6. Artikel om det Ønskede Samfund

posted in: 2020 | 0

29. juni 2020

Opfølgning på 4. debatmøde om:

” Hvad er det for et samfund vi ønsker at se frem til? ”

  af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen

Indledning

Dette er den sjette artikel om ”Det ønskede samfund”, skrevet på baggrund af 4. debatmøde.

Det 4. debatmøde bragte os ind i drømmefasen, hvad det er for et samfund vi ønsker at se frem til? Debatmødet foregik live på Fredericia Bibliotek og ”live” på Zoom, og kombinationen fungerede godt med deltagere fra både nær og fjern. Dejligt at vi igen kan ses og høre hinanden tredimensionelt i en endnu mere intens og berigende debat.

Debat-emnerne

Debatten bragte os et skridt videre i processen frem mod det ønskede samfund. Emnerne var igen mangfoldige og komplekse, men samtidig gav debatten også indtryk af hvor enkel fremgangsmåden egentlig er. Det vender vi tilbage til lidt senere i artiklen, for vi skal først have de mange og spændende debatemner på banen i et urimeligt kort resumé, som bør læses langsomt:

Evnen til at bidrage til fællesskabet, behovet for en ny omsorgskvalitet, ”det er altid de andres skyld”, indførelse af ”dannelse” som fag i uddannelsesinstitutionerne og folkeskolelæreren er her helt central, gennemsigtighed, behov for nye og bedre beslutningsmodeller, inddragelse af borgerne helt fra starten og aktivér lokalsamfundet endnu mere, behovet for ubetinget retssikkerhed, behovet for et ægte multikulturelt afsæt, ”brug os for helvede” (et råb fra de arbejdsløse) – bedre fordeling af arbejdet, det skal være muligt for alle at få et arbejde og det skal kunne betale sig, behovet for et arbejdsmæssigt temposkift og andre måder at leve på, endnu bedre udnyttelse og styring af teknologien, fordi  vi i dag bliver nærmest mast af teknologien, behovet for et nyt politisk lederskab med klare visioner, respekt for uenigheden og accept af at fuld enighed ej er mulig, behovet for en højskole renæssance, behovet for en omfordeling af samfundets ressourcer, hvor skatten reduceres på arbejde og intensiveres på kapitalindkomst og ”en samfundets rådighedskasse” etableres (udbygning af det såkaldte ”økonomiske råderum” til brug i dårlige tider (corona-krisen som eksempel), ”Er det krisen, der styrer os, eller os den”, Vi kan ikke organisere os ud af det, og udlevelsen af vores værdier er helt centrale for omfanget af den nødvendige organisering, organisering og love laves og forandres af mennesker, mediebilledet domineres af problemer og det er et problem, behovet og potentialet for udvikling af vores demokratiske modeller er til stede i dag.

Konklusioner

Gennem de første fire debatter har vi fået nogenlunde greb om, hvad det er vi ønsker at fastholde fra vort nuværende samfund, de grundlæggende værdier, som vi ønsker vort samfund bygges op omkring, og – ved seneste debat – hvad der overordnet set er behov for at udvikle og ændre for at nå det ønskede samfund, som vi drømmer om. Vi tager dog ikke afsked med disse emner, for vi bliver klogere undervejs og tvinges til nødvendige tilbageløb, tvinges til at genbesøge nogle af emnerne igen i bagklogskabens krystalklare lys, så tidligere skjulte og uforløste potentialer kommer frem i dagens lys til gavn for den demokratiske samfundsudvikling.

Indledningsvis skrev vi, at debatten giver indtryk af at fremgangsmåden er enkel. Det står vi ved.

Kunsten er grundlæggende at skabe evnen til at transformere ”hvad vi ønsker” om til ”hvordan vi gør det” og så gøre dét. Så enkelt er det faktisk. Banalt – måske – men ikke desto mindre rigtigt. Fede tanker og beslutninger er ikke nok – klimadebatten er et sørgeligt eksempel på det. Der skal handling og adfærdsændring til, og corona-krisen har vist os, at vi kan gøre det hurtigt og effektivt. Der skal mod og vedholdenhed til at gennemføre det, men vi er i stand til det, hvis vi vil, for vi har gjort det før, så vi kan gøre det igen.

De næste skridt

Derfor bliver de næste skridt i vores debatserie – hen over eftersommeren og efteråret – netop at stille skarpt ind på svarene på spørgsmål om ”hvordan vi gør det”, altså spørgsmålet om hvordan vi transformerer vore ønsker om det fremtidige samfund til konkrete og effektive handlinger.

Vi gør det over fire debataftener med forudgående artikler og forhåbentligt indlæg, indspark og forslag fra jer på de sociale medier, i Fredericia Dagblad og meget mere.

De fire overordnede temaer og debataftener er:

02. september 2020: Evnen til at kommunikere.

01. oktober 2020: Friheden.

28. oktober 2020: Kulturen.

24. november 2020: Magten.

Den 02. september er emnerne foreløbigt:

  • samfundsborgerens evne til at kommunikere som menneske blandt mennesker, som medarbejder og som leder og som magthaver, og
  • fastholdelse af pressen som den 4. statsmagt holdt i hånden af pressenævn og selvbestaltede ”presseloger”, hvor medierne bringer os tættere sammen og giver nye indsigter og valide informationer, hvor borgerne er gode til at søge indsigt gennem flere forskellige medier og perspektiver og samtidig skabe nye platforme.

Vi håber, at du vil være med i debatten om at skabe det samfund vi ønsker os.  Vi har brug for alle bidrag og indspark. Så kom og vær med eller send dine tanker til os.

Rigtig god sommer 🙂

Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar