10. artikel i 2021

posted in: 2021 | 0

Magten i fremtidens samfund

af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen


Indledning

Samfundsudviklingen rokker i den grad ved måden vi udøver og opfatter magt på. Virkeligheden overgår ofte fantasien. Vores samfund står på mange måder i en brydningstid. Vi taler om den ene krise efter den anden, og vi bliver som samfundsborgere gjort magtesløse, både af politikere, finansverdenen og medier og andre mere tilfældige Influencers, der påvirker os på lovlige og ulovlige måder i ofte uetiske og umoralske retninger, som underminerer det demokratiske samfund.

Der er brug for en debat om, hvordan vi ønsker at håndtere magten i dagens og fremtidens samfund. Det tabubelagte magtemne skal helt frem i lyset og diskuteres i alle dens mangfoldige former, ansigter og nuancer. Debatten skal genoptages, fordi demokratiet, som vi kendte det, er ved at bukke under for den stadig stigende kompleksitet og spidsfindighed, hvormed magt udøves. Det sker i høj grad også i det danske samfund, men for mange samfundsborgere forbliver det en slags kontrol i det stille og uerkendte, men nu skal debatten tages helt frem i lyset. Vi bliver nødt til at justere retningslinjerne for, hvordan vi håndterer magten i det ønskede samfund. Og vi har brug for din hjælp og dine idéer til, hvordan vi kommer videre…

Tidspunktet her lige før kommunal- og regionsvalget er et godt sted at begynde. Vi vil i denne artikel begynde med det vi kalder ”den unødvendige magtudøvelse”, men går hurtigt over til at tale om ”den nødvendige magtudøvelse” i det samfund vi ønsker os og sætte fokus på det.


Den unødvendige magt

Vi kender alle eksempler på magtmisbrug, magtfuldkommenhed, magtovergreb, eller hvad vi som samlet begreb kunne kalde den unødvendige magtudøvelse. I tidligere debatter om Det Ønskede Samfund talte vi om magtesløshed og magtfuldkommenhed.

Den unødvendige magt skal naturligvis minimeres, men vi vil her rette vores blik mod….


Den nødvendige magt

I tidligere debatter fandt vi en lang række magtinstrumenter og magtstyringsmekanismer, som vi ønsker at fastholde. Det drejer sig om: den lave magtdistance, den danske Grundlov, tredelingen af magten, lighedsprincipper og ligeværdighed, et tillidsbaseret samfund for tillid gør os også effektive, den lave korruption, vores demokrati og kongehuset, den begyndende samfundsorganisering med opløste ”siloer” og øget tværgående sammenhængskraft, samt trygheden i samfundet, og evnen til at tage magten tilbage til os selv, som selvstændige individer.

Vi talte om, at ethvert menneske skal have mulighed for at bidrage, og at tillid, ærlighed, mod til at tænke nyt og risikovillighed bør være værdier, som skal styrkes i det ønskede samfund. Og i den seneste debat talte vi om fremtidens ledere, der skal lede os hen til og styre det ønskede samfund?

Så hvad stiller vi op med magtudøvelsen fremadrettet?

Nedenfor giver vi fire bud på, hvordan vi kommer videre:


BEVIDSTHEDEN OM MAGTEN OG DENS VÆSEN

I bagklogskabens krystalklare lys er vi blevet opmærksomme på betydningen af, at vi, som samfundsborgere i Det Ønskede Samfund, bliver endnu mere bevidste om og endnu bedre til at håndtere magten og dens væsen. Hvordan du begriber og griber magten som samfundsborger og tager den på dig har stor betydning for, hvilken magt vi som samfund, bevidst eller ubevidst, giver vores magthavere, herunder politikere, medier og erhvervsliv. Vi skal ikke lade os ”hypnotisere” af magtens væsen, men være bevidste om den. Uddannelse i magthåndtering bliver derfor et vigtigt læringsmål for alle i Det Ønskede Samfund uanset hvor vi befinder os og hvilken rolle vi spiller.


NYE BEVÆGELSER – NYE MØDESTEDER

Folkebevægelserne har præget udviklingen af vores samfund gennem tiden. Folkebevægelser som har taget fat om magten og sendt den i retningen af den demokratiske styreform, som vi har i dag. Og med det afsæt ser vi et behov for at igangsætte nye bevægelser og mødesteder for igen at tage fat om magten og sende den i nye retninger mod Det Ønskede Samfund. Det gælder ikke mindst håndteringen af den politiske magt, den økonomiske magt og mediernes magt.


MEDIERNES OG SPROGETS MAGT

De sociale mediers magt og indflydelse fylder i debatten. Vi bliver nødt til at rammesætte deres virksomhed, så de ikke tager magten for evigt fra os. Det skal ske gennem lovgivning, transparens og åbenhed. Danmark og EU er på vej, men vi er der ikke endnu.


MAGTBALANCERNE

Magtbalancen mellem den politiske og den økonomiske magt er helt central, hvor der tegner sig et stadig tydeligere billede af en ubalance til den økonomiske magts fordel, som skal håndteres og neutraliseres i Det Ønskede Samfund. Vores politikere skal tage lederskabet af samfundet tilbage og sætte nye retninger for vort samfund.

Vi bør også kigge på magtbalancen mellem det individualistiske og fællesskabet i Det Ønskede Samfund. Gennem århundreder har samfundet over tid svinget fra den ene side til den anden. Det må stoppe. I Det Ønskede Samfund må vi finde en samfundsmodel, hvor vi befinder os i en form for magtbalance mellem de to, en slags ”UAFHÆNGIGHED SAMMEN MED ANDRE”. I det danske samfund er vi godt på vej, men vi er der ikke endnu.


Afrunding

Send gerne jeres synspunkter og tanker tilbage til os, så vi udvikler debatten om Det Ønskede Samfund endnu bedre.

Næste debataftenen foregår virtuelt på Zoom torsdag den 25. november 2021, kl. 19-21. Temaet er:

”Diversitet som kolossal styrke i samfundet. Hvordan udnytter vi alle forskelligheder i Det Ønskede Samfund?

Kom og vær med 🙂

Tilmelding er nødvendig og deadline er torsdag den 25. november 2021, kl. 12.

Du er velkommen til at tilmelde dig allerede nu ved Erik Schwensen (es@es-leadership.dk).

Vi ses 🙂

Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar