5. artikel i 2021

posted in: 2021 | 0

Den medskabende og kritiske samfundsborger

af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen


Indledning

Med tiden og specielt de seneste hundrede års teknologiske udvikling er vi som mennesker kommet under et stadigt stigende pres fra den omverden, vi befinder os i. Vi er selv medskabere af den omverden, og vi har dermed et medansvar for den udvikling på godt og ondt. Udviklingshastigheden er og føles forøget, kompleksiteten i dag enorm og teknologiudviklingen har skabt mange nye udfordringer for os som mennesker, som på mange måder overgår vores mentale formåen.

Debatten om Det Ønskede Samfund har også vist, at de nødvendige forandringer må komme nedefra eller udefra, startende med os selv, som individer i det samfund der er. Og vi bliver nødt til at gøre noget for at få den enkelte borger til at forstå, og gøre noget for at få den enkelte borger til at engagere sig i rollen som den medskabende og kritiske samfundsborger.

Der findes ingen letkøbte løsninger, og det er en proces, som kan skrues sammen på mange måder, men danmarkshistorien har vist, at vi har været i stand til det før, og vi kan gøre det igen, så vi som samfundsborgere kan følge med tiden og måske endda være lidt foran udviklingen af samfundet, så det er os der styrer den og ikke omvendt.


Den fremtidige rolle for borgerne i det ønskede samfund

Tidligere debatter om det ønskede samfund peger på, at vi ønsker at skabe et mindset hos den enkelte samfundsborger, der rækker frem og ikke tilbage.  Et mindset der engagerer den enkelte medborger ud fra sit ståsted og sine personlige ønsker om fremtiden i en naturlig sammenhæng med de lokale, de regional og de globale fællesskaber. Arven fra højskolebevægelsen, andelstanken, arbejderbevægelsen, folkeskolens udvikling og udviklingen af det danske demokrati og de danske værdier og udviklingen af de internationale relationer er der måske god grund til at genbesøge og revitalisere. Indførelsen af faget ”Dannelse” i alle uddannelsesinstitutioner, i lederuddannelser kan være med til at støtte borgerne til at vare tage den fremtidige rolle som vigtige medspillere i Det Ønskede Samfund. Indholdet af faget ”dannelse” bliver et helt centralt debatemne.

For hvad er det for en fremtidig rolle den enkelte borger bliver nødt til at træde ind i? Hvad består den af? Og hvordan lever den enkelte borger sig ind i den og udlever rollen ud fra sit ståsted og sine ønsker som samfundsborger og individ? 

Karakteren af samfundsborgernes roller, formen og indholdet bliver også vigtige emner at debattere. Hvad er det den enkelte samfundsborger skal være i stand til? Hvad er det den enkelte samfundsborger skal bidrage med til fællesskabet? Og Hvad får samfundsborgerne ud af at være medskabende og engagerede medborgere i fællesskabet? Det er også vigtige spørgsmål, som vi håber på giver grobund for en inspirerende og givende debat.


Oplæg og debat

Vi starter med et oplæg af Forsker Annemette Digmann. Annemette Digmann arbejder som selvstændig aktionsforsker og er cand.mag. og Ph.d. Annemette har en lang række ansættelser som leder i det offentlige bag sig. Fra 2006 til 2016 som innovationschef i Region Midtjylland. Hun har siden 2000 arbejdet som forsker primært med fokus på ledelse. Som forsker er Annemette ”optaget af at finde ind bag de fænomener, som ledere og medarbejdere i den offentlige sektor oplever i hverdagen”. Sammen med de mange forskningsprojekter, som Annemette har deltaget i, og som du kan læse mere om på Annemettes hjemmeside, gør det Annemette Digmann til den oplagte oplægsholder til denne debataften.

Debatten bølger herefter frem og tilbage ud fra følgende spørgsmål:

  • Hvordan skaber vi grobund for den medskabende og kritiske samfundsborgere i Det Ønskede Samfund, som er forudsætningen for udvikling og fornyelse af det samfund vi ønsker os?
  • Hvad er det vi skal fastholde, og hvad er det vi skal forny?
  • Hvorfor er det vigtigt for dig/os, at vi gør det?

Hvilke spørgsmål skal vi stille de politiske partier, så vi skaber den handlekraft og den medieverden vi leder efter til Det Ønskede Samfund?


Opfølgning

Debattens resultater sætter vi i spil overfor de politiske partier. Her tester og udfordrer vi udvalgte politikere på deres svar på de spørgsmål, som vi i fællesskab er kommet frem til.

Debataftenerne kan også inspirere til, at vi hver især fortsætter debatten rundt om i netværk, foreninger, fagforbund, virksomheder og partiforeninger. Det udvikler evnen til at formulere netop de spørgsmål om ubærlige problemstillinger, som befolkningen faktisk er optaget af svarene på, og samtidig styrker de demokratiske processer i retning af Det Ønskede Samfund.

Online driver vi et debatforum med nyheder, artikler, indlæg m.v., og vi mobiliserer og forener deltagerne med det formål at arbejde uddybende og videreudviklende (Klik her).


Afrunding

Debataftenen foregår virtuelt på Zoom torsdag den 26. august 2021, kl. 19-21. Kom og vær med 🙂

Tilmelding er nødvendig og deadline er torsdag den 26. august 2021, kl. 12. Du er velkommen til at tilmelde dig allerede nu ved Erik Schwensen (es@es-leadership.dk).

Send også gerne indspark til debatten til enten Uffe Steiner Jensen (uffesteinerjensen@gmail.com) eller Erik Schwensen (es@es-leadership.dk), så vi får det hele med.

Vi ses 🙂

Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar