Vision

Vi vil skabe en bred samfundsdebat, der søger konkrete løsninger på aktuelle og ubærlige problemstillinger.

Løsninger som bringer os henimod Det Ønskede Samfund,

og som bygger på en ordentlig og åben dialog med respekt for andres meninger.


Strategien

1. trin: Under vores debataftener tager vi hver gang et udvalgt tema op til åben dialog og debat. Debatten går ud på, at vi i fællesskab drøfter de aktuelle og ubærlige problemstillinger både for det enkelte menneske og samfundet og fællesskabet som helhed. Debatten fokuserer på at udvikle konkrete spørgsmål, hvis svar skal lede til bæredygtige løsninger.

2. trin: Netværket arbejder med at formulere aktuelle debatspørgsmål, der kan stilles af alle borgere i den lokale dialog med politikerne om alt det, vi gerne vil med Danmark og verden, Det Ønskede Samfund.  Husk, alle politikere – i kommunalbestyrelsen, regionsrådet, folketinget, EU eller i offentlige råd, nævn, udvalg og bestyrelser – er valgt lokalt i en lokal valgkreds.

3. trin: Når de aktuelle temaspørgsmål ligger klar fra den pågældende debataften inviterer vi en eller flere relevante politikere til politikerdebataften om svarene på de aktuelle debatspørgsmål, som vi i fællesskab er kommet frem til.   

4. trin: Mellem debataftenerne fortsætter debatten, både lokalt, regionalt, nationalt og globalt. Politikere, netværk, foreninger, fagforbund, virksomheder og partiforeninger arbejder videre med spørgsmålene for at finde svar, som borgerne kan tage stilling til. Samtidig styrker det de demokratiske processer i retning af Det Ønskede Samfund.

5. trin: Online driver vi et debatforum med nyheder, artikler, indlæg m.v., og vi mobiliserer og forener deltagerne med det formål at arbejde uddybende og videreudviklende.


Tidsplan for 2021

Torsdag den 11. februar 2021, kl 19-21

Torsdag den 18. marts 2021, kl 19-21

Torsdag den 29. april 2021, kl 19-21

Torsdag den 17. juni 2021, kl 19-21

Torsdag den 26. august 2021, kl 19-21

Torsdag den 30. september 2021, kl 19-21

Onsdag den 27. oktober 2021, kl 19-21

Torsdag den 25. november 2021, kl 19-21