7. artikel i 2022

posted in: 2022 | 0

Vores værdier, etik og adfærd

15. februar 2022

af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen


I debatten om Det Ønskede Samfund skriver vi i 4. artikel i miniserien ”Derfor er visioner vigtige” om vores værdier, etik og adfærd. Vores værdier, etik og adfærd bør præge formuleringen og virkeliggørelsen af den vision, vi ønsker for vort samfund, vore virksomheder, kommuner og fællesskaber. I denne artikel går vi derfor tæt på fem afgørende værdier med tilhørende etik, moral og adfærd. En adfærd der er med til at forme og give brændstof til den vision vi ønsker at udleve.

Formuleringen og udlevelsen af vores fælles værdier hjælper og støtter os på vejen til det samfund vi ønsker os. De er ledetråde for vores etik og adfærd, altså den måde vi udvikler vores liv på, og dermed også afgørende for vores visions succes. Ligesom vores identitet (hvem vi er) og vores syn på verden, som vi har skrevet om i miniseriens tidligere artikler.


De fem værdier

Vi finder nogle af de helt fundamentale værdier i Den Danske Grundlov fra den 05. juni 1849 med efterfølgende justeringer. Vi finder også dele af vores værdisæt i en række internationale konventioner og aftaler, som løbende sættes til debat. Men vi finder det også i hverdagen, i måden vi opfører os på og i den måde vi kommunikerer på. Og meget af det gør vi ubevidst, selvom ”Corona-krisen” har løftet sløret for og synliggjort flere af vores ”glemte” værdier.

Et eftersyn og en fornyelse af vores fælles værdier gennem en frugtbar debat og en synliggørelse af de værdier, som vi ønsker at bære videre til de næste generationer, er uhyre vigtig.

Der er fem værdisæt, som betyder meget for os:


Retfærdighed

Vores samfund skal bygge på retfærdighed over for alle samfundsborgere. Det vil sige, at alle samfundsborgere skal stilles lige over for vedtagne love. Det gælder høj og lav, uanset race, religion, køn og det gælder uanset, hvilken økonomi du råder over. Retfærdighed er tæt forbundet med værdien ærlighed.


Ærlighed

Ærligheden gælder både overfor dig selv og andre. For hvis du ikke er ærlig overfor dig selv, hvordan vil du så kunne styre ærligheden overfor andre. Vi fastholder således ærlighed som en grundlæggende værdi. Vi er nemlig overbeviste om, at hvis vi er i stand til at ”hælde mere ærlighed” ind i samfundet, så vil vi stå med en vigtig ingrediens og med et i iørefaldende ”soundtrack” til vores ønskede samfundsmodel.


Tillid

Tillid er en afgørende værdi i det danske samfund. Tillid mellem mennesker spiller en kæmperolle. Din hverdag og dit liv bygger på tillid: at du har tillid til at vuggestuen passer på dine børn, at du har tillid til at din familie hjælper dig om nødvendigt, at du har tillid til at lægen hjælper dig, hvis du bliver syg, at du har tillid til at du får den vare, som du bestiller i Internet butikken, at du har tillid til din kollega på arbejdet, at vi har tillid til vore politikere, erhvervslivet, myndigheder og styrelser. ”Corona-krisen” har understreget, at tillid er en afgørende værdi for et samfund og dets indbyggere.


Frihed under ansvar

Begrebet kan vi med fordel gentænke med en endnu bedre balance mellem ”frihed” og ”under ansvar”, hvor det første måske netop nu synes tilsidesat til fordel for det sidste. Hvad er det for et ansvar, som hver enkelt af os har som samfundsborger, både lokalt og globalt? Og hvilken frihed giver det ansvar os herefter? Rækkefølgen er betydningsfuld.


At bidrage efter evne

Evne forpligterer stadig et meget rammende udtryk for et nødvendigt værdisæt i ”det ønskede samfund”. Det forudsætter, at vi skaber rammebetingelserne for, at den enkelte kan bidrage efter evne. På den måde fremmer vi anvendelsen af samfundsborgernes styrker frem for at fokusere på svaghederne. Alle har noget at bidrage med.


Vores etik og adfærd

I debatten om Det Ønskede Samfund er flere andre værdier sat i spil: Værdier som tryghed, loyalitet, ordentlighed, ordholdenhed, ytringsfrihed, respekt for andre, offentlighed i forvaltningen og mange flere. Det er kombinationen og afvejningen af værdierne, og det er bevidstgørelsen og samtalen om værdierne, der skaber fællesskabet i et værdibaseret samfund og giver meningen i livet. Temaer som: prioritering af værdier, værdidilemmaer, risikovillighed, etik, forpligtelsen til at være med i dialogen om udviklingen af vort samfund, whistleblower-ordning er også blevet vent i debatten, ligesom bevidstgørelsen og anvendelsen af vore værdisæt i den daglige samtale mellem mennesker er blevet diskuteret.

Værdidebatten er vigtig. Endnu vigtigere er det dog at koble vores værdier sammen med den etik og adfærd, vi udøver hver eneste dag.

Etik forstås generelt som nogle filosofiske grundregler for ønskelig menneskelig adfærd, ligesom moralsk opførsel anvendes om, hvad vi anser for sømmeligt og rigtigt for menneskelig handlen. Hvad der er rigtigt, hvad der er forkert, god eller ondt og så videre. Vigtigst er dog ikke samtalen herom, men den konkrete handling på baggrund af heraf.

Begrund din adfærd. Vi opfordrer alle til at begrunde deres daglige adfærd og adfærdsmønstre som mennesker, som ledere overfor medarbejdere, som forældre overfor jeres børn mv., ud fra de værdier I ønsker at leve jeres liv efter.


Afrunding

Vores fælles og individuelle værdier, etik og moral og den tilhørende adfærd er rammesættende for vores visions succes, ligesom vores identitet og syn på verden er det. I næste artikel i miniserien ”Derfor er visioner vigtige” skriver vi om ”Hverdagslivets ledetråde – ledelsesprincipper i Det Ønskede Samfund”. Den udkommer blandt øvrige artikler knyttet til vores debatter om Det Ønskede Samfund her i AVISEN og på vores hjemmeside.

Næste debataften om ”Fremtidens uddannelsesmiljø ” er planlagt til torsdag den 10. marts 2022, kl. 19-21. KOM OG VÆR MED. Tilmelding til Erik Schwensen (es@es-leadership.dk).

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar