2. artikel i 2022

posted in: 2022 | 0

Drømmen og strategien for Det Ønskede Samfund

af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen


På 1. debataften i 2022 torsdag den 13. januar 2022, kl. 19-21 tager vi, som lovet i sidste klumme, fat på formuleringen af drømmen om Det Ønskede Samfund, strategien for arbejdet (den såkaldte ”Knibtangsmanøvre”), mulige debattemaer og vores kommunikationsstrategi (det såkaldte ”Cyber-angreb”). Her kommer vores korte oplæg til debataftenen, samt en oversigt over debataftenerne i 2022, så du allerede nu kan plotte datoerne i din kalender.


Drømmen

I løbet af 2022 begynder vi at formulere vores bud på en fælles drøm om Det Ønskede Samfund. Vi vil skabe en ledestjerne baseret på vores mange berigende debatter, foreløbige refleksioner og konklusioner herpå. Drømmen bør beskrives så kort og så præcist som muligt, men samtidigt gøres levende, attraktiv og inspirerende, så vi og andre får lyst til at række ud efter den.

Drømmen bør gennemsyres af et holistisk og bæredygtigt verdensbillede, hvor vi ser verden i helheder. Et netværks- og relationsorienteret perspektiv, hvor enkeltelementerne altid ses og debatteres som dele af noget større i tid og rum.

Vi ønsker også at få flere med i debatterne. Både borgere, politikere, erhvervsfolk, ja alle aktører i samfundet er velkomne. Vi har brug for at få ungdommen med i debatten. For det er jo deres/jeres fremtid vi taler om. Så KOM OG VÆR MED J til at præge og udbrede idéerne og tankerne om Det Ønskede Samfund.

En idé kunne også være et reelt skifte fra at være et debatforum i den nuværende form til en egentlig ”Folkebevægelsen for Det Ønskede Samfund”. Hvad mener du?


”Knibtangsmanøvren”

Indtil nu har vores strategi alene været at begynde debatten i vores etablerede debatforum og stille resultaterne til rådighed for andre. Nu tager vi næste skridt. Vi ændre manøvreplanen for debatten til en dobbelt omfattende angrebsplan, så vi også aktivt rækker ud til vores politikere og medinddrager dem i debatten. Vi ønsker at give dem mulighed for – ud fra vores spørgsmål – at udfolde deres tanker og svar. Vi kunne kalde det en demokratisk debattræning før det kommende folketingsvalg. En model kunne være udpegning af tre politikere fra forskellige meningsdannende partier, som indgår i debatterne, hvor vi møder politikerne, og hvor du også er meget velkommen til at deltage (se oversigten sidst i artiklen).


Temaerne

Debattemaerne har hidtil være programsat for et år ad gangen. Det har fungeret godt og hensigtsmæssigt. Vi har fået styr på debattens grundtanker og perspektiver. Men temaerne bør genbesøges og revurderes i takt med vores foranderlige verden, og der er til stadighed nye temaer, der presser sig på.

Derfor foreslår vi i 2022 at holde temavalget for de 9 debataftener forholdsvis åbent. Det gør vi, fordi vi ønsker at vores debatter er endnu mere aktuelle, konkrete og relevante for de demokratiske dialoger, som vi ønsker at opdyrke og styrke, mellem alle aktører i samfundet. Temavalget hænger naturligvis også sammen med den føromtalte ”Knibtangsmanøvre”.

Hverdagslivet på både den politiske scene og i borgernes hverdag er fyldt med mangfoldige problemstillinger, der skal håndteres og løses. Ingen tvivl om det. Men bag dem ligger alle de tavse, hemmelige, tabubelagte og ikke italesatte problemstillinger og udfordringer, hvis løsning ofte er en forudsætning for løsning af hverdagslivets gordiske knuder. Det er disse bagvedliggende problemstillinger og udfordringer, som vi ønsker frem i lyset til åben debat.

Det er her debatterne om Det Ønskede Samfund giver mening. Debatter, hvor partipolitiske hensyn og hidtidige stiafhængigheder for en stund, lægges til side. Hvor nye kreative tanker og idéer om den demokratiske udvikling omsættes til konkrete forslag og handlinger.

Idéer og materiale til inspiration for temavalget i 2022 finder vi fra vores tidligere debatter, hvor vi blandt andet har udarbejdet syv spørgerækker til vores lokale og nationale politikere, som du i fuld længde kan finde på hjemmesiden (Det Ønskede Samfund). Som vores umiddelbare oplæg til debatten om drømmen og strategien for Det Ønskede Samfund vil vi nævne fire af de syv emner, som kan kombineres med de tre resterende emner:

 • Det mangfoldige og favnende samfund
 • Samspillet mellem aktørerne i samfundet
 • Borgerinddragelse – Den medskabende og kritiske samfundsborger
 • Mediernes rolle

”Cyber-angrebet”

Som nævnt i vores seneste klumme her i AVISEN, introducerer vi Det Ønskede Samfund på Danske Digitale Medier A/S (AVISEN) elektronisk platform. Det åbner en helt ny verden af muligheder for at styrke den demokratiske dialog og vores debatter. Det vender vi tilbage til.


Oversigt over debataftener i 2022:

 1. Torsdag den 13. januar 2022.        =   Debataften 1: Drømmen og strategien + Valg af Tema 1
 2. Torsdag den 17. marts 2022.          =   Vi møder Politikerne 1: Tema 1
 3. Torsdag den 28. april 2022.            =   Debataften 2: Tema 2
 4. Torsdag den 16. juni 2022.             =   Vi møder Politikerne 2: Tema 2
 5. Torsdag den 25. august 2022.        =   Debataften 3: Tema 3
 6. Torsdag den 29. september 2022. =   Vi møder Politikerne 3: Tema 3
 7. Torsdag den 03. november 2022.  =   Debataften 4: Tema 4
 8. Torsdag den 24. november 2022.  =   Vi møder Politikerne 4: Tema 4
 9. Torsdag den 15. december 2022.   =   Debataften 5: Refleksion & Fornyelse

Første debataften i 2022

Første debataften i 2022 foregår virtuelt på Zoom torsdag den 13. januar 2021, kl. 19-21.

På denne aften konkretiserer vi Drømmen, ”Knibtangsmanøvren”, Temaer for 2022 og ”Cyber-angrebet”. Kom og vær med – Vi glæder os til at se dig 🙂

Tilmelding til Erik Schwensen (es@es-leadership.dk) senest torsdag den 13. januar 2021, kl. 12.

Du er velkommen til at tilmelde dig allerede nu.

Send gerne jeres oplevelser og tanker tilbage til os om Det Ønskede Samfund.


Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar