16. artikel i 2021

posted in: 2021 | 0

Det Ønskede Samfund ved udgangen af 2021

af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen


Her ved udgangen af 2021 ser vi tilbage på et debatår, hvor både debatformen og debatindholdet har udviklet sig stærkt og positivt. Det er lykkes at skabe en demokratisk debatform, hvor indholdet af de politiske temaer frem for politiske processer er blevet debatteret. En nuanceret debatform, hvor den enkelte debattørs demokratiske selvtillid er blevet styrket og beriget med nye perspektiver i samspillet med de andre debattører – alle vores positive aktivister. 


Resultaterne

Væsentlige dele af vores vision er vi godt på vej med.  Vores vi vision er: ”Vi vil skabe en bred samfundsdebat, der søger konkrete løsninger på aktuelle og ubærlige problemstillinger. Løsninger som bringer os henimod Det Ønskede samfund, og som bygger på en ordentlig og åben dialog med respekt for andres meninger”. I 2021 har øget produktionen af vores budskaber med 60 % til alt 24 klummer og artikler. Med vores strategiske samarbejde med Danske Digitale Medier (AVISEN) rækker vi nu ud til over 50.000 potentielle læsere. Det er 10 gange så mange potentielle læsere som i 2020. Vores virtuelle debatform gør, at vi rækker ud til hele landet – fra Vorupør til København, ja i princippet Zoomer vi ud til hele verden J De 9 debataftener er alle gennemført i en ordentlig og god tone  og i åben dialog med respekt for andres meninger. Vi har trænet debattørernes demokratiske muskler – en læringsplatform, som mange flere af vores valgte politikere, også er velkomne til at benytte sig af i det nye år 2022. De af dem, der har været med, har altid været en fantastisk berigelse for os andre og styrket debatindholdet. Tusind tak for det.

Vores 5 trins strategi er vi også godt i gang med. Vi har, som sagt, gennemført 9 debataftener (1. trin). På de enkelte debataftener har vi tages forskellige, aktuelle problemstillinger op. Vi har kaldt dem de ubærlige problemstillinger, fordi vi mener, at det er de højest prioriterede problemstillinger, som vi skal i gang med af løse. Temaerne har været: Individet og kontrollen i samfundet, Samspillet mellem aktørerne i samfundet, Mediernes magt, Den medskabende og kritiske samfundsborger, Det kommunikerende samfund, Den ønskede lederprofil og lederudvælgesen i samfundet og senest om mangfoldighed, som kolossal styrke i samfundet. Vi har på baggrund af debatterne stillet spørgsmål til rådighed for alle borgere i den lokale og landsdækkende dialog, herunder også vores politikere. Vi har således gjort spørgsmålene klar til en inviterende debat med vores politikere (2. og første del af 3. trin).

Vi er nået langt, men ikke langt nok. Vi er fortsat på vej, vi har stadig brug for, at du kommer med i debatten og beriger os med dine kreative idéer og konstruktive tanker til løsningen af de gordiske knuder, som vi er stødt på.                                                                                                                                       


De gordiske debatknuder

Debatten torsdag d. 16/12 peger på flere centrale udfordringer for den fremadrettede Bevægelse henimod Det Ønskede Samfund. Vi mangler stadig at bryde igennem ”lydmuren” til borgerne og politikerne. Vi skal have politikerne ud af debatbusken, så de kommer med i vores debat, hvor vi ønsker at udvikle samspillet mellem politikere og borgere. Et samspil der står i modspil til den lukkede og tavse, politiske debat, der foregår blandt politikere bag ”borgens” tykke mure, ministrenes og udvalgenes lukkede døre. En debat bag scenetæppet med de hemmeligheder, spin og politiske handler (debatter), der foregår bag selve ”forestillingen” i folketingssalen, pressemøder, doorsteep seancer og lignende.

Vi nærmer os næste Folketingsvalg, måske allerede i 2022 eller så i 2023. Det giver måske nye muligheder for at inddrage unge politiske talenter og unge vælgere i debatten, som kan være med til at trække de mere veletablerede politikere til debattruget.

Men vi skal også have den almindelige borgerne med ind i en ægte medinddragelse i udviklingen af samfundet og debatten herom. Mange borgere og interessegrupper føler, at de hidtidige forsøg på medinddragelse – med få undtagelser – ofte har haft den diametralt modsatte effekt. Vi skal måske sætte et entydigt fokus her, som en af debattørerne sagde: ”Lad os glemme politikerne – de på klare sig selv”. Det vender vi tilbage til i næste klumme, her i AVISEN på side 12.    

En anden gordisk debatknude er den fortsatte udprægede silotænkning i den offentlige organisering, der også foregår i den politiske debat. Vi savner en mere holistisk og konkret debattilgang. I vores egen debatrække har vi haft tilsvarende udfordringer og dilemmaer. Det kunne være en tilgang, som favner den nytænkning af vores forestilling om Det Ønskede Samfund, som vi har brug?


Næste artikel

Næste artikel handler om det fremadrettede blik på vores aktiviteter i 2022 i debatterne om Det Ønskede Samfund. Kreativiteten blomstrede på vores debataften d. 16/12. Der blev talt om knibtangsmanøvre, indfangning af vores politikere til debatterne, konkretisering af vores debattemaer, det folkeoplysende arbejde, vore drømme om det ønskede samfund, en folkebevægelses evne til at slå igennem lydmuren og hvordan bevarer vi den gode tone samtidig med, at vi gør vores budskaber skarpere, mere appetitvækkende og dragende for en langt bredere del af borgerne. Og endnu mere følger i næste klumme. Læs med og bidrag med dine idéer og tanker.


Første debat i 2022

Første debataften i 2022 foregår virtuelt på Zoom torsdag den 13. januar 2021, kl. 19-21.

Kom og vær med – Vi glæder os til at se dig 🙂

Tilmelding til Erik Schwensen (es@es-leadership.dk) senest torsdag den 13. januar 2021, kl. 12.

Send gerne jeres oplevelser og tanker tilbage til os, så vi udvikler debatten om Det Ønskede Samfund endnu bedre.


Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar