6. artikel i 2021

posted in: 2021 | 0

Værdierne i Det Ønskede Samfund

af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen


Indledning

For os handler samfundsdebatten også om, hvad vi ønsker at fastholde fra det danske samfund, som vi allerede kender i dag, og det handler om de grundlæggende værdier vi ønsker at leve vort liv efter i Det Ønskede Samfund. Svarene på begge spørgsmål er en del af forudsætning for at drøfte relevante bud på, hvad det er for et samfund, som vi ønsker at efterlade til vores børn og kommende generationer.


Det vi ønsker at fastholde

Debatten om hvad vi ønsker at fastholde i vort samfund har indtil nu bragt godt 25 forhold på banen, som er vigtige at fastholde. I debatten hæftede vi os specielt ved følgende emner om ”det vi ønsker at fastholde i vort samfund”:

 • forsamlings- og foreningsfriheden,
 • den fri presse,
 • ytringsfriheden,
 • den lave magtdistance,
 • grundloven,
 • tredelingen af magten,
 • lighedsprincipperne,
 • et tillidsbaseret samfund,
 • ingen korruption,
 • ligeværdighed,
 • vi gør noget målrettet for børnene,
 • stoltheden over at være dansker,
 • plads til uenighed,
 • evnen til at sætte fælles mål,
 • højskolebevægelsen,
 • andelstanken,
 • arbejderbevægelsen,
 • idéerne fra skoleloven af 1812 om uddannelsesret,
 • den danske kulturarv,
 • kunsten, evnen og muligheden for at rejse ud og kommer beriget hjem (”at rejse er at leve”),
 • selverkendelsen af at Danmark er et lille land, der er dybt afhængig af sin omverden,
 • frihed og tid til at  finde ud af, hvad du som samfundsborger vil med dit liv og bidrage til samfundet med,
 • pressefriheden,
 • friheden til at skabe mangfoldighed i samfundet,
 • kvaliteten i sundhedsvæsenet godt støttet op af den teknologiske udvikling i dansk industri og diverse fonde,
 • vores monarkiske demokrati og kongehuset, og meget mere…….

Vores grundlæggende værdier

Vi finder nogle af de helt fundamentale værdier i Den Danske Grundlov fra den 05. juni 1849 med efterfølgende justeringer. Vi finder også dele af vores værdisæt i en række internationale konventioner og aftaler, som løbende sættes til debat. Men vi finder det også i hverdagen, i måden vi opfører os på og i den måde vi kommunikerer på. Og meget af det gør vi ubevidst, selvom ”Corona-krisen” har løftet sløret for og synliggjort flere af vores ”glemte” værdier.

Et eftersyn og en fornyelse af vores fælles værdier gennem en frugtbar debat og en synliggørelse af de værdier, som vi ønsker at bære videre til de næste generationer er uhyre vigtig.

Der er fem værdisæt, som betyder meget for os:


Retfærdighed

Vores samfund skal bygge på retfærdighed over for alle samfundsborgere. Det vil sige, at alle samfundsborgere skal stilles lige over for vedtagne love. Det gælder høj og lav, uanset race, religion, køn og det gælder uanset, hvilken økonomi du råder over. Retfærdighed er tæt forbundet med værdien ærlighed.


Ærlighed

Ærligheden gælder både overfor dig selv og andre. For hvis du ikke er ærlig overfor dig selv, hvordan vil du så kunne styre ærligheden overfor andre. Vi fastholder således ærlighed som en grundlæggende værdi. Vi er nemlig overbeviste om, at hvis vi er i stand til at ”hælde mere ærlighed” ind i samfundet, så vil vi stå med en vigtig ingrediens og med et i iørefaldende ”soundtrack” til vores ønskede samfundsmodel.


Tillid

Tillid er en afgørende værdi i det danske samfund. Tillid mellem mennesker spiller en kæmperolle. Din hverdag og dit liv bygger på tillid: at du har tillid til at vuggestuen passer på dine børn, at du har tillid til at din familie hjælper dig om nødvendigt, at du har tillid til at lægen hjælper dig, hvis du bliver syg, at du har tillid til at du får den vare, som du bestiller i Internet butikken, at du har tillid til din kollega på arbejdet, at vi har tillid til vore politikere, erhvervslivet, myndigheder og styrelser. ”Corona-krisen” har vist, at tillid er en afgørende værdi for et samfund og dets indbyggere.


Frihed under ansvar

Begrebet er ikke nyt, men vi kan med fordel gentænke det med en endnu bedre balance mellem ”frihed” og ”under ansvar”, hvor det første måske netop nu synes tilsidesat til fordel for det sidste. Hvad er det for et ansvar, som hver enkelt af os har som samfundsborger, både lokalt og globalt? Og hvilket frihed giver det ansvar os herefter? Rækkefølgen er betydningsfuld.


At bidrage efter evne

Evnen forpligter er stadig et meget rammende udtryk for et nødvendigt værdisæt i ”det ønskede samfund”. Det forudsætter, at vi skaber rammebetingelserne for, at den enkelte kan bidrage efter evne. På den måde fremmer vi anvendelsen af samfundsborgernes styrker frem for at fokusere på svaghederne. Alle har noget at bidrage med.


Eftertanke

Og endnu flere værdier er blevet sat i spil: Værdier som tryghed, loyalitet, ordentlighed, ytringsfrihed, respekt for andre, offentlighed i forvaltningen og mange flere. Det er kombinationen og afvejningen af værdierne, bevidstgørelsen og samtalen om værdierne, der skaber fællesskabet i et værdibaseret samfund og meningen i livet. Temaer som prioritering af værdier, værdidilemmaer, risikovillighed, etik, forpligtelsen til at være med i dialogen om udviklingen af vort samfund, whistleblower-ordning er blevet vent, ligesom bevidstgørelsen og anvendelsen af vore værdisæt i den daglige samtale mellem mennesker er blevet diskuteret.

Værdidebatten er vigtig, og der er mange temaer at tage fat på. Endnu vigtigere er det at koble vores ønskede værdier sammen med den adfærd, vi udøver hver eneste dag.

Vi opfordrer derfor alle til at begrunde deres daglige adfærd og adfærdsmønstre som mennesker, som ledere overfor medarbejdere, som forældre overfor vores børn mv., ud fra de værdier vi mere eller mindre ubevidst ønsker at leve vores liv efter.

KOM OG VÆR MED i debatten om www.Det-Ønskede-Samfund.dk

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar