27. artikel i 2022

posted in: 2022 | 0

Morgenpolitik – Fredericia

Nye mødetider –> mere lokaldebat

af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen


Det Ønskede Samfund afholdt sin første Morgenpolitik – Fredericia tilbage i 2021. Indtil nu er det blevet til otte debatter om de lokalpolitiske emner, der har præget byrådsdagsordnerne siden da. Fra begyndelsen er Morgenpolitik – Fredericia tænkt som et supplement til debatten om det ønskede samfund, blot med fokus helt lokalt på, hvad der rør sig i og omkring Fredericia og Omegn.


Hvad er Morgenpolitik – Fredericia?

Morgenpolitik – Fredericia er et dialogforum, hvor et af formålene er styrke relationen mellem borgere og byrådspolitikere lokalt. Gennem en uformel og nysgerrig samtale om udvalgte emner fra dagsordenen for det næste byrådsmøde, så er det tanken, at borgerne lærer lokalpolitikerne bedre at kende, og at borgerne bliver klogere på, hvad der sker på det politiske niveau i Fredericia og Omegn. Formålet er også, at politikerne får gode samtaler med borgerne og bliver klogere på, hvad borgerne mener. Lokalpolitikerne bliver dermed bedre forberedt til det enkelte byrådsmøde, får mulighed for at afprøve nye idéer og tanker, eller helt gratis får nye og gode argumenter for en konkret sag.

Morgenpolitik-konceptet er udviklet af ”Sager der Samler” (link er https://sagerdersamler.dk/) i Aarhus, hvor debatforummet ”Det Ønskede Samfund” indgår i fællesskabet om bl.a. at videreudvikle konceptet, og hvor vi støtter hinanden i vores demokratiarbejde. Det gør vi blandt andet ud fra følgende citat:

Vi lever i et af verdens mest velfungerende demokratier. Men afstanden mellem borgere og politikere vokser. På trods af høj stemmedeltagelse og mange bestræbelser fra politikernes side på at inddrage borgere i de politiske processer, falder tilliden til både politikere og embedsmænd. Borgerne ved som regel ikke så meget om det politiske arbejde i byrådet. Politikerne har ofte svært ved at holde dialogen med borgerne levende og føler ikke altid, at de har opbakning til deres arbejde. ”


Spillereglerne

I MORGENPOLITIK – FREDERICIA gælder tre enkle og vigtige samtaleregler:

  • Alle sørger for en god tone og atmosfære
  • Vi er her for at blive klogere og ikke for at få ret eller for nødvendigvis at blive enige
  • Vi værdsætter forskellige perspektiver

Kort sagt går Morgenpolitik generelt ud på at træne vores demokratiske muskler. Baggrunden for Morgenpolitik er den vigende interesse for det aktive demokrati. Mange folkevalgte oplever en mere og mere snæver base for deres arbejde og efterlyser mere direkte, vedkommende dialog med borgerne, ligesom borgerne savner mere konkret indhold i samfundsdebatten.


Hvorfor fortsat Morgenpolitik – Fredericia?

Savnet af et konkret indhold i samfundsdebatten gælder også for os i Fredericia og Omegn. Vi oplever måske netop et særligt behov i Fredericia og Omegn, fordi vi har mærket vort demokratis skrøbelighed ved den politiske og administrative uro, der har og til en vis grad stadig overskygger den politiske debat lokalt i Fredericia og Omegn.

Der er behov for at genetablere og nyskabe et sundt, demokratisk debatklima ikke alene mellem de lokale politikere, men også mellem borgerne i Fredericia og Omegn og politikerne. Et debatklima hvor tilliden og troværdigheden mellem borgere og politikere genskabes og vokser gennem en åben og gennemsigtig dialog og debat, der er præget af de grundlæggende værdier, som vi igen og igen har skrevet om i Det Ønskede Samfunds artikler gennem tiden. De kan ikke gentages for tit: ÆRLIGHED over for dig selv og andre, LOYALITET overfor den rolle og opgave, som du har påtaget dig i samfundet, den enkeltes ansvar for at tage det INITIATIV og udøve den HANDLEKRAFT, der skal til for at bevæge verden til et bedre og mere bæredygtigt sted. Sidst, men ikke mindst skal vores adfærd være præget af ORDHOLDENHED og ORDENTLIGHED i alt, hvad vi gør. Samspillet skal også præges af GENNEMSIGTIGHED og TILLID. Gennemsigtighed i alle samfundsmæssige beslutningsprocesser skaber troværdighed og tillid. Gensidig tillid styrker den kreativitet, der er drivkraften i et sundt samspil mellem aktørerne i samfundet.

Vi håber, at Morgenpolitik – Fredericia kan være med til at bidrage til dette løft af den demokratiske debat og dermed også øge tilliden og troværdigheden mellem borgerne og lokalpolitikerne.

Vi gør det også og ikke mindst, fordi MORGENPOLITIK – FREDERICIA er et godt supplement til vores igangværende debatserie og skriverier om Det Ønskede Samfund, som du kan læse meget mere om på vores hjemmeside (www.Det-Ønskede-Samfund.dk).


Deltagere og tidspunkt

Alle er velkomne, gerne en skøn blanding af borgere og politikere med vidt forskellige synspunkter og perspektiver. Adgangsbilletten er blot overholdelsen af de tre spilleregler, som nævnt ovenfor.

De første otte Morgenpolitik – Fredericia debatter begyndte vi om morgenen fra kl. 0830- 1000, her af navnet Morgenpolitik. Men flere og flere har tilkendegivet, at de gerne vil deltage, men at tidspunktet ikke kan forenes med deres arbejdsliv, hvorfor vi nu forsøger med torsdage fra kl. 1630 – 1800 i ugen før det pågældende Byrådsmøde, som normalt gennemføres den efterfølgende mandagen kl. 17. Vi håber meget, at det giver mange flere deltagere.


Næste Morgenpolitik – Fredericia

Næste Morgenpolitik – Fredericia foregår derfor på Zoom torsdag den 08. september 2022, kl. 1630 – 1800 med udgangspunkt i dagsordenen for Fredericia Byrådsmøde mandag den 12. september 2022, kl. 17.  

Du kan tilmelde dig allerede nu til Erik Schwensen (es@es-leadership.dk).


Næste debat om Det ønskede Samfund

Næste debataften foregår på Zoom torsdag den 25. august 2022, kl. 19-21, hvor vi fortsætter debatten om hvilke temaer og emner Folketingsvalget bør handle om. Kom og vær med. 🙂

Tilmeld dig allerede nu til Erik Schwensen (es@es-leadership.dk)


Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar