God Kommunikation er hovednøglen

af Erik Schwensen.


God Kommunikation er hovednøglen til et Godt Lederskab. Det er forudsætning for optimal interaktion mellem mennesker, virksomheder, nationer, ja alle former for fællesskaber. Men vores personlige evner til at kommunikere er ikke fulgt med tiden og i særdeleshed ikke med hverken den igangværende teknologiske eller politiske udvikling. Med fremmarchen af den kunstige intelligens og den politiske uro, som vi i øjeblikket står midt i, er det blevet endnu tydeligere. Evnen til at kommunikere godt og præcist er hovednøglen til at løse de mange udfordringer, som vi står overfor. Så, hvordan vi kan gøre kommunikation mellem mennesker og ikke mindst vores ledere bedre? Det handler denne og de næste ugers artikler om.


Indledning

I tidligere artikler har jeg skrevet om, at betydningen af din kommunikation viser sig i den respons du får, og at du kan ikke ikke-kommunikere. Overbevisninger og leveregler som lederen med stor fordel kan følge. Men hvad er God Kommunikation egentlig? Og hvilken kommunikationsstrategi kan lederen med fordel anvende? Det er to grundlæggende spørgsmål, hvis svar vi først må gøre os klart, inden vi bevæger os ned i detaljerne og de konkrete kommunikationsværktøjer, som er det endelige mål. Fordi kommunikation er konkret noget, som vi kan se, høre, føle og mærke, dufte og smage og fornemme i tid og rum med hele vores sanseapparat – bevidst og ubevidst – verbalt og non-verbalt.


Hvad er God Kommunikation?

God Kommunikation er for mig et slags sammensmeltet ”Ying” og ”Yang”. På den ene side består God Kommunikation i at få sine egne budskaber igennem til modtageren, så de er forstået og giver dén mening og dét indhold, som de gør det for afsenderen (en selv). På den anden side at du er i stand til at modtage afsenderens budskaber, så de er forstået og giver den mening og det indhold, som budskaberne gør for afsenderen. Som modtager behøver du ikke at være enig i det modtagne budskab, men du skal være i stand til at modtage budskabet ”rent” uden tolkning og fordrejning og være bevist om dine egne og andres mulige bias´/forvrængninger. En vigtig pointe er at være opmærksom på, at når du kommunikerer og sender dine budskaber ud i omverdenen, så sender du dem også til dig selv. En anden vigtig pointe er, at fra det øjeblik vi bliver undfanget og født, så modtager og afsender vi kommunikation, uanset om vi er tilstede eller ej. Vi kan ikke ikke-kommunikere. Ikke at sige noget eller ikke at gøre noget er i høj grad også kommunikation.

Meget mere kan skrives om, hvad God Kommunikation er. Men vi skal videre. For en bevidst kommunikationsstrategi er afgørende for en sammenhængende kommunikation. Som et konkret eksempel vil jeg kort beskrive den kommunikationsstrategi, som jeg gennem flere år har udviklet og også i dag anvender, og som jeg har gode erfaringer med. Her kommer den.


H5O – strategien

Forudsætningen for God Kommunikation er: GENSIDIG TILLID. Med en veletableret og vedligeholdt gensidig tillid forsvinder al unødig støj i kommunikationen mellem mennesker.

Ansvaret for God Kommunikation er: ET LEDERANSVAR. Det er lederen, der sætter rammerne for kommunikationen, og det er lederen, der altid går forrest, som det gode eksempel (også her).

Ansvaret for God Kommunikation er: OGSÅ DIT ANSVAR. Vi har alle et ansvar for vores egen kommunikation (både som afsender og modtager – både til andre og til os selv).


H5O – strategien består af grundlæggende 6 trin, der gentages i et antal loops afhængigt af kommunikationslængden. Hvert trin overvejer og gennemtænker du svarende på, inden du skrider til handling og sender dit budskab.

1. trin er: HVOR ER DU? Overvej den situation du befinder dig i og tænk den igennem.

2. trin er: HVAD ER DIT BUDSKAB? Overvej og formulér dit budskab, og hvad målet er med det, netop nu.

3. trin er: HVEM ER MODTAGEREN? Overvej situationen fra modtageres side/perspektiv.

4. trin er: HVORFOR ER DET VIGTIGT? Overvej budskabets betydning for dig, netop nu.

5. trin er: HVORDAN GØR DU DET? Overvej måden du vil kommunikere budskabet på (se nedenfor)

6. trin er: OBSERVÉR HVAD DER SKER? Brug dit sanseapparat til at modtage al respons på dit budskab.


Ad. 5. trin: HVORDAN GØR DU DET?


1. trin i trin 5

Det første trin i trin 5 handler om, at du GØR DIG SELV KLAR TIL DIN KOMMUNIKATION ved at gå ind i din mentale bedste tilstand.


2. trin i trin 5

Det andet trin i trin 5 handler om, at du ÅBNER FOR DIN KOMMUNIKATION ved:

  • At indlede med 3-5 ja-sætninger, som modtageren kun kan sige ja til (Yes-set), herefter
  • At gøre modtageren klar ved at lede vedkomne ind i sin mentale bedste tilstand
  • At følge (Pace) og lede (Lead) modtageren undervejs (både verbalt og non-verbalt)
  • At kalibrere gennem hele kommunikationen (dvs. at du baserer din kommunikation på de reelle reaktioner, som du får fra andre via din sanseskarphed både verbalt og non-verbalt).

3. trin i trin 5

Det tredje trin i trin 5 handler om, at du her SENDER DIT BUDSKAB under anvendelse af alle de kommunikationsmåder og -metoder, som er til rådighed i lederens værktøjskasse (og som jeg vender tilbage til i senere artikler).

Tilsvarende gør du i modtagelsen af den kommunikation, som du modtager undervejs (ovenstående 6. trin).

Det betyder, at når kommunikationen er kommet godt i gang, så vil de seks trin flyde mere sammen i de efterfølgende iterative loops, og at trin 5 og 6 vil køre sine egne iterative loops med lejlighedsvise besøg i trin 1 – 4.


Afrunding

I hvert af H5O-strategiens seks trin og de tre trin i trin 5 ligger der en lang række yderligere detailovervejelser og kommunikationsmønstre, som der ikke var plads til i denne artikel, som jeg vil komme ind på i senere artikler. For i næste uge tager jeg hul på de helt konkrete kommunikationsværktøjer.


Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar