6. artikel i 2022

posted in: 2022 | 0

Menneskers syn på verden

Vesterhavet mellem Hanstholm og Klitmøller dagen efter stormen Malik.

af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen

I 3. artikel i miniserien om ”Derfor er visioner vigtige” skriver vi om menneskers grundlæggende syn på verden. Menneskers opfattelser af verden, altså hvordan vi ser verden, lytter til verden og mærker den, præger i høj grad vores måde at tænke, skrive og virkeliggøre vores vision. I denne artikel går vi derfor tæt på fem mulige opfattelser af verden, der vil kunne være med til at forme og give brændstof ikke bare til visionen for Det Ønskede Samfund, men også til andre virksomheders, organisationers og foreningers visionsarbejde.


Formuleringen af vores opfattelser af verden, hjælper os til at begribe og forstå den forunderligere verden vi lever i og er en del af. De fem opfattelser af verden er ikke altid sande, men giver en god forklaringskraft, de giver retning og mening for vores vision for det liv, vi ønsker os. De er en vigtig del af visionsarbejdet. De er med til at forme den måde, vi opfatter verden på, den måde vi ønsker at lede os selv og andre. De fem opfattelser af verden, som vi her skriver om, er helt centrale, både i forhold til vore daglige tanker, overvejelser og beslutninger i hverdagslivet, men også i forhold til vores adfærd og kommunikation og ikke mindst rækkevidden af vores vision.


”Vi oplever ikke verden som den er – Vi oplever en model af verden”

Vi oplever verden gennem vores sanseapparater. Vi ser gennem øjnene, vi hører gennem ørerne, vi føler, vi lugter og smager. Vi bearbejder og filtrerer sanseindtrykkene gennem vores hjerne, som er påvirket af arv, miljø, erfaring og meget mere. Alt dette betyder, at hvert enkelt menneske får en unik og subjektiv oplevelse og opfattelse af verden – én unik model af verden. Derfor ser vi de mange kulturelle forskelligheder, forskelle mellem nationer, organisationer og sammenslutninger. Forskelligheder, som er naturlige, fordi vi er mennesker på godt og ondt. Hvordan verden virkelig er, ved vi kun et stykke ad vejen, og derfor må vi også tage næste opfattelse af verden i brug.


”Vi skal have respekt for andre menneskers opfattelse af verden”

Ønsker vi en fælles vision for en virksomhed, en nation, et fællesskab, for NATO, for FN eller lignende sammenslutninger, bliver vi nødt til at respektere andre menneskers, nationers og sammenslutningers opfattelser af verden. Deres modeller af verden. Hvis vi for eksempel ønsker at trække USA, Rusland og Kina med i retning af vores klimadagsorden, bliver vi nødt til i udgangspunktet at forstå og respektere deres opfattelse af verden. Det betyder ikke, at vi nødvendigvis skal acceptere deres model, men i udgangspunktet respektere den, ligesom de skal respektere vores opfattelser. En ægte følelse af gensidig ligeværdighed er forudsætningen for gensidig tillid og forenet udvikling.


”Det er mig, der styrer mit sind og dermed mine resultater”

Vi har hver især ansvaret for egen adfærd og kommunikation, som også udtrykker vores sindstilstand. Andre mennesker kan påvirke vores sind, men de har grundlæggende intet ansvar for styringen heraf. Det har vi kun selv. Så ved bevidst at styre vores sind, kan vi gennem vores adfærd og kommunikation skabe de resultater, vi ønsker ud fra vores vision, vi har besluttet os for. Eksterne og interne provokationer og forstyrrelser får ikke magten over dig, når du styrer dit sind.

Som leder bliver denne opfattelse af verden særlig vigtig. For evnen til at styre vores sind er adgangsnøglen til vores ubevidste og bedste ressourcer. Ressourcer som vi har brug for, for at skabe vores resultater, nå vores mål og vision. Ikke mindst vores politiske ledere har derfor en særlig pligt til at besidde denne evne, både overfor sig selv og overfor de mennesker, som de er politiske ledere for. Er vore politiske ledere ikke i stand til at træde ind i denne særlige rolle og sindstilstand med disse tre opfattelser af verden in mente, er vi som befolkning ilde stedt.

Mange kriser og krige kunne være undgået eller minimeret, hvis vore politiske ledere havde den evne. Den nuværende krisen om Ukraine er desværre endnu et eksempel på, at verdens politiske ledere stadig har brug for et par træningstimer i de tre første verdensopfattelser.


”Betydningen af din kommunikation viser sig i den respons du får”

Resultatet og betydningen af vores kommunikation ligger ikke i, hvad vi ønsker og tror, vi kommunikerer. Vi mennesker reagerer på det, vi oplever. Ikke på det, der rent faktisk sker. Resultatet og betydningen af vores kommunikation ligger derfor i de svar (sprogligt og kropssprogligt), som vi får tilbage. Vores evne til at sanse den feedback, og vores evne til at bearbejde disse sanseindtryk er afgørende for vores kommunikationsevne og evnen til at få vores budskaber igennem.


”Enhver situation indeholder flere valgmuligheder – Så hvis noget ikke virker, så gør noget andet”

Denne opfattelse af verden er måske den sværeste opfattelse at blive overbevist om. Men benytter vi den, vil der altid være en alternativ løsningsmulighed for os. Mange opfindere og forskere er mestrer i anvendelsen af denne opfattelse af verden. En form for vedholdenhed og stædighed kan vi kalde det. Men det er også en bevidst handling ud fra idéen om, at vores valg og beslutninger blot er midlertidige fastlåsninger af vores forventninger til udviklingen af en given fremtidig situation. Ethvert valg åbner op for nye valg og muligheder. Så forekommer et valg umuligt, så træf et nyt, gør noget andet.


Afrunding

Vores opfattelser af verden er ligesom vores identitet rammesættende for vores visions succes. Men der er flere afgørende faktorer herfor, som vi sætter fokus på i de kommende artikler.

Næste artikel i miniserien ”Derfor er visioner vigtige” handler om ”Vores værdier, etik og adfærd”. Den udkommer blandt øvrige artikler knyttet til vores debatter om Det Ønskede Samfund.

Næste debataften er planlagt til torsdag den 10. marts 2022, kl. 19-21.

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar