3. artikel i 2021

posted in: 2021 | 0

Samspillet mellem aktørerne i Det Ønskede Samfund

Borgerne, foreningerne, institutionerne, det offentlige, det private, Erhvervslivet, Pengetanke, politiske strukturer, medierne og mange flere.


Samspillet mellem alle aktører i samfundet bliver en af de mest afgørende faktorer for den bedst mulige samfundsudvikling hen imod det samfund vi ønsker os. Det gælder os alle, både som individuelle aktører og de netværk, foreninger, organisationer, virksomheder etc., som vi indgår i på kryds og tværs. Det gælder både de humane og non-humane aktører, herunder også de styringsteknologier, der er i konstant forandring og udvikling.

Samfundets og dermed samspillets stigende kompleksitet gør samfundsudviklingen til en meget dynamisk, uforudsigelig og nærmest ustyrlig proces. Derfor kommer samspillet mellem aktørerne i Det Ønskede Samfund til at finde nye veje. Aktørerne skal finde vej gennem et højkoncentreret erhvervsliv, en velfinansieret lobbyisme og de sociale mediers kommercielle styring af brugernes opmærksomhed. Alle til rådighed værende ressourcer skal bidrage til nye og mere effektive samspil.

Det demokratiske samspil er allerede i dag domineret af den hastige teknologiudvikling og det globale marked for varer, kapital og arbejdskraft. It-giganternes forretningsmodeller med udnyttelse af borgernes egne data har også ændret de økonomiske magtforhold i erhvervslivet – nationalt, regionalt og på verdensplan. De vigtigste beslutninger om produkter, råvarer og arbejdspladser verden rundt træffes nu af en lille international elite af ejere, topchefer og eksperter. Overskud og vækst er ingen garanti for flere arbejdspladser, og ofte er resultatet i de enkelte lande en polarisering med flere lavt betalte jobs og bedre forhold for overklassen og den højere middelklasse.

Vores hidtidige debatter i 2020 og begyndelsen af 2021 viser, at spillereglerne for samspillet ikke kun trænger til en justering, men også på flere områder kræver nytænkning. For det nuværende samspil er baseret på forældede og utidssvarende regelsæt, handelsaftaler og stiafhængigheder. Og hvorfor ikke udnytte det store og uforløste potentiale, der ligger i et fornyet samspil mellem det offentlige, de private aktører/fonde, og borgerne. Vi har brug for en debat om, hvordan vi kan udnytte alle de gode intentioner, som popper op – ofte nedefra i dagens samfund. Det er arbejdsbetingelserne for dagens og morgendagens aktører på samfundsscenen.


Oplæg og debat

Vi starter med et oplæg af tidl. minister og EU-kommissær Poul Nielson (Klik her) om aftenens tema for at sætte godt gang i debatten. Poul Nielson er i dag adjg. professor i Europæisk politik og udviklingsstudier ved Aalborg Universitet. Og nu oplægsholder i Bevægelsen for Det Ønskede Samfund.

Debatten bølger straks herefter frem og tilbage ud fra for eksempel følgende spørgsmål:

  • Hvad er det vi skal fastholde fra det samfund vi kender i dag, når vi/du tænker på samspillet?
  • Hvad er det vi/du ønsker anderledes i Det Ønskede Samfund, når vi/du tænker på samspillet?
  • Hvorfor er det vigtigt for dig/os, at vi tager netop den debat?
  • Hvilke(t) spørgsmål skal vi stille vores politikere, for at skabe handlekraft, så vi ser konkrete resultater og når i mål?

Opfølgning

Debattens resultater sætter vi i spil overfor vores politikere. Her tester og udfordrer vi udvalgte politikere på deres svar på de spørgsmål, som vi i fællesskab er kommet frem til.

Debataftenerne kan også inspirere til, at vi hver især fortsætter debatten rundt om i netværk, foreninger, fagforbund, virksomheder og partiforeninger. Det udvikler evnen til at formulere netop de spørgsmål om ubærlige problemstillinger, som befolkningen faktisk er optaget af svarene på, og samtidig styrker det de demokratiske processer i retning af Det Ønskede Samfund. Online driver vi et debatforum med nyheder, artikler, indlæg m.v., og vi mobiliserer og forener deltagerne med det formål at arbejde uddybende og videreudviklende (Klik her).


Afrunding

Debataftenen foregår virtuelt på Zoom torsdag den 29. april 2021, kl. 19-21. Kom og vær med 🙂

Tilmelding er nødvendig og deadline er torsdag den 29. april 2021, kl. 12. Du er velkommen til at tilmelde dig allerede nu ved Erik Schwensen (es@es-leadership.dk).

Send også gerne indspark til debatten til enten Uffe Steiner Jensen (uffesteinerjensen@gmail.com)  eller Erik Schwensen (es@es-leadership.dk), så vi får det hele med.

Vi ses 🙂

Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar