Det mentale udgangspunkt tæller

af Erik Schwensen.


Det allervigtigste værktøj, som bør ligge øverst i enhver leders værktøjskasse er ledelsesprincippet om, at det er det mentale udgangspunkt, der tæller. Lederens mentale udgangspunkt (og medarbejdernes) er altafgørende for evnen til at skabe de bedste resultater. Som personligt ledelsesprincip gælder det derfor os alle, fordi det er vores mentale udgangspunkter, der rammesætter vores adfærd, det påvirker vores resultater, og det skaber de bedste muligheder for at nå de mål, som vi ønsker at nå. Det handler denne uges artikel om i serien ”kunsten at lede”.


Indledning

Vores mentale tilstand påvirker i høj grad vores hjerners evne til at fungere optimalt for os, uanset hvad vi udsættes for undervejs. Så hvis vi er i stand til at styre vores mentale tilstand bedre, så skaber vi endnu bedre arbejdsbetingelser for vores hjerner. Det styrker vores adfærd og dermed vores resultater.

Urimeligt kort kan vi tale om to neurologiske tilstande i hjernen (nærmere bestemt i amygdala). En overlevelsestilstand (det røde område) og en OK-tilstand (det grønne område). I den første tilstand lukker hjernen ned og har kun ”tændt” for de helt basale funktioner. I den anden tilstand sker derimod det modsatte. Hjernen bliver i stand til at ”tænde” for alle sine kapaciteter og kreative evner, samt operere optimalt, ja bedst muligt. Og det er det sidste, som både lederen og medarbejderne har brug for. I den tilstand får du lettere adgang til alle de ressourcer, som du besidder. Både dem du er bevidste om og ikke mindst alle dine ubevidste ressourcer. Det er også herfra, du er bedre til at styre dit sind og dermed dine resultater, og det er herfra, du er i stand til at lede dig selv og andre allerbedst.

Det gode er, at vi er i stand til at træne os selv og andre op til at styre den mentale tilstand over i det grønne område og fastholde os dér. Vi kan gøre det ved hjælp af nogle relativt enkle, mentale principper og værktøjer. I denne artikel vil jeg begrænse mig til to principper og et værktøj, som eksempler herpå. Igen urimeligt kort, men jeg håber, at du alligevel lader dig inspirere.


Løsnings og henimod – Princippet

Nogle mennesker og ledere ser og taler ofte kun om problemer. De taler om og leder efter, hvad de ikke vil, og hvad der ikke kan lade sig gøre. Andre ser og taler mere om løsninger. De taler om og leder efter, hvad de vil, og hvad der kan lade sig gøre. Når vi taler om ledelse af mennesker, så er det sidste princip og tilgang langt den bedste medicin. Det første princip kommer dog i spil, hvis vi taler om ledelse af non-humane systemer, men det er en anden historie. Løsnings- og henimod-princippet er med til at bringe vores hjerne ind i det føromtalt grønne område, ind i den mentalt åben tilstand, hvorfra vores hjerner virker allerbedst.


BE à DO – Princippet

Det andet princip handler om, hvad vi gør først. Mange af os er vokset op med den overbevisning, at vi skal gøre noget for at være noget (DO før BE). Her er det adfærden, der får os til se, høre og føle, hvem vi er – vores identitet.

Men hvad sker der, når vi vender dette princip på hovedet. Når vi begynder med at gå ind i den mentale tilstand, hvor vi er allerbedst (den bedste udgave af os selv og finder ind til vores sande identitet) (BE), og derfra gør noget (DO), så sker der et mentalt SKIFT. Det mentale SKIFT tvinger vi vores hjerner ind i det grønne område, hvor den neurologiske åbne tilstand sætter alle vores mentale kapaciteter og kreativitet i spil, før vi begynder at gøre noget. Det SKIFT styrker vores adfærd og dermed også lederens lederadfærd betydeligt. Det mentale værktøjet dette SKIFT, kommer her.


Den mentalt bedste tilstand

Måden vi finder ind til vores mentalt bedste tilstand er ved at tænke tilbage på en helt specifik oplevelse, hvor vi oplevede, at vi var mentalt allerbedst i den valgte, unikke situation. Og det skal gøres på en helt særlig måde ud fra en nøje fastlagt spørge/svar-proces.

Kort fortalt handler det om, at tænke tilbage på en helt specifik oplevelse, hvor du oplevede, at du fungerede allerbedst og var mentalt i den åbne tilstand. Når du har fundet den specifikke oplevelse, begynder du at beskrive og tale om den ud fra en bestemt række spørgsmål: Hvor er du? Hvad gør du selv i situationen? Hvad gør andre? Hvad der blev sagt? Hvornår i oplevelsen oplever du, at du er allerbedst? Hvis du skulle sætte en overskrift på, hvad vil du kalde oplevelsen? Hvad er det for en fornemmelse/følelse du har netop der? Hvor sidder følelsen? Hvad vil du kalde den følelse, du har, dér hvor du er allerbedst? Hvad du kalder dig selv, når du er dér? Hvad er du i stand til, når du er dér?

Flere elementer og spørgsmål/svar hører med til at forankre den gode oplevelse og den mentalt bedste tilstand. Den meget vigtige non-verbale kommunikation skal naturligvis også kobles hertil, som en fuldt integreret del af helhedsoplevelsen. Kunsten er at træne dig selv i at gå ind i den mentalt gode tilstand – hurtigere og hurtigere. Dette kan blandt andet ske ved en ”ankring” af oplevelsen, der hvor du er allerbedst. Derved bliver du i stand til på et øjeblik at gå ind i din mentalt bedste tilstand ved at anvende det ”anker”, som du har sat dig, i alle de situationer, hvor du har brug for det. BE à DO princippet bliver din vigtige medspiller.


Afrunding

Denne artikel er skrevet på baggrund af bogen ”Mental Fitness for Warriors – Bliv Væredygtig”, som jeg i 2020 skrev sammen med Direktør Henrik Wenøe, Acuity World. En bog baseret på Acuity Worlds personlige ledelsesværktøjskasse og på baggrund af vores erfaringer med mental træning af krigsveteraner og forebyggende mental træning af et par hold soldater udsendt til Afghanistan.


Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar