37. artikel i 2022

posted in: 2022 | 0

Når valget er ovre,

forventer vi konkrete helhedsløsninger

af Erik Schwensen og Uffe Steiner Jensen


Når valget er ovre, forventer vi konkrete og bæredygtige helhedsløsninger af vores nyvalgte folketingspolitikere. Helhedsløsninger der baserer sig på allerede det, der virker godt i det danske samfund, men som vi ofte overser i vores glubende appetit på dårlige og Fake News, godt hjulpet af mediernes kamp om seertal, kliks og konkurrenceforvridende mediestøtte. Derfor begynder denne artikel med at genbesøge 25 temaer, om hvad der virker godt i samfundet i dag, og som bør være en del af det fremtidige samfund. Temaer som vi i tidligere debatter har sat fokus på. Derefter retter vi blikket henimod elementer af konkrete og bæredygtige helhedsløsninger med syv konkrete spørgsmål til de opstillede folketingskandidater, som vi forventer svar på, inden vi sætter vores kryds på valgdagen, tirsdag den 01. november 2022.


Hvad er det, der virker godt i samfundet?

Det vi godt kunne tænke os at fastholde og bygge videre på i fremtidens samfund er:

Forsamlings- og foreningsfriheden, den fri presse, ytringsfriheden, den lave magtdistance, grundloven, tredelingen af magten, lighedsprincipperne, et tillidsbaseret samfund, tillid gør os effektive, ingen korruption, ligeværdighed, at vi gør noget målrettet for børnene, stoltheden over at være dansker, plads til uenighed for uenighed gør stærk, når vi derefter evner at sætte fælles mål, højskolebevægelsen, andels-tanken, arbejderbevægelsen, og idéerne fra skoleloven af 1812 om uddannelsesret, – mulighed(SU) og –pligt til alle, den danske kulturarv, kunsten er en styrke, evnen og muligheden for at rejse ud og komme beriget hjem (”at rejse er at leve”), selverkendelsen af at Danmark er et lille land, der har brug for sin omverden og er dybt afhængig af den, frihed og tid til at finde ud af, hvad du som samfundsborger vil med dit liv og hvad du vil bidrage med til samfundet, fastholdelse af pressen som den 4. statsmagt holdt i hånden af pressenævn og selvbestaltede ”presseloger”, hvor medierne bringer os tættere sammen og giver nye indsigter og valide informationer, hvor borgerne er gode til at søge indsigt gennem flere forskellige medier og perspektiver og samtidig skabe nye platforme, friheden til og evnen til at skabe mangfoldighed i samfundet, kvaliteten i sundhedsvæsenet godt støttet op af den teknologiske udvikling i dansk industri og diverse fonde, vores grundlæggende værdier, vores monarkiske demokrati og kongehuset, og meget, meget mere…….


Syv+ spørgsmål til kandidaterne og deres partier

Ud over at spørge og lytte ind til kandidaternes fremtidsvision og overordnede helhedsløsning for det danske samfund stiller vi skarp på følgende syv sæt af spørgsmål, som vi forventer svar på, inden krydset sættes:

1. Individet og kontrollen: Hvordan skaber vi et bedre samspil mellem individets frihed og de mekanismer, der sikrer borgerne kontrol med samfundets politiske og økonomiske magthavere i det samfund du – som person og politiker – ønsker? Hvordan skaber vi større gennemsigtighed i de administrative og politiske beslutningsprocesser, både lokalt, nationalt og internationalt?

2. Samspillet mellem aktørerne: Hvordan tænker du, at det optimale samspil fremadrettet skal fungere mellem de væsentligste aktører i samfundsudviklingen, Hvordan revitaliserer vi de politiske partier og dermed styrker den demokratiske styreform?

3. Mediernes rolle: Hvordan ser din ideelle medieverden ud? Hvordan vil du sikre, at de grundlæggende værdisæt understøttes af medierne, og hvordan kan det værdisæt samtidig understøtte gennemsigtigheden i den magt, som medierne altid skal kunne udfordre?

4. Borgerinddragelse: Hvordan skaber vi grobund for den medskabende og kritiske samfundsborgere, som er forudsætningen for udvikling og fornyelse af samfundet? Hvordan ser de fremtidige roller ud, som den enkelte medborgerborger bliver nødt til at træde ind i, for at vi i fællesskab kan udvikle fremtidens samfund?

5. Den demokratiske samtale: Hvordan har du/I tænkt jer at styrke den demokratiske samtale fremadrettet og ikke mindst styrke samfundsborgerens og politikernes evner og muligheder for at bidrage hertil?

6. Det åbne og ansvarlige lederskab: Hvilke krav stiller du/I til nutidens og fremtidens ledere med sigte på, at de skal være i stand til at medskabe og lede fællesskabet ud fra en fælles vision og samtidig favne hele den omverden, som omgiver lederen og de udfordringer, som vi står overfor? Hvordan sikrer vi, at ledernes magthåndtering og lederadfærd sker inden for de moralske og etiske rammer, som vi som samfund fastsætter for dem?

7. Det favnende samfund: Hvordan skaber vi en bedre balance mellem den individuelle frihed og fællesskabets rammer for det samfund vi ønsker at leve i? Hvordan giver vi alle mennesker mulighed for at udvikle netop deres talent og giver dem lov at bidrage med det de kan?


Alle svar må gerne uddybes med svar på følgende tre underspørgsmål:

  • Hvorfor er det vigtigt for dig (for dit parti)?
  • Hvordan vil du vide, at du/vi er nået i mål med det?
  • Hvad vil du konkret gøre for, at disse idéer og forslag bliver gennemført?

For at hjælpe folketingskandidaterne yderligere på vej i deres besvarelser har vi tidligere skrevet syv uddybende artikler over de pågældende emner. Du finder dem på vores hjemmeside under overskriften: Spørgsmål til de politiske partier.


Opfølgning

Vi glæder os til at se og høre svarene de kommende dage op til valget. Vi følger op på debatten. Måske fra Christiansborg på selve valgaftenen sammen med Danske Digitale Medier (avisen.nu), og næste debataften er torsdag den 03. november 2022, kl. 19-21, hvor vi debatterer valgets udfald og sætter retning for Det Ønskede Samfunds videre færd. Fortsat god valgkamp 🙂


Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar