33. artikel i 2022

posted in: 2022 | 0

Valgtema – et helt samfund

af Erik Schwensen og Uffe Steiner Jensen


I sidste artikel skrev vi om behovet for en ny og sund debatkultur. En debatkultur som forudsætning for at skabe nye samfundsmæssige helhedsløsninger. Helhedsløsninger, der ikke er med til at skabe kriserne, som de forudgående, men helhedsløsninger som forebygger kriser, så de stadigt oftere forekommende kriser afløses af samfundsmæssige succeser, både lokalt og globalt. Målet med og visionen for det ønskede samfund må være et helt, sammenhængende og bæredygtigt samfund, hvor helhed og dele uløseligt hænger sammen og giver mening for alle borgere. En hermeneutisk tilgang, hvor de enkelte dele forstås, skabes og forklares ud fra helheden og omvendt. Den fremtidige samfundsmodel bør derfor være det kommende folketingsvalgs foretrukne debattema. Det handler denne uges artikel om.


Aldrig har Danmark og verden omkring os været rigere og fattigere på samme tid og stået i en samfundsmæssig ubalance med mange ubærlige problemstillinger, som ingen endnu har gjort nået alvorligt for at løse. Vi har talt om det, vi har skrevet om det, men vi har indtil nu kun lavet ubrugelige lappeløsninger, som blot fastholder os i den ene krisespiral efter den anden. Årsagerne er og kan være mange, og dem bruger vi megen tid på at tale om. Det vi har brug for er, at vi taler om og ikke mindst gennemfører helhedsløsninger, både lokalt og globalt.

Vi skrev de otte artikler om ”Derfor er visioner vigtige” ud fra en overbevisning om, at det er først når vi i et ægte fællesskab udvikler, og vi alle drages af en fælles vision for fremtidens samfund, at vi bliver i stand til at skabe den fremtidige samfundsmodel, og den verden vi ønsker. Den meningsskabende helhed for samfundets udvikling og den enkeltes meningsfulde liv er fundamentet herfor.

Vi har derfor krav på, at de opstillede politiske partier og de enkelte politikere beskriver deres tanker og idéer til en holistisk samfundsmodel og handleplan, som bringer os derhen, hvor politikerne forestiller sig, at vi som samfund og beboere på Jorden skal bevæge os hen. Først da får vi et reelt valg til det kommende folketingsvalg.

Den holistiske samfundsmodel skal gøre op med de hidtidige lappeløsninger, som vi alle kender konsekvenserne af med midlertidig lindring og ubehagelige eftervirkninger. Symptombehandlinger skal afløses af konkrete helhedsløsninger i praksis, som hurtigt og effektivt rækker ud mod vores fælles vision. De konkrete helhedsløsninger skabes gennem den demokratiske samtale og inddragelse af alle samfundsborgere. Medskabende samfundsborgere der har evnen til at bidrage og mest af alt viljen til og ønsket om at bidrage. For uden vision og en klar holistisk samfundsmodel for øje bliver alt pludseligt lige vigtigt, enkeltsagernes anarki tager over, og personlige vendettaer og interesser dominerer, prioriteringer bliver til ligegyldige lappeløsninger, vi handler i blinde.

Vi har brug får en samlet helhedsløsning, der også indeholder svar på de syv ubærlige problemstillinger, som vi tidligere har talt og skrevet om: Individet og kontrollen i samfundet, samspillet mellem aktørerne, mediernes magt, den medskabende, meningsskabende og meningsgivende samfundsborger, det kommunikerende samfund, den ønskede lederprofil og lederudvælgelse, samt mangfoldighed og diversitet, som kolossal styrke i samfundet.

Løfter vi blikket ud i den verden, som vi er dybt afhængige af, ser vi tydeligt de udfordringer, som vi længe har stået overfor, men som vores politikere indtil nu de facto har lukket øjnene for. Det synes som om, at det kun har drejet sig om genvalg og magten og indflydelsen. Vi har fortsat stærkt brug for den lille drengs opråb ”Han har jo ikke noget tøj på” i H. C. Andersens eventyr om ”Kejserens nye klæder”. Den rolle påtager vi os gerne, men vi har også brug for, at magteliten omkring ”Kejseren” ikke blot knejser med nakken og går videre i det absurde optog, som om intet er hent.

Vi har brug for en debat om, en udformning og gennemførelse af en ny økonomisk samfundsmodel, hvor bæredygtighed og væredygtighed træder i stedet for rå vækst og mistrivsel. En økonomisk samfundsmodel, hvor uhæmmet vækst ikke er drivkraften, men hvor menneskelige værdier tager over, og hvor nutidens kolossale ubalancer en gang for alle bringes i balance, og kriser afløses af succesfulde helhedsløsninger, som drivkraft for samfundsudviklingen. Et genbesøg hos Maslows behovspyramide med de fem karakteristiske menneskelige behov (de fysiske behov, tryghedsbehov, sociale behov, egobehov og selvrealiseringsbehov) er stadig aktuel, når vi taler om menneskets motivationskraft og skabelse af det meningsfulde liv.

At skabe en ny økonomisk samfundsmodel bliver en kolossal udfordring, fordi den er tæt knyttet til den eksisterende samfundsstruktur og magtelite. Men vi kan allerede i dag begynde med at omfordele de enorme værdier, der blandt andet er skabt i de tidligere og skabes i de nuværende kriser. Værdier som er skabt af hårdtarbejdende medarbejdere og små og mellemstore virksomheder, men samlet på få hænder i diverse selskaber, fonde, firmaer og statskasser. Det er selvfølgelig ok, at de får deres del af krisernes ”overskud”, men her vil en passende overskudsdeling være på sin plads, så kriser ikke bare bliver en gevinst for de få.

Vi tror fortsat på, at forandringerne må begynde nedefra hos den enkelte borger, derfor fortsætter vi debatten.


Næste debat

Næste debataften handler om behovet for en ny debatkultur og den fremtidige samfundsmodel. Debatten foregår på Zoom onsdag den 05. oktober 2022, kl. 19-21, hvor vi fortsætter debatten om Det Ønskede Samfund. Kom og vær med. Tilmeld dig allerede nu til Erik Schwensen (es@es-leadership.dk).


Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar