Godt Lederskab

af Erik Schwensen.


Vejen til et Godt Lederskab og God ledelse handler grundlæggende om, at lederen har styr på fem ting: Nutiden, Fortiden, Fremtiden, strategien og handleplanerne og de første skridt. På dette fundament bygger lederen videre på sit lederskab, så alle hylderne i lederskabet bliver fyldt med lige præcist de ledelsesværktøjer, som den pågældende leder har brug for til at lede andre og til at lede sig selv. Det handler denne artikel om.


Forudsætninger for Godt Lederskab

Inden vi tager hul på selve ledelsesprocessen er der flere spørgsmål, som lederen med fordel kan overveje og formulere sine tanker om, holdninger til og finde svar på. Inddragelse af medarbejderne i disse overvejelser og formulerede tanker og holdninger skal ske tidligst muligt. Det er afgørende for at skabe gode ledelsesresultater.

Det første spørgsmål handler om: Hvordan definerer jeg formålet med den ledelse, som jeg udfører?

Det andet spørgsmål handler om: Leder-identitet – Hvem er jeg som leder? og hvorfor er vi (jeg) her?

Det tredje spørgsmål handler om: Vores syn på Verden – Hvilke overbevisninger og modeller har jeg af verden omkring os?

Det fjerde spørgsmål handler om: Hvilke værdier, hvilken etik og adfærd skal præge vores arbejdsliv?

Det femte spørgsmål handler om: Hvilke ledelsesprincipper skal gennemstrømme hverdagslivet på jobbet?

Flere forudsætninger kan helt sikkert nævnes ud fra en mere specifik ledelsessituation, fordi ledelse er altid situationsbestemt. Der vil altid være eller kan opstå nuancer, der gør de enkelte ledelsessituationer unikke. Det er en af grundene til, at en leder aldrig, råt for usødet, skal kopiere andre ledere, men alene lade sig inspirere af andre, og indpasse det ens egen leder-identitet og –profil. Godt lederskab opstår under mange forskellige former og udfoldelser. Der er ikke kun ét Godt Lederskab.


Ledelsesprocessens 5 trin

Ledelsesprocessen handler om at knytte nutiden (vores mission og vores model af verden) til fortiden (vores historie og erfaringer), og knytte nutiden til fremtiden (vores mål) i en helt særlig proces. Ledelsesprocessen skabes ud fra dette helhedsperspektiv. Et holistisk perspektiv, hvor vores mål indgår, som et af elementerne blandt flere, i en kompleks responsiv proces, der aldrig ophører. Det er helt centralt for en succesfuld ledelsesproces.

I dag oplever vi en meget dynamisk, kaotisk og ikke-lineær verden, der er i konstant forandring. En verden hvor den umiddelbare sammenhæng mellem årsag og virkning synes afløst af meget komplicerede refleksive og dynamiske processer. De kriser, som vi oplever (finans-krisen, Corona-krisen, Klima-krisen og Ukraine-krigen), synes at accelerere denne forandringsproces.

Ledelsesprocessen er derfor iterativ. Det vil sige, der skal ske en stadig tilbagevenden til tidligere elementer i processen. Vi bliver klogere undervejs, det er en lærende proces, nye aktører kommer på banen og nye strategier dukker op og præger processen på nye måder. Alt i alt betyder dette, at ledelsesprocessens delelementer undervejs bør genovervejes. Hvis vi ikke indbygger den dynamik, så bliver det, vi leder efter, og vores ledelsesmål forældet. Målet bliver i realiteten et fængsel frem for et fyrtårn for os. Målene bør ændres, når der sker markante og pludselige, uforudsete omvæltninger i verden omkring os, der gør målene irrelevante og meningsløse.

Meget kort fortalt består ledelsesprocessen af fem grundelementer (se ovenstående grafik): 1) Vores overvejelser om, hvor vi står netop nu (nutiden), 2) Et tilbageblik på det, som vi ønsker at fastholde, vores hidtidige succeser og fælles ressourcer (fortiden), 3) Et udsyn mod og fastlæggelse af vores nye mål, 4) Strategien og handleplanerne for at nå målet og 5) De første skridt (delmål) henimod hovedmålet. Det er vigtigt, at holde sig for øje, at det ikke er en lineær proces, men en dynamisk evolutionær ledelsesproces. En dynamisk evolutionær ledelsesproces, der betyder, at der er gang i alle fem grundelementer på samme tid på mange forskellige ledelsesniveauer. Tidligere grundelementer genbesøges, og nye informationer fra omverdenen, om både nutiden, fortiden og fremtiden, dukker op – ofte overraskende. Men de nye informationer og data skal gribes og anvendes i ledelsesprocessen lige præcis der, hvor det er relevant.


Værktøjerne i Lederskabet

Ligesom vi ser det i byggemarkederne, så findes der uendeligt mange slags ledelsesværktøjer, som vi kan proppe ind i et Godt Lederskab. Udbuddet er kolossalt, så kunsten bliver at finde lige præcis det sæt af ledelsesværktøjer, der passer til dig som leder, dine medarbejdere, virksomheden og jeres omverden i øvrigt, herunder de føromtalte forudsætninger for Godt Lederskab.

Valget af ledelsesværktøjer afhænger eksempelvis af, om den virksomhed, som man leder, overvejende består af mekaniske eller humanistiske processer, eller om den er et mix af de to. Tilsvarende vil valget af målsætningsværktøjer kunne variere og afhænge af, hvilken del af virksomheden vi taler om.

Der er særligt to ledelsesværktøjer, som jeg finder helt afgørende for et Godt Lederskab, og som jeg anbefaler dig at sætte ind på øverste hylde i dit lederskab. Det er God Kommunikation og Mental Fitness, både for dig selv og dine medarbejdere, og for dine chefer, hvis du har dem.

Evnen til at kommunikere godt er det, der binder dit lederskab og virksomheden sammen som en helhed, både internt og eksternt ud til jeres omverden. God Kommunikation er nøglen til virksomhedens eksistens.

Evnen til at være Mental Fit, både som leder og som medarbejder, uanset hvad der sker omkring jer og uden god grund, er nøglen til din og jeres eksistens omkring et meningsfyldt liv.

Den gode nyhed er, at alt det her kan du også bruge i den måde, som du leder dig selv 🙂


Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar