3. artikel i 2022

posted in: 2022 | 0

Derfor er visionen vigtig

af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen


Mange taler om deres og andres visioner, og behovet for personlige, forenings- og forretningsmæssige, og ikke mindst samfundsmæssige visioner dukker op, når de mangler eller når vi oplever dybe kriser omkring os. Men hvorfor er visioner og visionært arbejde vigtigt. I denne klumme løfter vi lidt af sløret for, hvorfor vi mener, at en løbende visionær tilgang, og måden vi griber visionær tænkning an på, er altafgørende for en gunstig udvikling, både for det enkelte menneske og for en hvilken som helst organisation, et system og et fællesskab.


Formål og indhold

Visioner er som vejskilte. De skal vise os i den retning, som vi har besluttet os for at drage ud på i håbet om at finde det sted, som vi eftertragter og leder efter, fx Det Ønskede Samfund. Visioner er forestillinger om en ny og bedre verden omkring os, tæt på vores drømme og fantasier om svaret på spørgsmålet: ”Hvis nu alt er muligt for os, hvor ønsker vi at stå om et vist antal år ude i fremtiden? ” Men visioner skal være mere præcise og realistiske end slørede og fragmenterede drømme.

Visioner skal være i stand til – med få ord – at virke så dragende på os, at vi ikke kan lade være med at tage de første skridt og de næste skridt mod det fælles mål, som vi har sat os for at nå enten som individer, i fællesskab eller allerhelst begge dele. Visionen skal være i stand til at være den ledestjerne, der også viser vej i mørke stunder og usigtbart terræn eller når vores forudindtagede landkort (vores model af verden) og GPSer ikke stemmer overens med den virkelighed, der folder sig ud foran os på vores vej mod visionen.

Visionen er langsigtet, og visionen skal holde os på rette kurs uanset hvilke orkaner og storme, der raser omkring og inden i os.

Samtidig skal vi om nødvendigt være i stand til justere visionen og kursen, når og hvis radikale sceneskift sker. Corona-krisen og Klimakrisen er gode eksempler herpå.


En uendelig proces

Tidligere oplevede vi mennesker verden mere statisk og lineær end i dag. Mange er dog stadig præget af industrisamfundets model af verden, hvor alt kunne beregnes og forudses. Hvis blot vi lagde alle kræfter i, kunne vi regne hvad som helst ud. Et hvert problem kunne analyseres præcist ned i mindste detalje, troede vi.

Men vores model af verden er under fundamental forandring. Corona-krisen har accelereret denne forandringsproces. I dag oplever vi at leve i en meget dynamisk, kaotisk og ikke-lineær verden, hvor Newtons love oftere kommer til kort, og hvor den umiddelbare sammenhæng mellem årsag og effekt synes afløst af meget komplicerede refleksive og dynamiske processer.

Derfor er det i dag vigtigt, at se vores visioner ud fra et helhedsperspektiv. Et holistisk perspektiv, hvor vores visioner indgår som et af elementerne blandt flere i en kompleks responsiv proces, der aldrig ophøre.

Dette har kolossal betydning for den måde vi vælger at arbejde med visioner på. Tidligere satte vi os ned og formulerede vores vision for de næste 10-20-30 år, og lod dem stå uberørt, måske endda ud over udløbsdatoen, og levede fint med det. Det går ikke i dag.

I dag bør visionsudviklingen indgå som en helt naturlig del af ledelsesprocessen. Brugen af visionen bør indgå i det daglige ledelsesarbejde, både hvad angår den personlige ledelse og i ledelsen af andre. Som nævnt indgår flere elementer i denne komplekse responsive proces.

Nedenfor peger vi kort på syv grundelementer, som vi i hvert fald skal have med, når vi taler om den daglige ledelsesproces. Vi vil i efterfølgende artikler – under samme overskrift – uddybe, begrunde og give konkrete eksempler på de enkelte elementer ud fra egne og andres ledelseserfaringer over tid.

De syv grundelementer behandles indledningsvis og her i et lineært forløb, men skal ses som et netværk af processer og relationer, som smelter sammen til et holistisk perspektiv, hvor helheden beskrives ud fra delene, og delene beskrives ud fra helheden, hvor interaktionen mellem dele aldrig ophører.


Syv grundelementer

Forud for udformningen af selve visionen skal vi have styr på fire af grundelementerne:

  • Hvem er vi /jeg og hvorfor er vi her?
  • Vores syn på Verden – Hvilke overbevisninger om verden omkring os, ønsker vi at leve ud?
  • Hvilke værdier, hvilken etik og adfærd skal præge vores liv?
  • Hvilke ledelsesprincipper skal gennemstrømme hverdagslivet?

Dernæst kommer selve udformningen af selve visionen, som vi indledningsvis berørte og vil behandle særskilt i en senere artikel.

Når visionen er på plads (naturligvis kun første udgave) følger de næste to grundelementer:

  • De underliggende strategierne på udvalgte områder
  • Selve omsætning af strategier til konkrete handlinger

Undervejs blive vi klogere på de enkelte elementer og tidligere elementer må genbesøges og justeres. Disse justeringer påvirker igen de øvrige elementer og iterative og stadig mere og mere komplekse processer fortsætter uophørligt.


Samspillet omkring visionen

Det er vores erfaring, at styringen af visionsprocessen og samspillet mellem aktørerne i visionsarbejdet skal foregå mellem alle involverede aktører. Både de der skal være med til at udleve og leve med den valgte vision. Kommer alle ikke med fra starten, så får visionen meget svære livsbetingelser. Den fælles vision bør også skabe grobund for udvikling af lokale visioner, der kan give langt mere mening for og drivkraft til den lokale medarbejder mod den fælles vision.


Afrunding

Denne artikelserie om ”Derfor er visioner vigtige” vil udkomme blandt øvrige artikler knyttet direkte til vores debatter om Det Ønskede Samfund.

Næste debataften er planlagt til torsdag den 10. marts 2022, kl. 19-21.

Send meget gerne jeres, kommentarer, oplevelser og tanker tilbage til os om denne artikelserie og alle de andre temaer om  Det Ønskede Samfund.

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar