12. Artikel om Det Ønskede Samfund

posted in: 2020 | 0

06. november 2020

Opfølgende artikel på debatmødet den 28. oktober 2020

KULTUREN i fremtidens samfund!

Debataftenen om KULTUREN i Det Ønskede Samfund blev spændende og intens. Med de godt 36 indlæg på kryds og tværs fra hele landet kom vi langt omkring og mange interessante aspekter blev vendt og drejet blandt deltagerne i Cyberspace på Zoom-platformen. Også tak til Simone Aaberg Kærn for en fantastik inspirerende indledning.

Mange idéer og forslag blev bragt på banen i løbet af aftenen og debatteret, og vi tager dem alle med i den videre debat. I denne artikel vil vi fokuserer på de – for os – vigtigste delkonklusioner under to overskrifter: ”Kulturperspektiver netop nu” og ”Hvordan griber vi kulturen an?”

Kulturperspektiver netop nu

Kulturen har mange ansigter og former. Kulturen er svær at begribe, holde fast i og vanskelig at håndtere. For kultur kan både samle os, men også adskille os. Kultur forefindes overalt, mange gange markant, men ofte i det skjulte, som indgroede ubevidste vaner.

Kulturen indeholder også mange dilemmaer. Dilemmaet mellem vores egne værdier/vores moralske kompas og ønsket om rummelighed, nysgerrighed, åbenhed, tolerance og respekt overfor andre kulturer blev et af debataftenens hovedtemaer.

Kultur som en del af sikkerhedspolitikken, kultur som del af et lands krisestyring, kultur som læringsværktøj i træningen af vores forestillingsevne, kultur forstået som en stjernevrimmel af flere forskellige mål, mod-kulturer kontra kritisk sans, en multikulturel verden kontra de erkendte dilemmaer, samt kunstens, musikkens og dansens rolle for kulturen og samfundet: ja endnu flere emner blev bragt ind i debatten, som også afdækkede tankevækkende idéer og forslag til, hvordan vi så griber kulturen an i Det Ønskede Samfund.

Vi fik fantastiske fortællinger blandt andet fra Vorupør om kulturmødet mellem Fiskerne og Surferne fra Cold Hawaii, og gode eksempler på hvordan tilfældige kulturmøder håndteres, også på tomandshånd.

Hvordan griber vi kulturen an?

For det første skal vi have modet til at invitere til dialog, både omkring vores egen kultur og i mødet med andre kulturer. Det er dit eget ansvar at deltage i dialogen eller starte den, hvis du mener, at den mangler. Her skal vi have blik og lydhørhed for de tavse stemmer – de udenforstående. Dialogen bør præges af nysgerrighed, tolerance, respekt, åbenhed og rummelighed. Erkendelsen af ”at være uenige” er OK. På den anden side bør vi også være åbne overfor ”kulturskatte” fra resten af verden.

For at vi kan tage fat på ovenstående dialog, er forudsætningen, at vi ikke alene kender, men heller ikke er bange for at italesætte vores egen kultur, værdier og overbevisninger, men at det sker i en respekt for andres kulturer. Vi skal møde mennesker, der hvor de står netop nu, og først derefter bringe dem tættere på Det Ønskede Samfunds kultur. En ny folkestrategi og genopdagelse af folkeopdragelsen blev foreslået, ligesom betydningen af rollemodeller blev understreget. Kulturforståelse og –indsigt er en af nøglerne til rummelighedsbalancen, som vi også talte om.

Kunsten er et sikkert mødested. Kunsten i alle dens afskygninger kan være døråbner og relationsskaber i dette møde med andre kulturer. Mange eksempler herpå blev givet: Billedkunst, skulpturer, folkemusik, skrivekunst og dans, sport m.v.

Dele af den ældre og traditionsbundne foreningskultur bør revitaliseres og gentænkes med inspiration fra de nye og yngre former for foreningskulturer, som skyder op over alt. Nye medlemmer skal inviteres ind i fællesskabet fuldt og helt og opleve glæden ved at kunne bidrage og modtage.

Vi er forskellige som mennesker, og derfor er en afbalanceret, multikulturel tilgang nødvendig i Det Ønskede Samfund under en fælles værdi- og adfærdsparaply, der giver rum for en meningsfuld og respektfuld mangfoldighed. Og det er fair nok at takke nej hertil, men konsekvensen er, at så må du bare ud at finde ”en anden paraply”, for vores er ikke større end den er netop nu.

Og vi starter med den nysgerrige og åbne dialog, for vi søger de kulturer, der beriger og udvikler os henimod Det Ønskede Samfund.

Afrunding

Debatten om det ønskede samfund fortsætter, og efter Kulturdebatten følger debatten om MAGTEN i Det Ønskede Samfund. Kronikken om MAGTEN kommer her på torsdag den 19. november 2020.

Næste debataften om MAGTEN foregår tirsdag den 24. november 2020, kl. 19-21.

Denne gang kun virtuelt på Zoom. Du er velkommen til at tilmelde dig allerede nu hos Erik Schwensen (es@es-leadership.dk).

Send os også gerne indspark til debatten til: Uffe Steiner Jensen (uffesteinerjensen@gmail.com) eller Erik Schwensen (es@es-leadership.dk).

Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar