43. artikel i 2022

posted in: 2022 | 0

Udfordringerne vi stadig står overfor.

Af Erik Schwensen og Uffe Steiner Jensen


Med dannelsen af flertalsregeringen hen over midten og indholdet i selve regeringsgrundlaget ser vi endeligt det nybrud og det opbrud med årtiers blokpolitik, som debatterne om det Ønskede samfund længe har kaldt på. Succesen afhænger helt af målopfyldelsesgraden af de samfundsudfordringer, som vi stadig står overfor, og som regeringsgrundlaget italesætter, samt den nye oppositions medspil og medinddragelse.  Det handler denne uges artikel om.

I sidste uge skrev vi om behovet for en flertalsregering hen over midten, mulighederne for ”nytænkning” og kravene til en flertalsregering. Det er der ikke ændret noget ved. Og det omfattende og vidtrækkende regeringsgrundlag peger på mange af de ”Såkaldte ubærlige problemstillinger” og udfordringer, som vi står overfor, og som vi har debatteret og skrevet om i Danske Digitale medier m. fl. gennem de sidste par år. Derfor må regeringens og oppositionens fokus rettelig være på, HVORDAN LØSER VI DE UDFORDRINGER VI STÅR OVERFOR?  – og intet andet.


Oppositionens og mediernes reaktioner

Reaktionerne fra ”den nye opposition” og hovedparten af pressen og medierne har indtil nu været ret skræmmende. Uden øjensynligt at have læst og forstået regeringsgrundlagets helhedsperspektiv og detaljeringsgrad har de kastet sig ud i en rituel stammekrig mod flertalsregeringen. Fløjene har fundet nye alliancer også med modsatte fløj, som før var deres absolutte modstandere. De er enige om at være uenige med flertalsregeringen, men forhåbentligt enige om, at det stadig er flertallet, der bestemmer, i forhold til valgets tale. En opfordring herfra skal stadig lyde, at oppositionen indtager en konstruktiv rolle i de politiske forhandlinger som vil komme, selv om de for nuværende føler sig sat uden for døren. Regeringsgrundlaget afspejler flere steder ønsket om medinddragelse og politisk debat. Den handske bør oppositionen tage konstruktivt op, for der er udfordringer nok at tage fat på.


Samfundsudfordringerne vi stadig står overfor

Regeringsgrundlaget, som vi ikke kendte, da vi skrev sidste uges artikel, italesætter mange af de demokratiske værdier, visioner og konstruktive løsningsmodeller, som vi har drøftet og skrevet om i debatten om det ønskede samfund. Det er rigtig godt. Det samme gælder de krav, som vi må stille til en flertalsregerings hen over midten, og som vi skrev om i sidste uge. Det gælder en styrkelse af vores demokratiske værdisæt. Det drejer sig om at sikre en maksimal gennemsigtighed og åbenhed ikke alene i Folketingets forhandlinger men også regeringens interne forhandlinger. Det drejer sig om at bevare evnen til ”ny-tænkning” ved rettidig inddragelse af alle relevante aktører og ikke mindst de unge, så de får reel indflydelse på det samfund, som de skal føre videre.

Her vil vi gerne peger på de syv udfordringer, som vi stadig skal have politikernes konkrete svar og løsninger på, på vejen mod det fremtidige samfund:


Individet og kontrollen i samfundet:

Hvordan skaber vi et bedre samspil mellem individets frihed og de mekanismer, der sikrer borgerne kontrol med samfundets politiske og økonomiske magthavere i det samfund du – som person og politiker – ønsker?

Samspillet mellem aktørerne i samfundet:

Hvordan tænker du, at det optimale samspil skal fungere mellem de væsentligste aktører i samfundsudviklingen, når du forestiller dig det samfund du ønsker dig?

Hvordan revitaliserer vi de politiske partier og dermed styrker den demokratiske styreform?

Mediernes rolle i samfundet:

Hvordan vil I sikre, at de grundlæggende værdisæt, som I ønsker at bygge vores fremtidige samfund på, understøttes af medierne. Hvordan kan det værdisæt samtidig understøtte gennemsigtigheden i den magt, som medierne altid skal besidde?

Hvordan revitaliserer og styrker vi mediernes rolle i Det Ønskede Samfund?

Borgerinddragelse i samfundet:

Hvordan ser de fremtidige roller ud, som den enkelte medborgerborger bliver nødt til at træde ind i, for at vi i fællesskab udvikler det samfund vi ønsker os?

Hvordan skaber vi grobund for den medskabende og kritiske samfundsborgere, som er forudsætningen for udvikling og fornyelse af det samfund vi ønsker os?

Den demokratiske samtale:

Hvad er dit partis overvejelser om tilstanden for den demokratiske samtale om samfundets udvikling og målsætninger, samt ikke mindst samfundets evne til at SAM-TALE i hverdagen?

Hvordan har I tænkt jer at styrke den demokratiske samtale fremadrettet og ikke mindst styrke samfundsborgerens og politikernes evner og muligheder for at bidrage hertil?

Det åbne og ansvarlige lederskab:

Hvilke krav stiller du/I til nutidens og fremtidens ledere med sigte på, at de skal være i stand til at medskabe og lede fællesskabet ud fra en fælles vision og samtidig favne hele den omverden, som omgiver lederen og de udfordringer, som vi står overfor?

Hvad er dit/jeres bud på fremtidens lederudvælgelse og lederudvikling?

Hvordan sikrer vi, at ledernes magthåndtering og lederadfærd sker inden for de moralske og etiske rammer, som vi som samfund fastsætter for dem?

Det favnende samfund:

Hvordan kommer vi ud af ” de holdningsmæssige skyttegrave” og sætter fokus på dialogen om mangfoldighedens og kompleksitetens uendelige potentialer?

Hvordan skaber vi en bedre balance mellem den individuelle frihed og fællesskabets rammer for det samfund vi ønsker at leve i?

Hvordan giver vi alle mennesker mulighed for at udvikle netop deres talent, og hvordan giver vi dem lov at bidrage, med det de kan?


Glædelig Jul

Disse syv udfordringer vil vi arbejde videre med i 2023 i en vekselvirkning mellem debatter, Tv-interviews, artikler og meget andet. I næste uges artikel og årets sidste kigger vi tilbage på 2022.

Glædelig Jul fra Uffe og Erik 🙂

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar