Lederens etik og moral

af Erik Schwensen.


Lederens etik og moral spiller en afgørende rolle for at kunne udføre succesfuld ledelse. Klare og entydige moralske og etiske spilleregler er ikke nok. De skal også efterleves, både i tanke og handling. Det handler denne uges artikel om.  


Etik og moral i en brydningstid

Etik og moral er to sider af samme sag. Etik stammer fra det græske ord ethos, og moral stammer fra det latinske ord mos. Begge ord betyder ”sædvanligt opholdssted, hjemsted og sædvane”. Etik og moral handler om de ganske særlige regler og normer for, hvordan man opfører sig og lever som menneske i det samfund, den kultur eller den stamme, man hører til. Det er regler og normer, som både kan være skrevne og uskrevne. Oprindeligt stod de ikke til diskussion. Men over tid har begreberne udviklet sig til at handle om, hvad der er rigtigt og forkert opførsel, og hvad et godt menneskeliv er. Og den globale samfundsudvikling har været med til at synliggøre den diversitet, der egentligt altid har være tilstede mellem de forskellige kulturer og samfund. Ikke mindst har den teknologiske udvikling og internettet bidraget hertil.

Vi kan i dag ikke tage vores egne lokale danske eller vesteuropæiske etiske og moralske grundregler for givet i samspillet med de øvrige verdenssamfund. Ja, gang på gang konfronteres vi med vores egne etiske og moralske paradokser i den foranderlige verden, som vi er en del af. Vores personlige etiske og moralske opfattelser bliver konstant udfordret af de mange andre etiske og moralske opfattelser, som vi møder og påvirkes af i hverdagslivet, hvor kriser, kaos og krig kan få os på andre tanker. Det kan få os til at indtage og udleve nye etiske og moralske opfattelser, som var utænkelige før og måske siden hen. Det så vi under finans-krisen og Corona-krisen, og det ser vi under energi-krisen og under Ukraine-krisen, og det ser vi nok også under de kriser, som vi italesætter fremover. De ændrede etiske og moralske opfattelser smitter af på alle dele af vores samfund, dets omverden og den enkelte borger.


Lederens etik og moral

Etik og moral bliver derfor også et væsentligt anliggende for den enkelte leder. Lederen må i dag oftere kalibrere sit etiske og moralske kompas for at finde netop den etiske og moralske retning, der er bedst og mest gunstig for virksomheden. En retning som er i samklang og synk med lederens og virksomhedens grundlæggende værdisæt.

Lederens udfordring bliver at favne den mangfoldighed og diversitet, som ikke alene er iboende i virksomheden, men også dens omverden. Det gælder virksomhedens leverandører, samarbejdspartnere, kunder og medarbejdere, samt de samfund hvori virksomheden har sine aktiver og passiver.

En del af lederens ledelsesgrundlag må derfor være konkrete etiske og moralske grundregler og normer.  Et etisk og moralsk kodeks for hvordan den enkelte medarbejder og leder forventes at opføre sig og forventes at leve som menneske i det samfund og den kultur, som vedkommende er en del af.

De etiske og moralske grundregler og normer knytter sig tæt til virksomhedens og lederens overbevisninger (model af verden) og værdisæt, som jeg tidligere har skrevet om. De knytter sig også til kendetegn for god lederadfærd, ledelsesfilosofien og de gældende ledelsesprincipper, som jeg vender tilbage til i kommende artikler.


Etiske og moralske grundregler

Lederens etiske og moralske grundregler skal være enkle, så konkrete som muligt og altid begrundes med et svar på hvorfor? Behovet for grundreglerne vil i sagens natur være forskelligt. Om de skal være udformet skriftligt og synliggjort eller om de er uskrevne regler, som lever i medarbejdernes og ledernes daglige adfærd, kan også variere over tid og være person- og kulturafhængigt. Her følger et par eksempler til inspiration:

Vi taler med hinanden og inddrager altid hinanden rettidigt i nødvendigt omfang. Det gør vi, fordi vi har respekt for hinandens individualisme og synspunkter. Samtidig anerkender vi betydningen af en åben og ærlig dialog, hvor alle relevante perspektiver rettidigt kommer på bordet.

Vi overholder og hjælper hinanden med at overholde fælles indgåede aftaler, gældende lovgivning og regler. Det gør vi, fordi vi værdsætter fællesskabets styrker og nødvendigheden af at holde en fælles kurs.

Vi behandler hinanden med respekt uanset køn, etnicitet, kultur og religion. Der gør vi, fordi vi tror på, at mangfoldigheden gør os klogere og mere kreative i vores arbejde, og det styrker vores resultater. Gensidig respekt er afgørende for, at vores fælles virke bliver succesfuldt.

Vi griber ind, når vi ser, hører eller fornemmer, at der er brug for vores hjælp. Der gør vi, fordi vi drager omsorg for hinanden og anerkender trygheden og sikkerheden ved at løfte i flok. Når vi griber ind, sker det på en ordentlig og situationsbestemt måde i respekt for de involverede parter.

Fejl betragter vi som feedbacks, som vi straks tager hånd om og udnytter. Det gør vi, fordi vi tager læring og evnen til i fællesskab at blive klogere alvorligt. Vidensdeling er for os en afgørende faktor for at kunne udvikle os selv og vores virksomhed.

Vi tager styringen på de etiske og moralske dilemmaer, som opstår. Der gør vi, fordi vores etiske og moralske grundregler hele tiden præges af den dynamiske og evigt foranderlige verden, vi lever i. Vi udvikler vores etiske og moralske grundregler i takt med tiden.


Afrunding

Lederens personlige etik og moral skal altid være i overensstemmelse med virksomhedens etiske og moralske grundregler. Alt hvad lederen kommunikerer – om det er på skrift, i tale eller adfærd – bør entydigt afspejle den etik og moral, som virksomheden forventer af sine medarbejdere, samarbejdspartnere, leverandører og kunder 🙂


Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar