Personlige ledelsesprincipper

af Erik Schwensen.


Når vi taler og skriver om ledelse og ledelsesprincipper, bliver det ofte abstrakt og hurtigt ukonkret. Derfor vil jeg i denne artikel tage udgangspunkt i mine egne konkrete ledelsesprincipper. Principper som jeg, i min tid i forsvaret og i dag, har søgt og søger at efterleve, både overfor andre og mig selv. De er formet over tid af mine egne ledelseserfaringer og inspirationskilder. En smeltedigel i en form for hermeneutisk læringsproces, hvor de er afprøvet og evalueret, og hvor de på ny er sat i spil og praktiseret igen og igen.


Indledning

Ledelsesprincipper er personlige. På en måde er ledelsesprincipper et sammenkog og en konkretisering af lederens identitet og model af verden, lederens overbevisninger og værdigrundlag, og ikke mindst lederens etik og moral. Ledelsesprincipperne er en form for operationalisering af disse begreber til en konkret og håndgribelig lederadfærd i hverdagslivet som leder. Mine egne, personlige ledelsesprincipper anvender jeg til at begrunde og forklare min konkrete lederadfærd i alle sammenhænge. Både i dagligdagen, under medinddragende beslutningsprocesser og i de begrundede valg af mine trufne beslutninger, som chef og menneske.

I det følgende beskriver jeg de ni ledelsesprincipper, som jeg sætter højest. Ikke i en prioriteret rækkefølge, for de er alle på spil samtidigt. De supplerer og komplementerer hinanden kontinuerligt. De er beskrevet med henblik på at give dig inspiration til eftertanke over og udformning af dine egne personlige ledelsesprincipper.


Ærlighed

Ærlighed over for dig selv som leder, dine medarbejdere, dine kolleger, samarbejdspartnere, chef og foresatte. Tilliden og troen på dit lederskab begynder med en grundlæggende ærlighed, som du aldrig må fravige. Ærligheden gælder især, når du selv og/eller din virksomhed er under pres udefra.


Loyalitet

Loyalitet over for den til en hver tid stillede opgave. Det er opgaven, som lederen bliver nødt til at fastholde i centrum for sit ledervirke og holde fokus på. Også når lederen bliver udfordret af sin egen chef i forhold til løsningen af opgaven. Her hænger loyaliteten jo tæt sammen med ærligheden, som beskrevet ovenfor.


Initiativ

Grib og fasthold initiativet, og gør det kontinuerligt. Bevar og udvikl et afbalanceret handlings- og svarberedskab. Afvent aldrig en ordre. Hvis din chef eller foresatte myndighed ikke rammesætter din opgaveløsning, er det bare et tegn på, at de forventer, at du selv gør det. Benyt enhver ledig stund til at tænke fremad.


Handlekraft

Gennem opbygning af tilstrækkelig handlekraft, rettidigt at skabe de ”bedst mulige løsninger” for helheden. Når initiativer er taget skal den nødvendige handlekraft følge efter for at bringe holdbare løsninger i mål effektivt og rettidigt.


Situationsbestemt Ledelse

Enhver ledelses- og medarbejderopgave løses situationsbestemt med udgangspunkt i en velovervejet problemformulering og en grundig opgaveanalyse. Jeg medgiver, at princippet er tilbage fra 80erne. Men for mig giver det fortsat mening at agere i forhold til det, der sker omkring mig netop NU. I de militære operative overvejelser begynder vi med ”de situationsdannende faktorer”, som skal afdækkes, før vi går videre.  Betydningen af at få afdækket alle relevante faktorer i forhold til opgaven, vi står overfor netop nu, må aldrig underkendes. Fortiden og fremtiden har naturligvis også relevans, men kun i forhold til deres påvirkning af den aktuelle situation.


Et højt fagligt grundlag

Al ledelse skal baseres på et højt fagligt grundlag, som er fundamentet for helheden. Den rivende teknologiske udvikling og samfundsmaskineriets øgede kompleksitet understreger behovet for lederens rettidige medinddragelse af alle relevante og kompetente medarbejdere i virksomhedens drift og udvikling.


Dit mentale udgangspunkt

Vi tager udgangspunkt i det, der virker og vores resultater. Vi opnår altid de bedste resultater, når vi arbejder ud fra den mentale, åbne tilstand, hvor vi er og fungerer allerbedst. I den tilstand får du lettere adgang til alle de ressourcer, som du besidder. Både dem du er bevidst om og ikke mindst de ubevidste ressourcer. Det er også herfra, du er bedre til at styre dit sind og dermed dine resultater, og det er herfra, du er i stand til at lede dig selv og andre allerbedst.


Det er resultaterne, der tæller

Som leder er du – sammen med dine medarbejdere – sat i verden for at skabe resultater ud fra virksomhedens fastsatte målsætninger. Ingen tvivl om det. Og det er ligeså vigtigt at synliggøre resultaterne, både overfor dig selv som leder, dine medarbejdere, virksomhedens kunder og omverdenen i øvrigt.


Resultater = Engagement * Relevante Kompetencer

Virksomhedens bedste resultater skabes gennem engagerede og motiverede medarbejdere, som alle rettidigt har de relevante kompetencer. Lederen er kun noget i kraft af sine medarbejdere.


Afrunding

De her kort beskrevne ledelsesprincipper søger jeg, som sagt, selv at leve op til som menneske og som leder. Det er i lederens egne bevidst valgte ledelsesprincipper, at lederen skal søge begrundelserne for, hvad lederen konkret gør i sit daglige virke som leder. Lederen skal også forvente, at alle medarbejderne indbygger dem i deres daglige adfærd og virke for virksomheden på lige fod med virksomhedens øvrige ledelsesgrundlag.

De skaber brændstoffet til at implementere virksomhedens styringsdirektiver og giver brændstoffet til at følge de valgte strategier. Det munder ud i den leder- og medarbejderadfærd, der er helt afgørende for, om virksomheden skaber de resultater, der forventes af den, og som medarbejderne forhåbentligt også forventer af dem selv.


Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar