38. artikel i 2022

posted in: 2022 | 0

Valget er ovre – Det er tid til forandring

af Erik Schwensen og Uffe Steiner Jensen


Valget er ovre, og det er blevet tid til regeringsdannelse. Politikerne skal hurtigst muligt tilbage i arbejdstøjet, for der er behov for at skabe de forandringer og komplekse, sammenhængende helhedsløsninger, som er en forudsætning for, at Danmark kommer videre i samklang med den verden, vi er en del af. Det så vi tegn på både under valgkampen og i valgets resultat.


Blokpolitikken er i opbrud

Illusionen om blokpolitikken har igennem længere tid de facto været i opbrud. Det viser sig i det stadigt større antal partier, som opstilles til folketingsvalgene, og senest med de nu 16 partier, der netop er valgt ind i det nye Folketing. For de fire nordatlantiske partier tæller fuldgyldigt med på lige fod med de øvrige 12 partier i den sydlige del af kongeriget. Først var det i sin tid venstrefløjen, som opdelte sig i mindre partier. Siden var det højrefløjen, og denne gang er det primært partiet Venstre, som mere eller mindre er blevet delt i tre partier med tilskud fra andre partier i nærheden af Venstres politiske ståsted. Det viser sig også ved, at langt hovedparten af samtlige lovforslag er de sidste mange år vedtaget hen over midten i dansk politik med store flertal.

Det er sket på trods yderfløjenes ihærdige indsats og indædte ønske om at fastholde blokpolitikken, som eget livsgrundlag, godt understøttet af en mediebranche, som af al magt søger at forstærke denne mediedrevne illusion i håb om flere kliks, seer- og læsertal og øget mediestøtte. Det vender vi tilbage til.

Vælgernes oprør mod blokpolitikken er godt, for vi har behov for komplekse helhedsløsninger, som er bredt funderet blandt samfundsborgernes repræsentanter i Folketinget. Vælgerne har talt, og de tager ikke fejl, og de har jo netop peget på 16 partier, som repræsentanter for det mangfoldigheds-samfund Det Danske Kongerige består af.

Valgkampen gav også flere lyspunkter og grund til optimisme. Et af dem blev netop nævnt i sidste uges debat i Det Ønskede Samfund om valgets udfald. Under valgkampen i Thy gik to folketingskandidater sammen (en fra Socialdemokratiet og en fra Venstre). De tog hinanden med ud til vælgerne og talte med dem på vælgernes betingelser, og skabte lokalt politisk engagement, som resulterede i store personlige stemmetal (frem for stemmer alene på partiet). En idé som mange andre politikere kunne nyde godt af og blive valgt ind på, fordi partistemmerne allerede var sikret ved dette valg.


Politikernes opgave

Politikerne er nu tilbage i arbejdstøjet. Og lige nu forhandles om regeringsmagten. Politiker-testen kommer nu på det de lovede under valgkampen –  en bred midter-regering. For kan de i realiteten formulere helhedsløsninger, som slår bro hen over de politiske og ideologiske modsætninger og ikke mindst de forskellige opfattelser af samfundsøkonomiens behov? Og hvordan påbegynder man at nærme sig konkrete løsninger på klima, krigen i Europa og de syv ubærlige problemstillinger, som vi stadig mangler konkrete løsninger på.

Men det kommer sikkert til at foregå bag hermetisk lukkede døre, og først den dag, de har testet det hele, så får vi måske en lille indsigt i, hvad der skete under forhandlingerne. Vi kan som borgere i samfundet, ikke forlange, at alle politiske forhandlinger foregår for åbent tæppe. Det ville være ødelæggende for løsningsmulighederne, hvis de politiske forhandlinger skulle foregå som medieshows og –debatter.                                  


Mediernes opgave

Mediernes rolle i og betydning for valgkampens udfald er signifikant og vigtig. Derfor er opgaven som demokratiets vogter og vagthund og 4. statsmagt særlig betydningsfuld. Den kritiske og dybdeborende journalistik bliver endnu vigtigere end noget andet i en valgkamp, hvor nuancerne mellem partierne reelt er små og hurtigt går over i ren overbudspolitik. Flere af de gennemførte såkaldte politiske debatter blev absurde teaterforestillinger, som rene medieshow med quizzer, alen lange ja/nej-spørgsmål og ultrakorte svartider uden mening for seerne eller lytterne.

Mediernes stædige fastholdelse af illusionen om en blomstrende blokpolitik – også på valgaftenen og efterfølgende – er med til at fastholde politikerne i blokpolitik-illusionen til stor gavn og udnyttelse af yderfløjspartierne. Ligesom mediernes overvejende fokus på statsministerkandidaterne og partilederne frem for det politiske indhold i høj grad kan være med til at påvirke politikerleden i negativ retning.

Vi har tidligere talt om behovet for at ændre kravene til modtagelse af statens mediestøtte, hvis ikke den ligefrem skal afskaffes. Kravene om en objektiv, kritisk og dybdeborende journalistik bør knyttes direkte til mediestøtten, ligesom det giver jo ikke mening, at give statsstøtte til mediekoncerner der har et overskud på 300 mill. Kr., hvoraf de 250 mill. Kr. kommer fra staten. Her kunne vi med fordel omfordele og sprede mediestøtten ud mere lokalt for at understøtte den demokratiske og politiske samtale og dannelse lokalt.


Vælgernes forpligtelse

Vi har tidligere talt om borgernes rettigheder og pligter. En af de allervigtigste borgerpligter er – også mellem valgene, men i særdeleshed under valgkampen – at skaffe sig den nødvendige viden om de forskellige politiske partiers politik, så hun eller han har bedre forudsætning for og føler sig mere sikker på at sætte krydset ved den kandidat, som den enkelte virkelig ønsker, når valgdagen oprinder.


Næste debataften

Husk næste debataften er torsdag den 24. november 2022, kl. 19-21, hvor vi drøfter, hvor vi med fordel kan sætte ind i debatterne om Det Ønskede Samfund. KOM OG VÆR MED 🙂


Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar