1. artikel i 2022

posted in: 2022 | 0

Det Ønskede Samfund ved indgangen til 2022

af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen

Her ved indgangen til 2022 står vi overfor begyndelsen på det 3. debatår om Det Ønskede Samfund. I sidste artikel så vi tilbage på debatten i 2021, i denne ser vi frem på debatten i 2022. Der er nok at tage fat på både i udviklingen af form og indhold. I denne artikel får du et par smagsprøver på den debatmenu, som vi vil præsentere vores læsere og debatdeltagere for i 2022. En menu som vil blive kreeret af vores samlede debatforum.

Drømmen

I 2022 vil vi begynde at formulere vores bud på en fælles drøm om Det Ønskede Samfund. En ledestjerne baseret på vores mange berigende debatter, foreløbige refleksioner og konklusioner herpå. Drømmen bør vi beskrive så kort, så konkret og så præcis som muligt. Samtidig har vi brug for at gøre drømmen levende. Det kan ske gennem en dynamik mellem vores hidtidige debatresultater og nye inspirationskilder fra kommende debatter og indlæg.

Drømmen bør tage udgangspunkt i et holistisk verdensbillede, hvor vi for længst har taget afsked med maskinmetaforen og overgår til et netværks- og relationsorienteret perspektiv. Et perspektiv hvor alle enkeltelementer i samfundet ses som interagerende dele af noget større på tværs af tid og rum. Det vender vi tilbage til under første debat i 2022.

Knibtangsmanøvren

I 2022 ændrer vi manøvreplanen for debatten til en dobbelt omfattende angrebsplan. Hidtil har vi primært arbejdet ud fra den ene. Debatten er grebet an nede fra. Vi har derfra, i form af spørgsmål til vores politikere, stillet vores resultater til rådighed.

I 2022 griber vi også debatten an oppe fra. Vi vil trække politikerne hen til vores debattrug (som vi skrev om i sidste artikel), for at give dem mulighed for – ud fra vores spørgsmål – at udfolde deres tanker og svar. En demokratisk platform, hvor vi insisterer på en ordentlig, en lyttende og en god debat. En debat, hvor formålet er at blive klogere og bidrage til en mangfoldig dialog og hvor vi udveksler idéer og tanker, der bringer os videre hen imod Det Ønskede Samfund. Vi kalder det for en form for demokratisk og kreativ øvelsesplads, hvor deltagernes demokratiske selvtillid styrkes og interesse for medinddragelse skærpes.

Temaerne

Debattemaerne har hidtil være programsat for et år ad gangen. Det har fungeret godt og hensigtsmæssigt for at få styr på og greb om debattens grundtanker og perspektiver. Temaer som bør genbesøges og revurderes i takt med vores foranderlige verden. Men der er til stadighed også nye temaer, der presser sig på.

Derfor vælger vi i 2022 at holde temarækken over de 9 debataftener i 2022 åben. Det gør vi i håbet om, at det gør vores debatter endnu mere aktuelle, konkrete og relevante for de demokratiske samspil og dialoger, som vi ønsker at styrke mellem alle aktører i samfundet.

Hverdagslivet på både den politiske scene og i borgernes hverdag er fyldt med mangfoldige problemstillinger, der skal håndteres og løses. Ingen tvivl om det. Men bagved dem ligger alle de tavse, hemmelige, tabubelagte og ikke italesatte problemstillinger og udfordringer, hvis løsning ofte er en forudsætning for løsning af hverdagslivets gordiske knuder. Det er disse bagvedliggende problemstillinger og udfordringer, som vi også ønsker at tage kampen op med.

Et aktuelt eksempel på en sådant bagvedliggende problemstilling/udfordring er det skred, som vi ser netop nu, i forhold til overholdelsen af den danske grundlov og hele vores lovkompleks, der bygger på grundloven. Kravet om lovmedholdelighed og det vi hidtil har taget for givet, at landets love naturligvis skal overholdes af alle parter uanset, hvilken rolle vi har og spiller i samfundet, er under pres. Den netop gennemførte Folketingsdebat om værdigheden til at være medlem af Folketinget, ligesom den snigende politiske beslutningstagning på forventet, lovmæssig efterbevillig, er farlige eksempler på det. Samtidig ser det dog ud til, at vores demokratiske system opfanger disse lovbrud.

Det er her debatterne om Det Ønskede Samfund kan give mening – i debatter, hvor partipolitiske hensyn og hidtidige stiafhængigheder for en stund lægges til side, hvorved nye kreative tanker og idéer om den demokratiske udvikling omsættes til konkrete forslag.

Cyber-angrebet

I 2022 introducerer vi Det Ønskede Samfund på Danske Digitale Medier A/S (AVISEN) elektronisk platform. Det åbner en helt ny verden af muligheder for at styrke den demokratiske dialog og vores debatter.

Vi ser frem til at styrke debatten mellem vores debataftener med supplerende kommentarer og indlæg, hvor vi kan fordybe os i indhold og dialog med alle interesserede. Nyhedsbreve og debatforum vil også blive en del af platformen og mere kommer til undervejs ud fra tanken om: ”Hvad der giver mening skal med – resten lader vi ligge”.

Oversigt over debataftener i 2022:

  1. Torsdag den 13. januar 2022.
  2. Torsdag den 17. marts 2022.
  3. Torsdag den 28. april 2022.
  4. Torsdag den 16. juni 2022.
  5. Torsdag den 25. august 2022.
  6. Torsdag den 29. september 2022.
  7. Torsdag den 03. november 2022.
  8. Torsdag den 24. november 2022.
  9. Torsdag den 15. december 2022.

Første debataften i 2022

Første debataften i 2022 foregår virtuelt på Zoom torsdag den 13. januar 2021, kl. 19-21.

På denne aften konkretiserer vi drømmen, knibtangsmanøvren, temaerne for 2022 og cyberangrebet. Forud herfor udgiver vi et supplerende oplæg til debatten, som kommer i AVISEN den 12. januar.

Kom og vær med – Vi glæder os til at se dig 🙂

Tilmelding til Erik Schwensen (es@es-leadership.dk) senest torsdag den 13. januar 2021, kl. 12.

Du er velkommen til at tilmelde dig allerede nu

Send gerne jeres oplevelser og tanker tilbage til os, så vi udvikler drømmen om Det Ønskede Samfund endnu bedre.

GODT NYTÅR!

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar