13. artikel i 2021

posted in: 2021 | 0

Refleksion og Fornyelse

af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen


Indledning

På den sidste debataften i 2021 om Det Ønskede Samfund torsdag den 16. december 2021 ser vi tilbage på debatterne i 2020 og 2021 og frem mod aktiviteterne i 2022. En sammenhængende refleksion og fornyelse er godt for ethvert projekt, der vil videre.

Først en stor tak til Danske Digitale Medier og AVISEN for at skabe husly og medieplatform for vores bevægelse. Vores strategiske samarbejde er kun lige begyndt, og vores fælles passion – dialogen om og udviklingen af et bedre samfund – folder vi endnu mere ud i 2022. Det vender vi tilbage til.

Dernæst en kæmpe tak til vores trofaste aktivister og deltagere i debatten – med jer giver det hele mening. Forudsætningen for en berigende debat er nemlig aktive debattører. Det er her du, som læser også kommer ind i billedet. Kom og vær med allerede fra næste debataften.

Vi giver her et kort tilbageblik og tanker om vores foreløbige idéer til 2022, som grundlag for næste debataften.


Refleksion og Tilbageblik på 2020 og 2021

I 2020 begyndte vi debatten med Grundtanken og idéen om bevægelsen ”Det Ønskede Samfund”. Vi talte om, hvad der fungere godt i samfundet allerede i dag, vores demokrati og de fælles værdier, som vi vil fastholde og tage med os fremadrettet i Det Ønskede Samfund. Vi talte om evnen til at kommunikere, frihedsbegrebet, kulturen og magten i samfundet. Vi talte om behovet for mere drømmeri, at silotænkningen må væk, og Corona-krisen som den ”Game Changer” vi kunne udnytte hertil.

I 2021 er vi gået videre. I januar åbnede vi vores nye hjemmeside (https://Det-Ønskede-Samfund.dk), hvor du kan finde alle artikler, temaer m.v.

I 2021 tog vi hul på debatten om de såkaldte ”ubærlige problemstillinger” i samfundet – Dansen om dilemmaerne. Det er blevet til 9 debataftener og over 20 artikler. I uge 38 udgav vi den første trykte artikel i den nye AVISEN på side 12, hvor vi, hver uge siden, har huseret med nye, aktuelle artikler til samfundsdebatten. Se evt. https://fredericiaavisen.dk/avisen/).

Debatterne om de ubærlige problemstillinger – Dansen om dilemmaerne – har drejet sig om følgende temaer: Individet og kontrollen i samfundet, Samspillet mellem aktørerne i samfundet, Mediernes magt, Den medskabende og kritiske samfundsborger, Det kommunikerende samfund, Den ønskede lederprofil og lederudvælgesen i samfundet og senest om mangfoldighed, som kolossal styrke i samfundet.

Debatterne har ført til 7 spørgerækker til vores lokale og nationale politikere, som du kan finde på hjemmesiden i fuld længde. Her bringer vi et forkortet uddrag af spørgsmålene, som du er meget velkommen til at bruge i debatter med dine politikere:

  • Hvordan skaber vi et bedre samspil mellem individets frihed og de mekanismer, der sikrer borgernes kontrol med samfundets politiske og økonomiske magthavere?
  • Hvad er det for en medieverden, som I ønsker at gøre brug af i det ønskede samfund?
  • Hvordan vil I sikre, at de grundlæggende værdisæt, som I ønsker at bygge vores fremtidige samfund på, understøttes af medierne, og hvordan kan det værdisæt samtidig understøtte gennemsigtigheden i den magt, som medierne altid skal kunne udfolde?
  • Hvordan skaber vi grobund for den medskabende og kritiske samfundsborgere, som er forudsætningen for udvikling og fornyelse af det samfund vi ønsker os?
  • Hvordan har I tænkt jer at styrke den demokratiske samtale fremadrettet og ikke mindst styrke samfundsborgerens og politikernes evner og muligheder for at bidrage hertil?
  • Hvilke krav stiller vi til fremtidens ledere med sigte på, at de skal være i stand til at medskabe og lede fællesskabet ud fra en fælles vision og samtidig favne hele den omverden, som omgiver lederen og de udfordringer, som vi står overfor?
  • Hvordan sikrer vi, at ledernes magthåndtering og lederadfærd sker inden for de moralske og etiske rammer og værdier, som samfundet fastsætter?
  • Hvordan sætter vi fokus på dialogen om mangfoldighedens og kompleksitetens uendelige potentiale?
  • Hvordan giver vi alle mennesker mulighed for at udvikle deres talent og giver dem lov til at bidrage med det de kan?

Fremsyn og fornyelse for 2022

I den 1. artikel i 2021 lancerede vi den 28. januar vores 5. trins-strategi for Bevægelsen for Det Ønskede Samfund. I 2021 er vi nået langt med de første tre trin. De konkrete spørgsmål er løbende gennem året stillet til rådighed for jer i takt med temadebatterne.

I 2022 ønsker vi derfor af sætte mere fokus på 4. og 5. trin i vores strategi, for vi savner svar fra vores politikere. Da de ikke har grebet de ”bolde/spørgsmål”, som vi har spillet på banen, må vi selv kridte banen op for gode og berigende debatter mellem borgere og politikere.

Vi ønsker også at få gang i DØS-bloggen på nettet, både gennem avisen.nu, hjemmesiden og andre relevante medieplatforme.

Sidst – men ikke mindst – er temaerne for samfundsdebatten slet ikke udtømt. Samfundet synes mere og mere splittet, efter at Corona-krisen for en stund samlede os til en fælles indsats. Silotænkningen fortsætter. Der er behov for flere debatter i 2022. Kom og vær med.


Oplæg og debat

Vi ønsker at lægge op til en inspirerende dialog om Det Ønskede Samfund med et reflekterende tilbageblik på, hvad vi tager med os fra debatterne i 2020 og2021, og hvilke spørgsmål vi skal stille til os selv, de politiske, offentlige og private aktører i debatten om Det Ønskede Samfund i 2022?


Afrunding

Debataftenen foregår virtuelt på Zoom torsdag den 16. december 2021, kl. 19-21. Kom og vær med vi glæder os til at se dig 🙂

Tilmelding er nødvendig og deadline er torsdag den 16. december 2021, kl. 12.

Du er velkommen til at tilmelde dig allerede nu til Erik Schwensen (es@es-leadership.dk).

Send gerne jeres oplevelser og tanker tilbage til os, så vi udvikler debatten om Det Ønskede Samfund endnu bedre.


Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar