14. Artikel om Det Ønskede samfund

posted in: 2020 | 0

14. december 2020

Opfølgende artikel på debatmødet den 24. november 2020

Magten i samfundet

Debataftenen den 24. november 2020 om MAGTEN i Det Ønskede Samfund udviklede sig til en demokratisk dialog i mange retninger og holdt sig alligevel på sporet af Det Ønskede Samfund.

Med godt 57 indlæg på kryds og tværs fra hele landet – den hidtil mest intensive debat – kom vi igen langt omkring, hvor vi gav magten lov til at tage magten fra os, så vi frit kunne diskutere dens mange ansigter og dimensioner. Også tusind tak til Paul-Frederik Bach for en inspirerende indledning om magten set i et konstruktivt beslutningsperspektiv.

Læseren fortjener egentligt alle de 26 siders transskription af debatten og de mange guldkorn som dryssede ned over os igennem de to debattimer. Emnerne var mange: Magten som begreb, den økonomiske magts (gennemsigtighed og ordentlighed), ledernes magtansvar, behovet for nye bevægelser og mødesteder og den demokratiske dialog, de politiske partiers og politikernes rolle, mediernes og sprogets magt, behovet for dannelse/uddannelse i magthåndtering, samfundsborgerens ansvar, magtens tre-deling, tilliden som smørelsen der får samfundet til at fungere, de 17 verdensmåls betydning, institutionernes betydning for magthåndteringen, og der var endnu flere overskrifter vi kunne sætte på, men som vi gemmer til de følgende debatter.

I denne artikel må vi dog nøjes med de største guldklumper.

Bevidstheden om magten og dens væsen

I bagklogskabens krystalklare lys ser vi tilbage på en debataften, hvor vi alle blev opmærksomme på betydningen af, at vi alle, som samfundsborgere i Det Ønskede Samfund, bliver endnu mere bevidste om og endnu bedre til at håndtere magten og dens væsen. Hvordan du begriber og griber magten som samfundsborger og tager den på dig har stor betydning for, hvilken magt vi som samfund, bevidst eller ubevidst, giver vores valgte politikere. Vi skal ikke lade os ”hypnotisere” af magtens væsen, men være bevidste om den. Uddannelse i magthåndtering bliver derfor et vigtigt læringsmål for alle i Det Ønskede Samfund uanset hvor vi befinder os.

Nye bevægelser – Nye mødesteder

I debatten vendte vi flere gange til tilbage de folkebevægelser, som har præget udviklingen af vores samfund gennem tiden. Folkebevægelser som har taget fat om magten og sendt den i retningen af den demokratiske styreform, som vi har i dag. Og med det afsæt ser mange af mødedeltagerne behov for at igangsætte nye bevægelser og mødesteder for igen at tage fat om magten og sende den i nye retninger mod Det Ønskede Samfund. Det gælder ikke mindst håndteringen af den politiske magt, den økonomiske magt og mediernes magt.

Mediernes og sprogets magt

De sociale mediers magt og indflydelse fyldte også i debatten. Ligesom de politiske partier er de nok kommet for at blive, så de skal håndteres med demokratisk finesse. Vi bliver nødt til at rammesætte deres virksomhed, så de ikke tager magten for evigt fra os. Det skal ske gennem lovgivning, transparens og åbenhed.

I den sammenhæng har vi tidligere debatteret om ”Evnen til at kommunikere”. I magtdebatten bliver det tydeligere, for ”ORD SKIFTER MENING” i mere end en forstand, og ”MENING BETYDER MAGT”.

Magtbalancerne

Flere magtbalancer kom i spil under debatten. Magtbalancen mellem den politiske og den økonomiske magt var helt central, hvor der tegner sig et stadig tydeligere billede af en ubalance til den økonomiske magts fordel, som skal håndteres og neutraliseres i Det Ønskede Samfund.

Ligeledes skal vi kigge på magtbalancen mellem det individualistiske og fællesskabet i Det Ønskede Samfund. Gennem århundreder har samfundene svinget fra den ene side til den anden. Det må stoppe. I Det Ønskede Samfund må vi finde en samfundsmodel, hvor vi befinder os i en form for magtbalance mellem de to, en slags ”UAFHÆNGIGHED SAMMEN MED ANDRE” – på engelsk taler man om begrebet INTERDEPENDENCE. I det danske samfund er vi godt på vej, men vi er der ikke endnu. Så derfor vender vi tilbage også i 2021.

Afrunding

Der er os magtpåliggende, at debatten om det ønskede samfund fortsætter, og efter Magtdebatten følger torsdag den 17. december 2020, kl. 19-21 en opsamlende debat for debatserien i 2020 og startskuddet for debatten i 2021. Kronikken om ”Opsamling og Udsyn – debatten om Det Ønskede Samfund” kommer her på mandag den 13. december 2020.

Denne gang virtuelt på Zoom. Du er velkommen til at tilmelde dig allerede nu hos Erik Schwensen (es@es-leadership.dk).

Send os også gerne indspark til debatten til: Uffe Steiner Jensen (uffesteinerjensen@gmail.com) eller Erik Schwensen (es@es-leadership.dk).

Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar