULTUREN foregår onsdag den 28. oktober 2020, kl. 19-21. Denne gang både fysisk på Fredericia Bibliotek og virtuelt på Zoom. Du er velkommen til at tilmelde dig allerede nu hos Erik Schwensen (es@es-leadership.dk).

Send os også gerne indspark til debatten til: Uffe Steiner Jensen (uffesteinerjensen@gmail.com) eller Erik Schwensen (es@es-leadership.dk).

Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar