15. artikel i 2021

posted in: 2021 | 0

Absurd Teater eller Meningsfuld Musical

af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen


Indledning

Samspillet mellem aktørerne i samfundet er forudsætning for en sund og bæredygtig samfundsudvikling. Debatten i Bevægelsen mod Det Ønskede Samfund har flere gange kredset om emnet og vender nu ved årsskiftet tilbage hertil. Det gør vi, fordi vi oplever og ser, at samspillet lider. Så hvad skal der til for at vende den udvikling?

Hvor banalt det end lyder, skal vi, der vil være med, og vi der vil være positive aktivister for en samfundsmæssige udvikling til det bedre, foretage et sceneskift. Sceneskiftet fra det i dag ”Absurde Teater ” til ”Den Meningsfulde Musical”. Det spiller en rolle, hvilken rolle vi og du spiller som samfundsborger, uanset hvilken rolle du spiller. Det gælder lokalt, nationalt og globalt.

Det er vores eget valg. Det er dit eget valg.


Hvad skal der til?

Samspillet mellem aktørerne i samfundet skal bygge på få og enkle spilleregler – vores fælles værdier. Udlevelsen af vores fælles værdier skaber den samklang og de fælles melodier og fortællinger ”Den Meningsfulde Musical ” består af.

Her er vores syv bud på nogle af de fælles værdier. Vi har nævnt dem ført. Men vi gentager dem gerne her, fordi, vi tror på, at de er fundamentet for manuskriptet og drejebogen til ”Den Meningsfulde Musical ”. ÆRLIGHED over for dig selv og andre, LOYALITET overfor den rolle og opgave, som du har påtaget dig i samfundet, den enkeltes ansvar for at tage det INITIATIV og udøve den HANDLEKRAFT, der skal til for at bevæge din verden til et bedre og mere bæredygtigt sted. Sidst, men ikke mindst skal vores adfærd være præget af ORDENTLIGHED i alt, hvad vi gør. Samspillet skal også præges af GENNEMSIGTIGHED og TILLID. Gennemsigtighed i alle samfundsmæssige beslutningsprocesser skaber troværdighed og tillid. Gensidig tillid styrker den kreativitet, der er drivkraften i et sundt og udviklende samspil mellem aktørerne i samfundet.

Mindre kan ikke gøre det.

Alle aktører i samfundet: Den Enkelte Samfundsborger, Politikere, Forvaltningen, Medier, den danske models hovedaktører, ja alle aktører bør leve op til disse værdier og sætte nye normer for vores ønskede samfund. Vi stiller gerne op og fortæller mere om vores tilgang til dem, og hvordan vi udlever og leve et godt liv med dem.

Som leder og influenser har du en helt særligt forpligtigelse – for du bør gå forrest og vise vejen, uanset hvilken skuespillertrup du tilhører, og hvilken casting du har fået. Det hele begynder og slutter med os selv, som suveræne individer i et selvkonstrueret fællesskab af uendeligt mange interagerende netværk.

En leder har altid ansvaret, måske ikke juridisk, men lederen har altid det moralske og overordnede ansvar. Herunder hører også tilsynspligt. Hvis intet ansvar kan placeres, eller lederen ikke vil placere et ansvar, så tilfalder ansvaret i sidste ende lederen selv, og det må hun eller han leve med, uanset hvor højt og hvor magtfuldkommen vedkommende er eller føler sig.

Det er i samspillet mellem disse netværk og individer, vi skal finde løsningen til ” Den Meningsfulde Musical ”, dens partitur og melodien på det meningsfulde liv.


Et opråb

En af måderne til at finde melodien på går gennem den konstruktive, positivt kritiske debat. Vi opfordre derfor dig til at komme med i debatten om Det Ønskede Samfund. Kom og vær med til at stille krav, ønsker og forventninger til aktørerne i udviklingen af det samfund, som du ønsker dig. Du må også gerne stille krav til dig selv om, hvad du vil bidrage med J

Men det er ikke nok. Begynd allerede i dag med at leve op til de værdier og krav, som du ønsker, vi alle bør leve efter. Det beder vi dig om, fordi din ændrede konkrete adfærd vil spejle sig over i din omverden og omkreds og videre til andre netværk, som ringe i vandet. Din vedholdende gentagelse og fastholdelse af din ønskede adfærd får – før du aner det – en afsmittende betydning for andres adfærd, som tilsvarende smitter videre til andre.

Igen, hvis du er leder, familiemor eller familiefar, forsørger eller influenser i dine netværk, så har du en helt særlig forpligtigelse til at bruge dine muligheder til samfundets bedste.


Julegaven

Lige nu er julen over os. Det er gavernes tid, og de behøver ikke at koste noget dyrt for at skabe stor glæde og betydning for gavemodtagerne og dig som gavegiver. For gaverne kunne bestå i, at du gør noget for andre ved at ændre din adfærd, eksempelvis i forhold til nogle af de syv værdier: ærlighed, loyalitet, initiativ, handlekraft, ordentlighed, gennemsigtighed og tillid. Det kunne også være, at være mere lyttende, mere forstående, hensyntagende, mere givende, mindre krævende, mere begejstrende, små men betydningsfulde gerninger, opmærksomhed, omsorg, ligeværdig kommunikation, venlige hilsner, anerkende andres succes m. m……

Husk at det er vores daglige gøren og laden, der gør hele forskellen. Ikke kun til jul, i festtalerne eller pressekonferencerne. Nej… hver eneste dag både for dig selv og eller sammen med andre.

Hvad er dit næste skridt? Vil du være med til at skabe ”Den Meningsfulde Musical”, så begynd hver dag med at gøre tre gode ting, både for andre og for dig selv. Og læg mærke til det, der sker omkring dig og i dig selv, når du gør det.

Næste debataften foregår virtuelt på Zoom torsdag den 13. januar 20221, kl. 19-21.

Kom og vær med vi glæder os til at se dig 🙂

Tilmelding er nødvendig og deadline er torsdag den 13. januar 2022, kl. 12.

Du er velkommen til at tilmelde dig allerede nu til Erik Schwensen (es@es-leadership.dk).

Send gerne jeres oplevelser og tanker tilbage til os, så vi udvikler debatten om Det Ønskede Samfund endnu bedre.

Med ønsket om en Glædelig Jul og et Godt Nytår

Uffe Steiner Jensen   &   Erik Schwensen


Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar