14. artikel i 2021

posted in: 2021 | 0

En hyldest til demokratiet

af Erik Schwensen


Indledning

Det Ønskede Samfund var af Danske Digitale Medier inviteret med som observatør til valgdebat FINALEN i Messe C lørdag d. 13. november med spidskandidaterne til det netop afholdte kommunalvalg i Fredericia. Her er observatørrapporten – skrevet den 16. november, på valgdagen.


Setup-et og Forestillingen

Debatformen var anderledes end tidligere valgdebatter. På scenen sad spidskandidaterne i halvkreds med de nuværende byrådsmedlemmer i midten og de nye kandidater på begge sider af dem. Placeringen var ikke tilfældig, men valgt af værterne. Det vender jeg tilbage til. Scenelyset var skarpt og kameraerne tændt, da den politiske redaktør, som forestillingens konferencier og ”mikrofonholder”, åbnede forestillingen, og debatten begyndte. Den ene instruktør styrede professionelt kameraføringen (”Produceren”), mens den anden instruktør (”Dommeren”) cirkulerede blandt tilskuerne og på sidelinjen med momentvise kommandoer til aktørerne på scenen styrede debatten i nye retninger.

På tilskuerpladserne sad ti personer fra hvert parti, udvalgt af partierne selv, klar med kampråb og klapsalver, samt gode råd og strategidrøftelser før forestillingen begyndte, i pausen mellem 1. og 2. akt og positiv feedback efter finalen. På tilskuerrækkerne bag linsen på kameraerne kan vi kun gætte på hvem, der ville følge med, når forestillingen uden for rummet havde premiere dagen efter kl. 20. Bortset fra chatsporet på Facebook-portalen med de p.t. over 2.800 visninger. (24/11 2021)

Setup-et og rammerne for forestillingen og debatten fungerede godt og animerede til en ordentlig og frisk debat. Her skal lyde en stor ros til alle involverede aktører: Spidskandidaterne, tilskuerne, ”Produceren”, ”Dommeren” og ikke mindst forestillingens ”Konferencier og Mikrofonholder”.

Spidskandidaterne bør roses for at følge forestillingens setup og manuskript, og ikke mindst for at holde en god tone i debatten, herunder rosende og anerkendende ord til politiske modstandere på tværs af blokkene. Den gode stemning blandt spidskandidaterne viste sig også i den verbale og nonverbale kommunikation mellem dem, når de var uden for mikrofonens og kameraernes rækkevidde. Det er her den fysiske placering af de enkelte kandidater bliver interessant. Flere blev dygtigt fanget af ”Producenten” – kig selv med på https://www.facebook.com/avisen.nu/videos/478579210138717.

Vi så også et loyalt og trofast, men lidt tilbageholdende publikum. Den lange valgkamp var tydeligt ved at sætte sit præg på de ellers fantastisk, hårdt kæmpende partisoldater. Det har været fascinerende at se, høre og ikke mindst mærke, hvordan de dag ud og dag ind utrætteligt har kæmpet netop for deres politiske partis sag, som en del af den demokratiske valgproces. De er bestemt med til at styrke håbet om en stadig bedre demokratisk styreform.


Debatten

Debatten begyndte med spørgsmålene om ” hvorfor stiller I egentligt op til kommunalvalget? ”, og ” hvad er din/jeres vision for Fredericia? ”. Svarende kom, som vi egentligt kendte fra tidligere debatter under valgkampen, og de skal ikke repeteres her. Derimod synes karakteren af dem interessant. For det første synes svarene overvejende meget generelle og for det andet meget enslydende. Forskellene på partiernes kommunikation om disse to spørgsmål synes derfor svære at få øje på, bortset fra enkelte afstikkere. Borgernes valg må denne gang have været utroligt svært, og politikernes personlighed har måske denne gang betydet en endnu større rolle end tidligere. Bortset fra savnet af en mere præcis og sammenhængende formuleret vision, er partiernes enslydende udsagn absolut positivt. Den ønskede retning for Fredericia synes der overordnet bred enighed om, og det er positivt. Men vi ved, at djævlen ligger i detaljen, når det kommer til konkretisering og realisering af de visionære tanker. Det må være den allerførste opgave det nye byråd påtager sig under medinddragelse af alle samfundsaktører.

Debatten bølgede herefter frem og tilbage om behovet for kulturskifte, fokus på kerneyderne, tiltrækning af arbejdskraft og rekruttering, bosætning, ældreplejen, kulturen, oplandets medinddragelse og frisættelse, folkeskolen, inklusion, anvendelsen af kernekraft, styrkelsen af de frie valg. Mange temaer og partiaftryk blev berørt i de 2 gange 40 minutters intensive debat.

Svarene på det sidst stillede spørgsmåls blev klimakset på finaledebatten: ”Hvem peger du på som borgmester, hvis du ikke må pege på dig selv? Svarene som du finder på ovenstående link til allersidst, er for så vidt ikke overraskende og måske ikke så interessante, når denne artikel rammer dig, som læser. Men på debateftermiddagen var det måske også det ”ikke sagte”, der blev det mest interessante for den efterfølgende konstituering på valgnatten eller dagene herefter. Det ved vi måske nu, mens du læser disse linjer.


Håbet

Det Ønskede Samfund har fulgt hele valgkampen på sidelinjen, både denne eftermiddag og ved andre valgmøder og –debatter, på Tv og i medierne i øvrigt.

Sætter jeg fokus på valgkampen i Fredericia Kommune skal der først og fremmest lyde en kæmpe tak til samtlige politikere, til alle partier og deres partisoldater. På trods af de udfordringer, som Fredericia Kommune, som vi alle er en del af, har stået overfor og stadig er på vej igennem, har I formået at skabe en demokratisk debat og bevaret en ordentlig dialog, som er blevet styrket undervejs. Dette understreges ikke mindst af denne debateftermiddag, hvor nye spændende rammer for den politiske debat blev sat op og gennemført dybt professionelt af Danske Digitale Medier – TUSIND TAK FOR DET 🙂


Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar