11. artikel i 2022

posted in: 2022 | 0

Visioner for samfundet

Foto: ES-Leadership v. Erik Schwensen

af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen


I mini-artikelserien om ”Derfor er visioner vigtige” er vi kommet til selve udformningen af visionen. Behovet for en personlig, en forenings- og forretningsmæssig, og ikke mindst en samfundsmæssig vision dukker op, når den mangler, eller når vi oplever dybe kriser omkring os, som Ukraine-krisen er et forfærdeligt eksempel på. Gennem de første fem artikler i serien har vi søgt at skabe fundamentet for formuleringen af selve visionen, som vi her giver vores bud på efter et kort tilbageblik – et resumé af fundamentet for visionen.


Fundamentet for visionen

Vi har flere gange nævnt, at visionen kan betragtes som et vejskilt. Den skal pege og vise os i den retning, som vi ønsker at bevæge os ad. Visionen er en forestilling om, en oplevelse af eller et billede på en ny og bedre verden. Visionen ligger tæt på vores drømme og fantasier om svaret på spørgsmålet: ”Hvad er det for en verden, vi ønsker at leve i, hvis alt er muligt? ” Men visionen skal være mere præcis, mere konkret og mere realistisk end bare en sløret og fragmenteret drøm.

Visionen skal udspringe af, hvem vi er – vores oplevede identitet. Visionen skal afspejle vores syn på verden og de overbevisninger vi ønsker at leve efter. Visionen skal formuleres i overensstemmelse med vores værdier og hvilken etik og adfærd, som vi ønsker skal være fremherskende i vores liv. Visionen skal gennemsyres af de ledelsesprincipper, som vi ønsker at lede os selv og andre efter, og som vi selv ønsker at blive ledt ud fra.  Dette fundament kan du læse mere om i vores forudgående fem artikler. Du finder dem på AVISEN eller på vores hjemmeside.  

Visionen skal være i stand til – med få ord – at virke så dragende på os, at vi ikke kan lade være med at tage det første skridt og de næste skridt mod det fælles mål. Mål som vi har sat os for at nå enten som individer, i fællesskab eller allerhelst begge dele. Visionen skal være i stand til at være den ledestjerne, der også viser vej i mørke stunder og i usigtbart vejr og terræn, eller viser os vej, når vores forudindtagede landkort (vores model af verden) og ”GPSer” ikke stemmer overens med den virkelighed, der folder sig ud foran os.

Visionen skal være langsigtet, og visionen skal holde os på rette kurs uanset hvilke orkaner og storme, der raser omkring os og inden i os selv.

Samtidig skal vi være i stand til justere visionen og kursen vi har sat, når radikale sceneskift sker. For de sker og de kommer sjældent alene. Klima-krisen, Corona-krisen og netop nu Ukraine-krisen er desværre ”gode” eksempler herpå.

Men disse sceneskift og kriser skal ikke holde os tilbage. Tværtimod de bør animere os til at tænke endnu mere visionært. Sætte en ny kurs. Vi skal udnytte de kolossale kræfter, som kriserne slipper løs, ved at styre de løsslupne kræfter i den retning vi ønsker. Det er netop her en rettidig og en skarpt formuleret vision har sin værdi og styrke.


Visionens indhold

Selve visionen bør ud over at leve op til de før nævnte retningslinjer bestå af en overordnet, præcis og kort formuleret sætning, der favner essensen og udløser den holistiske forestilling og oplevelse af en fremtidig ønsket tilstand for en selv, et fællesskab eller et samfund.

”Det meningsfulde liv for alle, der vil” kunne være en vision for et fællesskab. En anden vision for et fællesskab kunne være ”Fællesskabet, hvor det meningsfulde liv leves og trives”. Ordet ”Fællesskabet” kunne byttes ud med andre relevante begreber, som ”Fristaden”, ”Fristedet”, ”Kommunen”, ”Landet” etc.

Dertil kommer en forklarende tekst, der uddyber visionens budskaber i form af svar på i hvert fald tre spørgsmål, som alle bør sikre en fælles forståelse af visionens indhold og forventninger hertil. 


Det første svar drejer om, hvad er det egentligt visionen handler om, og hvilke elementer visionen består af?

I forhold til de to nævnte visionseksempler kan det være en uddybende beskrivelse af forestillingen om hvad vi forstår ved ”det meningsfulde liv” og ”fællesskabet”. Hvis vi forestiller os, at visionen er for ”Det Ønskede Samfund” finde vi masser af inspiration til denne beskrivelse i mange af vores artikler og indlæg under vores hidtidige debatter om det ønskede samfund siden begyndelsen i marts 2020.


Det andet svar er en uddybning af, hvorfor er visionen vigtig, og hvad den betyder for os?

Gode svar på disse to spørgsmål er måske det allervigtigste, for kun de gode svar vil inspirere og motivere os og få os til at handle og ændre adfærd i retning af visionen. Ved undervejs i livet at genbesøge og måske opdatere disse svar, genererer vi ny mental energi så visionen nås.


Det tredje svar drejer sig om, hvordan vi vil vide, at vi har nået visionen?

Det tredje svar, som underbygger og udbygger de to første svar, kan bestå at flere delsvar på spørgsmål: ” Hvor står vi, når visionen er nået? ”, ” Hvad laver vi der? ”, ” Hvordan gør vi det? ”, ”Hvorfor gør vi det? ” og Hvem er vi, når visionen er opfyldt? ”.

Disse svar er med til at underbygge selve visionen og knytte dens sammenhæng til fundamentet for visionen. Ved at fastholde og udbygge denne sammenhæng øges chancen for at nå visionen betydeligt.


Afrunding

Vi fortsætter miniserien om ”Derfor er visioner vigtige”, og næste gang ser vi nærmere på visionens underliggende handlingsstrategier.

Debatten om Det ønskede Samfund fortsætter også. Den 28. april 2022, kl. 19-21 holder vi næste debataften, hvor vi fortsætter debatten om ”Fremtidens grænseløse uddannelsesmiljø. Vi bringer endnu flere aktører på banen og dykker dybere ned i udfordringerne og løsningerne. Læs mere om debatten i AVISEN (uge 09 og 12 i 2022) og på hjemmesiden: www.det-ønskede-samfund.dk/.


Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar