1. Artikel om Det Ønskede samfund

posted in: 2020 | 0
Billede fra debatten den 24. november 2020.

Det ønskede samfund – ”Grundtanken”

29. januar 2020

af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen

Dette er den første af en række artikler om ”Det ønskede samfund”. En tanke og idé, der udspringer af, det vi oplever i samfundet omkring os netop nu.

For vi oplever et stadigt mere fragmenteret samfund, hvor silo-tænkningen de facto stadig har overtaget og florerer, og hvor den politiske verden, medierne og erhvervslivet mere fokuserer på håndtering af enkeltstående udfordringer/problemer – dagens Breaking News og enestående innovation, og hvor beslutninger og løsninger træffes og udføres i isolation, måske i modstrid med morgendagens udfordringer og problemer.

Måske hårdt og lidt uretfærdigt sat op, men skulle vi ikke i stedet starte med at debattere ”Hvor er det vi vil hen med vores samfund fundamentalt set? ”

Behovet for en “Game Changer

Gennem personlige refleksioner og gennem flere samtaler, over og om en række centrale spørgsmål, er vi blevet overbeviste om, at vi i dag har behov for en ”Game Changer”. Det gælder måden vi taler om vort samfund og om dets indbyggere på. Det gælder måden vi taler med hinanden på, men også måden vi overvejer, prioriterer og træffer beslutninger på, og dernæst eksekverer de beslutninger vi træffer. Og det gælder både som individer og i fællesskabet, lokalt, nationalt og internationalt. Intet mindre.

Game Changeren” er forudsætningen for, at vi kommer ud af den fastlåshed, som vore samfund i dag er havnet i. Både lokalt, nationalt og internationalt. For hvis vi hverken er i stand til at kommunikere vores budskaber igennem til andre eller forstår deres til os, og hvis vi ikke er i stand til at overveje, drøfte og træffe beslutninger, prioritere og eksekvere bedst muligt, så vil svarene på ”Hvad er det for et samfund vi egentlig ønsker os” fortsat bare ”blæse i vinden og ikke fæste rod”.  

Hovedtesen

Vi gør det ud fra hovedtesen om, at

”Når vores samfund i dag ikke indeholder alt det, vi godt kunne tænke os, både på kort og længere sigt. Så er det tid til grundlæggende at tænke over: Hvad er det egentligt for et samfund, vi ønsker?

Udgangspunktet – de tre spørgsmål

Vi stiller i udgangspunktet en række spørgsmål, som vi overvejer og ønsker at diskutere svarerne på i de kommende artikler og debatter. De tre første er:

  • Det første spørgsmål handler om, hvad er det, der virker i vores samfund allerede i dag?
  • Det andet spørgsmål handler om, hvilke værdier ønsker vi, at det danske samfund baserer sig på?
  • Det tredje spørgsmål handler om, hvad er det så, vi ønsker vores samfund udvikler sig til?

Vi gør det, fordi, hvis vi ikke ved, hvor vi vil hen med vores liv, med vores tilværelse og samfund, så har vi heller ingen anelse om, om det vi gør lige nu, er det rigtige og det bedste.

Vi gør det også, fordi vi – med alt det vi oplever nationalt og internationalt netop nu – er overbeviste om, at udviklingen må komme nede fra. Det gør vi, fordi vi tror på og vurderer, at udviklingen kun kan brede sig fra det lokale samfund over det regionale til det globale samfund. Vores politikere føler sig måske omklamret og låste af systemet. Forandringsbølgen og presset skal derfor komme nedefra. Det sætter os fri til at gennemtrænge og i nødvendigt omfang transformere de eksisterende stiafhængigheder, forstokkede tankegange og fastlåste politiske magtstrukturer i samfundet.

Vores fælles mål og vejen dertil, bliver dermed knyttet til det, vi ønsker og forestiller os, om det samfund vi ønsker, og netop ikke knyttet til, det vi vil væk fra.

Vi ønsker at skabe et mindset hos den enkelte samfundsborger, der rækker frem og ikke tilbage.  Et mindset der engagerer den enkelte medborger ud fra sit ståsted og sine personlige ønsker om fremtiden i en naturlig sammenhæng med de lokale, de regional og de globale fællesskaber.

Dette er ”Grundtanken”, og samtidig folder artikelserien sig ud undervejs. Det er en proces, hvor der naturligt vil ske tilbageløb – iterationer – vi bliver klogere undervejs, både på os selv og andre og det samfund vi ønsker os.

Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar