Lederens Mentale Fitness

af Erik Schwensen.


Lederens mentale tilstand og fitness er afgørende for God ledelse. Særligt to forestiller og overbevisninger om, hvordan verden opfattes på det felt, spiller positivt ind lederens evne til at lede andre. Det handler denne artikel om.


Jeg tror, at de fleste af os har oplevet mentalt stærke ledere og set, hørt og mærket deres evne til at skabe ekstraordinære resultater i selv de vanskeligste situationer. Jeg er overbevist om, at sådanne ledere, bevidst eller ubevidst, lever og leder ud fra i hvert fald to forestillinger og overbevisninger. To forestillinger om verden og overbevisninger, som måske ikke altid er sande, men som er effektive til, både som menneske og leder, at lede efter og styrke sin Mentale Fitness. Også selvom verden omkring os ikke altid giver god grund til mentalt være der, hvor man som leder fungerer allerbedst.


Det er mig selv, der styre mit sind, og dermed mine resultater

Den første overbevisning betyder, at vi aktivt tager kontrollen tilbage over vores tanker og følelser, så vi styrer dem, og de ikke styrer os og vores adfærd. Ikke fordi de ikke må være der. Alle tanker og følelser er velkomne. Det drejer sig om måden, som vi anvender vores følelser og tanker på. Det drejer sig om, hvilken betydning og værdi vi lægger i dem, og hvilke roller vores følelser og tanker spiller ind i vores overvejelser, beslutninger og adfærd, både som leder og som menneske. Følelserne opstår på baggrund af de signaler kroppen og omgivelserne sender til os via vores sanser og den bearbejdning, der sker i vores nervesystemer og hjerner. Følelserne indgår i dualistisk spinning med vores tanker, hvor de påvirker hinanden, og det er den situationsbestemte og rette balance mellem tanker og følelser, der er afgørende for et Godt Lederskab.

Det betyder også, at det enkelte menneske, og dermed lederen, alene er ansvarlig for sin adfærd og kommunikation, som begge er spejle af sindstilstanden – den mentale tilstand. Andre mennesker kan påvirke dit sind og mentale tilstand, men andre mennesker har grundlæggende intet ansvar for styringen heraf. Ved selv at styre sit sind kan lederen skabe de resultater lederen vil, ud fra de mål, der opstilles.

Styringen af den mentale tilstand er i alle situationer nøglen til vores ubevidste ressourcer, som vi har brug for, for at nå vores mål og skabe vores resultater. Det gælder i særlig grad lederen, som leder andre mennesker. Ved at tage kontrollen over din hjerne tilbage, får de eksterne og interne provokationer/følelser ikke magten over dig – og du styrer dit sind.

Hvis du eksempelvis sætter dig selv i 3. position (som fluen på væggen) og oplever situationen, dig selv og omverdenen heraf, så du er allerede godt på vej til at overtage styringen af dine følelser og dermed dine tanker. Du har måske også oplevet – i mødet mellem mennesker – at følelserne har været ved at tage overhånd, indtil du så situationen lidt udefra og dermed genoptog styringen af dit sind og skabte dine resultater? Du har måske også oplevet andre ledere, som bevidst spiller på og udnytter spinningen mellem følelserne og tankerne, men som er blevet rådvilde, når du har fastholdt styring af dit sind, og dermed nået dine resultater?  


Mit mentale udgangspunkt på det, der virker – virker allerbedst

Ser du som leder glasset som værende halvfyldt eller halvtomt? Ser du osten eller hullerne i osten? Med andre ord. Det du fokuserer på, har betydning for de resultater, som du skaber i dit liv, også som leder.

Vi mennesker kan, også som ledere, grundlæggende være i to neurologiske og mentale tilstande. En lukket tilstand, hvor vi har fokus på problemer, begrænsninger og det, der ikke fungerer. Det vi gerne vil væk fra. Den anden tilstand er den åbne tilstand, hvor vi har evnen til at fokusere på det, der virker og på det, du virkelig ønsker dig. Det vi gerne vil hen til.

Valget mellem de to mentale tilstande er afgørende for, hvor langt du resultatmæssigt når. I ledelsen af andre mennesker (og dig selv) kommer du længst, når du tager udgangspunkt i den åbne neurologiske tilstand. I denne tilstand får vi adgang til hjernens allerbedste ressourcer og hjernens stærkeste evne til at omsætte alle de indkomne data og informationer bedst muligt.

For at udøve Godt Lederskab bliver det helt afgørende, at lederen er i stand til at gå ind i den åbne neurologiske tilstand og bevare den mentale god tilstand, også når der opstår kaos og uforudsete ting i ledelsessituationen.  


Lederens bedste mentale tilstand

Vores bedste mentale tilstande, som ledere, er ikke noget, som vi bare kan tænke os til. Det er noget, som vi har oplevet i virkeligheden, enten hos os selv eller oplevet hos andre. Du finder din bedste mentale tilstand ved at tænke tilbage på én specifik oplevelse, hvor du var i en ledelsessituation, hvor du fungerede allerbedst, enten i ledelsen af dig selv og/eller i ledelsen af andre.

Ved at ”genopleve” en eller flere af de allerbedste ledelsessituationer, som du har haft som leder, på en helt særlig måde og metode, kan du finde ind til den helt specifikke og unikke mentale strategi, som fører dig ind i den allerbedste mentale tilstand, hvor din Mentale Fitness optimal.

Kunsten bliver efterfølgende, via den unikke mentale strategi, hver eneste gang at gå ind i din allerbedste mentale tilstand, før du udøver din ledelse af dig selv og andre. Det gode er, at når du er dér, hvor du er allerbedst som leder, så smitter det også af på dine medarbejdere og verden omkring dig.

Derfor er lederens Mentale Fitness altafgørende for et Godt Lederskab.


Afrunding

I næste uges artikel får du flere overbevisninger og forestillinger om verden, som lederen med stor fordel også kan lede ud fra 🙂


Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar