Ligesom Fysisk Fitness bliver Mental Fitness en stadig vigtigere del af det at være et helt og sundt menneske. Mental Sundhed er med rette kommet langt frem på dagsordenen, og med den verden vi lever i, bliver det stadig vigtigere. Vi har måske alle sammen oplevet øjeblikke, hvor alt går op i en højere enhed og følelsen af mentalt skarphed toner frem, og vi føler og ser os selv som mentalt fuldstændige klar til det der er og foregår. Det gør vi måske ofte, fordi vi har gjort et eller andet godt. men hvorfor ikke være mentalt klar allerede før du gør noget og så gøre noget der fra, hvor du allerede er mentalt stærkest.

Det er nemlig ikke lige meget, hvorfra du starter, og hvordan du træner og udøver din Mentale Fitness. Hvorfor ikke begynde med at gå ind i din bedste mentale tilstand, og så gøre alting derfra? – også når der ikke er nogen god grund til det. Kunsten er at få indarbejdet denne nye vane hos dig, så du gør det hver gang, du har brug for det. Ja, du kan slet ikke lade være – denne form for Mental Fitness virker effektivt. Det er her vi starter din mentale træning og lægger mere og mere på efter dine personlig ønsker og behov.

ES-leaderships Mentale Fitness Program baser sig på Acuity Worlds og Dr. Joseph Riggios mange effektive coachingmodeller og kommunikationsværktøjer, der er en videreudvikling og fornyelse af mange af de klassiske og effektive NLP-værktøjer, dog med to fundamentalt anderledes tilgange.

For det første starter vi med det, der virker for dig og anvender det til, at du bringer dig selv i en god mental tilstand. For det andet anvender vi den anerkendende tilgang (Appreciative Inquiry af David Cooperrider og Suresh Srivastva) i vores træning og meget mere end det.

Jeg tilbyder mine mangeårige personlige og ledermæssige erfaringer med Mental Fitness i både fred, kriser og krig, og sætter erfaringerne i spil i forhold til anvendelsen af de før nævnte modeller og mentale værktøjer. Erfaringer som du kan læse meget mere om i bogen “Mental Fitness for Warriors – Blev Væredygtig”, som jeg har skrevet sammen med Direktør Henrik Wenøe, Acuity World. “