39. artikel i 2022

posted in: 2022 | 0

Forny den demokratiske debat

af Erik Schwensen og Uffe Steiner Jensen


Den politiske debat og den demokratiske samtale trænger til fornyelse. Det viser mange af de politiske debatter før, under og efter folketingsvalget, og det viste den seneste debat torsdag d. 03. november om Det Ønskede Samfund også. Men i stedet for at pege fingre ad det skete, vil vi i denne artikel rette blikket mod, hvad en mulig fornyelse af den politiske debat og den demokratiske samtale bør bestå af, og hvilke centrale roller og opgaver borgerne, erhvervslivet, medierne og politikerne bør påtage sig under og efter en sådan fornyelse.


Den demokratiske samtale

Den politiske debat og den demokratiske samtale bør handle om at tale sammen, tale med hinanden, udveksle synspunkter, afprøve tanker og idéer både med meningsfæller og andre meningsdannere med andre politiske ståsteder end ens eget og ikke mindst lytte til hinanden for at lade sig inspirere til nye varianter af eget politisk ståsted. Og i sidste ende at skabe de politiske kompromisser, som vi i den grad har brug for netop nu med de mange ubærlige problemstillinger og store reform- og forandringsbehov, som utålmodigt venter på de bedst mulige politiske og samfundsmæssige løsninger.   

Der er brug for en demokratisk debat og samtale, der giver tid og plads til fordybelse og udforskning af forskellige politiske løsningsmodeller, hvor det er tilladt at forblive politisk uenige samtidigt med, at man indgår politiske kompromisser. En opfattelse som jo blot afspejler virkelighedens realiteter, men indtil nu sjældent respekteres i det offentlige rum. I den demokratiske samtale bør det også være tilladt, ja faktisk et krav, at man bliver klogere i løbet af den politiske dialog, ikke mindst ved at lytte til andres tanker, idéer og løsningsforslag.  

Fornyelsen af den demokratiske debat og samtale bør munde ud i en ny debatkultur, som vi bl.a. skrev om i artiklen ”Behovet for en ny debatkultur” i forbindelse med den netop overståede valgkamp (se E-AVISEN uge 38, på side 12 den 21. september 2022).

Den nye debatkultur, som vi her taler om, er en debatkultur som vi – i bevægelsen for Det Ønskede Samfund gennem de sidste knap 3 år – søger at brede ud i det danske samfund. Med de seneste fem Tv-interviews af lokale folketingskandidater under sidste del af valgkampen, har vi nået en vigtig milepæl i vores strategiimplementering, og evalueringen heraf har været positiv.


Feedback fra debatter og interviews

Feedback fra vores debatter og interviews viser, at de fleste af de involverede aktører er enige om, at det samlede debatkoncept for vores artikler, debatter og interviews er en fornyelse af den demokratiske samtale i den rigtige retning, som ovenfor beskrevet og belyst i føromtalte artikel.

Feedbacken viser også, at der er plads til forbedringer og supplerende tiltag, som vi tog fat på at drøfte på sidste debataften om Det ønskede Samfund. Her kommer et uddrag over en række emner, som vi ønsker at konkretisere på næste debataften den 24. november 2022.

Vi har gennem debatterne hørt om mange eksempler på gode løsninger på udviklingen af den demokratiske samtale lokalt, bl.a. fra Thy, Aarhus, Hvalsø. Løsninger som med stor fordel kan spredes ud til flere kommuner, måske i sammenhæng med udbredning af konceptet for debatten om Det Ønskede Samfund.

I samspillet mellem borgere, politikere og medierne, som vi først lige er begyndt på med vores Tv-interviews, ligger der et stort potentiale for at bringe politikerne meget tættere på borgerne og omvendt. Politikken bliver mere nærværende for borgerne, og borgerne får lettere ved at holde politikerne op på deres politik, ligesom politikerne får mulighed for – i dialogen med borgerne – at finde inspiration til politisk fornyelse og afprøvning af nye politiske idéer. Heri får medierne en helt central og formidlende rolle af den demokratiske samtale, som katalysator for demokratisk diversitet og dybdeborende journalistik i afdækningen af de virkelige politiske ståsteder reelt frem uden støj, spin og mudderkastning. Dette samspil kan foregå i forskellige fora. Samspillet kunne eksempelvis foregå i rammen af en form for midtvejsdebatserie i forhold til kommunalvalget i 2025 (det vil sige i efteråret 2023). Spørgsmål som: ”Nu er der gået to år siden sidste valg, hvad er jeres tanker om, det I har nået, og hvad er jeres tanker om, hvor vi skal nå hen i 2025. Tilsvarende kunne ske i forhold til EU-valget i 2024, i forhold til Danmarks formandskab i Arktiskråd og Nordiskråd i 2024 og/eller det senere folketingsvalg senest i 2026.

Dermed kunne vi styrke den demokratiske samtale og udvikling af samfundet imellem valgkampene, og træne vores fælles demokratiske samtalemuskler, så de ikke kun – ofte utrænet – slippes løs under valgkampens hektiske forløb, der for de fleste borgere desværre ikke har givet det overblik og indblik i det politiske landskab, som er afgørende for en sund demokratisk samfundsudvikling.


Debatindhold m.v.

Indholdet af den demokratiske samtale og debat kan med fordel kredse om løsningsmodeller for de allerstørste udfordringer og dilemmaer, som vi som samfund står overfor netop nu på det lidt længere sigt uden at miste blikket på og i sammenhæng de kortsigtede løsningsbehov. Her tænker vi ikke alene på løsninger af KLIMA-udfordringerne, energi-udfordringerne og den ulykkelige krig i Ukraine. Vi tænker mere på løsningsmodeller for de bagvedliggende udfordringer, som vi i dag og fremadrettet står overfor. Et eksempel kunne være en ny samfundsøkonomisk model, som afspejler og reelt tager højde for verdenssamfundet kompleksitet og diversitet og ikke mindst evner at indfange udviklingens uforudsigelighed og tilfældighedernes spil.


Næste debataften

Næste debataften er torsdag den 24. november 2022, kl. 19-21, hvor vi fortsætter debatten og sætter nye mål for debatten om Det Ønskede Samfund. KOM OG VÆR MED 🙂


Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar