8. artikel i 2022

posted in: 2022 | 0

Fremtidens uddannelsesmiljø

af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen


Hvert eneste menneske og hver eneste borger er fundamentet for udviklingen af det samfund, vi ønsker os. Udviklingen af hver eneste borger til at begå sig i det samfund, der er og kommer, er derfor en af grundstenene, hvorpå vi bygger fremtidens samfund. Vi taler om livslang læring på forkant af samfundsudviklingen, så den enkelte borger er klar til at møde livets udfordringer bedste muligt. Derfor er udviklingen af fremtidens uddannelsesmiljø helt afgørende. De næste debataftener handler derfor om ”Fremtidens uddannelsesmiljø” med fokus på ungdomshuse, den nye folkeskole og nye erhvervsskoler, som er en af grundpillerne i udviklingen af Det Ønskede Samfund. I denne artikel giver vi et kort debatoplæg, hvor vi blandt andet kommer ind på formålet med debatten, det konkrete tema for aftenens debat og tre mulige hovedspørgsmål i debatten.


Det todelte formål

Vores uddannelsesmiljø bør altid være indrettet efter fremtidens krav til den enkelte samfundsborger, ikke i et bagud skuende perspektiv. Det stiller store forskningsmæssige og faglige krav, men samtidigt stiller det også politiske krav. Krav om et altid opdateret visionært syn på samfundsudviklingens behov for rettidig dannelse og uddannelse af borgeren, så det enkelte menneske er parat til at møde den verden, der folder sig ud foran os, før det sker.

Vi ser derfor to formål med debatten. Først koncentrerer vi os om den faglige viden, som vi allerede i dag har om, hvordan vi skaber de bedst mulige uddannelsesmiljøer i og for samfundet. Derefter tager vi den mere politiske dialog om, hvad vi på den baggrund konkret gør for at udvikle fremtidens uddannelsesmiljø.

Fagligt er formålet er derfor at finde ud af: Hvad er det vi skal blive klogere på og vide mere om, for at vi bliver i stand til at skabe det uddannelsesmiljø og – indhold, der tjener det gode liv bedst i fremtidens samfund?

Politisk er formålet derfor at finde ud af: Hvad og hvordan gør vi det helt konkret? Og hvornår ved vi, at vi er i stand til det og har gjort det? Hvad er det, vi skal gøre anderledes?


Temaet for debatten

Emnet ”Fremtidens uddannelsesmiljø” er omfattende, så vi vælger at sætte fokus på ungdomshuse, den nye folkeskole og nye erhvervsskoler, som er en af grundpillerne for udviklingen af Det Ønskede Samfund.

Ud fra det todelte formål deler debatten sig: først en overvejende faglig debat og derefter en overvejende politisk debat. Umiddelbart lader vi begge debatter kredser om tre hovedspørgsmål med en række underliggende udfordringer/problemstillinger:

 • Hvorfor har vi overhovedet behov for vores uddannelsesinstitutioner?
 • Hvordan organiserer vi fremtidens uddannelsesmiljøer og skaber den nødvendige sammenhæng?
 • Hvordan uddanner vi lærerne, pædagogerne og lederne til fremtidens uddannelsesmiljøer?

De tre hovedspørgsmål

Hvorfor har vi overhovedet behov for vores uddannelsesinstitutioner?

 • Hvad er det vi har behov for at lære som mennesker for at leve det gode liv i det samfund vi ønsker os?
 • Hvordan lærer vi det at være menneske?
 • Uddannelsesmiljøet bør skabe vejen ind i vores samfund/kultur.
 • Hvad skal folkeskolen og andre uddannelsesinstitutioner uddanne børn og unge til?

Hvordan organiserer vi fremtidens uddannelsesmiljøer og skaber den nødvendige sammenhæng?

 • Hvilken uddannelses- og dannelsesrejse skal det enkelte menneske egentligt stige på?
 • Fritiden ved siden af skolen – Det uformelle uddannelsessystem!
 • Praktisk orienterede undervisningsformer og længerevarende virksomhedstilknytning kan knække kurven for skoletrætte børn og unge!
 • Overgangssystemer mellem uddannelserne!
 • Grænsekrydsende ledelse mellem de enkelte uddannelser!
 • Højskoler og Byggelegepladsers betydning og roller
 • Nyttiggørelse af efterskolernes principper og erfaringer.
 • Det omkringliggende samfunds inddragelse i den løbende evaluering af uddannelserne!
 • Inddragelse af medarbejderne! Implementeringen tager dobbelt så lang tid som planlægningen af det nye.
 • Klassekvotienters betydning for uddannelsesmiljøet.
 • Sammenhængen mellem folkeskole, familie og forældre!
 • De højtbegavede børn og unge! Hvad med dem?
 • Behovet for centralisering versus decentralisering – lokale frikommuner/selvbestemmelse hvor diversiteten blomstre!

Hvordan uddanner vi lærerne til fremtidens uddannelsesmiljøer?

 • Hvordan kvalificerer vi lærerne, pædagogerne og lederne til, at de kan gribe barnet og den unge, der hvor hun eller han er?
 • Lærernes, pædagogernes og ledernes mangfoldige roller.
 • Hvor er det pædagogerne gør bedst gavn for at styrke trivslen?
 • Styrkelse af studievejledernes rolle.
 • De kommunale skoler som praktikplads.
 • Schweitz som eksempel, hvor den faglige uddannelse kommer først, dernæst boglig viden!
 • Selvstændighed, ansvar og friheden til at forme børn og unges uddannelse ud de lokale rammebetingelser.

Næste debataften i 2022

Næste debataften foregår virtuelt på Zoom torsdag den 10. marts 2021, kl. 19-21.

Den aften sætter vi fokus det faglige formål omkring fremtidens uddannelsesmiljø til debat i en dialog mellem skoleledere, forskere, lærere, erhvervslivet, politikere, elever, interesseorganisationer m.fl. Det gør vi, fordi det endnu ikke i de sidste mange år er lykkedes de involverede parter at løse de uddannelsesproblemer, som vore unge stadig står overfor. Det kræver konkret handling af alle parter.

Kom og vær med – Vi glæder os til at se dig 🙂

Tilmelding til Erik Schwensen (es@es-leadership.dk) senest torsdag den 10. marts 2021, kl. 12.

Du er velkommen til at tilmelde dig allerede nu.

Send gerne jeres oplevelser og tanker tilbage til os om Det Ønskede Samfund.


Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar