5. artikel i 2022

posted in: 2022 | 0

Vores identitet – Hvem er vi?

af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen

I 2. artikel i miniserien om ”Derfor er visioner vigtige” taler vi om vores identitet som mennesker, hvor kommer vi fra, hvordan tænker vi og motiveres, hvem er vi egentligt. Er vi ikke bevidste om vores identitet, og hvem vi er, så vil vi få meget svært ved at finde og formulere en tiltrækkende vision. En vision som indfanger os, og som vi dernæst forfølger, så længe den giver mening for os. I denne artikel går vi derfor tæt på, hvem vi egentligt er, og hvordan den viden kan styrke vores visionsarbejde.


Arv og miljø – Hvor kommer vi fra?

Vores genetiske arvemasse, vores kulturarv og historie, samt det miljø vi er opvokset i og de mennesker vi omgås er stærke faktorer, som præger vores egen personlige opfattelse af, hvem vi er, som menneske, og hvem vi er som en del af fællesskabet. Og det præger også vores personlige opfattelse af andre mennesker.

Vores arv og miljø kan i høj grad komme til at sætte rammerne, for den vision vi forestiller os for fremtiden. Hvis vi ikke er bevidste om, hvor vi kommer fra og kigger tilbage på de mange succesfulde visioner, som er realiseret i historien, og lærer af dem, så vil vi gentage mange af de fejlslagne visioner. Flere forskere taler om, at ca. 75 % af alle hidtidige formulerede visioner ikke er blevet til noget. Derfor er denne del af visionsarbejdet – at tage ved lære af fortidens succeser – vigtig.

Vigtigt er også at være bevidst om den historiske og kulturelle sammenhæng og omstændigheder, i hvilke de succesfulde visioner er blevet skabt og realiseret. Fællestræk og forskelligheder i forhold til nutidens omstændigheder skal frem i lyset, for at finde guldkornene fra fortiden.  Den kulturelle mangfoldighed spiller naturligvis også ind.


Måden vi tænker på og motiveres

Visionen skal kunne favne og formidles til alle involverede og alle berørte mennesker i samfundet. Det gælder både under udviklingen og i realiseringen af visionen, ellers bliver den en af de 75% fejlslagne. Derfor bliver det afgørende, at forstå og indtænke den måde vi tænker på og motiveres af selve visionen. Alle involverede skal kunne se sig selv i visionen, fra start til slut. Det vil også sige, at visionen skal være så rummelig, at alle berørte føler sig ramt og motiveret af visionen. Men samtidig også, at visionen er så præcis, at den giver mening for det enkelte menneske.

Det kræver, at vi tidligt i visionsarbejdet afsætter tid og ressourcer til at skabe os viden, om de måder vi tænker på, og det vi motiveres af. Det gælder uanset om det er et menneske, en kommune, en forening eller en virksomhed vi taler om. Omstændighederne er selvfølgelig forskellig, men viden om de måder vi tænker på, og det vi motiveres af er afgørende for visionens succes uanset branche.

Visionen skal favne meget forskellige mennesker. Mennesker der motiveres af ønsker om fremtiden eller ønsker at komme væk fra fortiden, mennesker der ser muligheder eller mennesker der elsker faste procedurer, mennesker der er meget specifikke i deres kommunikation eller meget generelle, mennesker der lever i nuet eller foretrækker planlægning, mennesker der ønsker at arbejde selvstændigt, hvor andre foretrækker samarbejde, mennesker der gør hvad de selv synes er rigtigt eller mennesker der gør hvad andre synes er rigtigt, og mennesker der fra starten er med på nye idéer, hvor andre har deres egne.

Mange flere karakteristika kunne nævnes, og betydningen af de enkelte måder at tænke og motiveres på varierer i tid og rum efter de omstændigheder visionsarbejdet foregår i. Der er nok at tage fat på, men det er her fundamentet for den succesfulde vision dannes.


Et liv der giver mening

Vores identitet, og svaret på, hvem vi egentlig er som menneske, indeholder også svaret på, hvad den dybere meningen er med vore liv her på planeten, Jorden. Hvad er meningen med livet, hvorfor er vi til, hvad er din mission her på Jorden? – Det er store spørgsmål, og for mange måske helt ude i hampen at stille og bruge tid på. Vi tænker forskelligt og motiveres af mange forskellige ting. Men meningsskabelsen med vores liv sætter ligesom vores vision retning for vores livsbane, pejlemærker og vejskilte for vores færd henimod det sted, hvor vi ønsker at være engang i fremtiden. Hvis der ikke er sammenhæng mellem det, der giver mening i den enkeltes liv og den fælles vision, mister visionen den drivkraft, som er afgørende for visionens succes.


Identitet og vision

På en måde kan vi sige, at identitet og vision er sider af samme sag. Ved vi, hvem vi er (vores identitet), og ved vi, hvor vi vil hen (vores vision), så er vi godt på vej til at have styr på meningen med vores liv.

Den meningsløshed vi i dag ser rundt om i verden, både lokalt og globalt, er et sørgeligt tegn på, at vi er ved at miste vores identitet som mennesker, og vi har glemt vores vision, som en vigtig del af hverdagslivet.

Det gode er, at bevidstheden om vores identitet kan genskabes og opdateres, og en glemt eller udbrændt vision kan erstattes af en ny. En vision der, blandt meget andet, tager højde for vores aktuelle identitet, måden vi tænker på, og det vi motiveres af i skabelsen af det meningsfulde liv.


Afrunding

Næste artikel i miniserien ”Derfor er visioner vigtige” handler om ”Vores syn på verden”. Den udkommer blandt øvrige artikler knyttet direkte til vores debatter om Det Ønskede Samfund.

Næste debataften er planlagt til torsdag den 10. marts 2022, kl. 19-21.

Send meget gerne jeres, kommentarer, oplevelser og tanker tilbage til os om denne artikelserie og alle de andre temaer om  Det Ønskede Samfund.

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar