5. spørgerække i 2021

Vores sprog og adfærd er bindemidlet i Det Ønskede Samfund

Afledte debatspørgsmål fra 5. debataften om “ Det kommunikerende samfund, når det er bedst – Hvordan det?

af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen


Indledning

Den 30. september 2021 blev en milepæl for debatten om Det Ønskede samfund. Den aften satte vi ikke alene fokus på kommunikationens og samtalers betydning for samfundet, nej … vi oplevede det live, hvordan den demokratiske debat folder sig ud, når den er ikke bare er god, men tæt på at være bedst. En oplevelse, som mange af os måske før har haft i andre sammenhænge, hvor én samtale, måske én sætning, eller bare ét enkelt ord har ændret retningen for vores liv og vores omverden.

Den aften blev vi (måske igen) overbeviste om, at vores sprog og vores adfærd er det kit og det bindemiddel, der er så afgørende for, hvor mennesker og det samfund, vi er en del af, bevæger sig hen. Vores sprog og adfærd præger og påvirker ikke bare os selv, men også vores omverden, som tilsvarende præger og påvirker os.

Ingredienserne i interaktionen og samtalerne mellem mennesker er uendelige og vil altid blive opfattet uendeligt forskelligt. Forklaringen, forståelsen og udnyttelsen af ingrediensernes indbyrdes påvirkning vil aldrig blive udtømt. Heri ligger potentialet for Det Ønskede Samfund

Med denne artikel sætter vi derfor kun et komma, i denne debat, som vi vil vende tilbage til igen og igen. Her kommer nogle konkrete og centrale uddrag fra debatten.


Debatten

Mange af forudsætningerne for en god kommunikation kender vi godt, vi har oplevet det flere gange, men tænker ikke bevidst over det i situationen. Vi taler bare. Men vi ved inderst inde, at det at være velforberedt, lyttende, tålmodig, skånselsløs saglighed og holde sig til sagen gør, at vi selv lytter bedre efter de budskaber, der bliver afsendt til os. Inderst inde ved vi også godt, at den rigtige timing, og det at være til stede, at være autentisk, at anvende de rigtige kommunikationskanaler og –signaler, sprog og kropssprog både i forhold til emnet og de mennesker vi samtaler med er vigtige dele af opskriften på god kommunikation. Ikke mindst, når vi samtaler i uenighed under provokerende, stressende og kommunikativt destruktive omstændigheder.

Den gensidige tillid og respekten for både dig selv og andre er betydende forudsætninger, ligesom evnen til at aflæse dialogsituationen, forudgående relationer og evnen til at skabe råderum for tvivl er det, der, blandt mange andre elementer, skal til for at skabe en gourmet-opleve af god kommunikation og skabe berigende, demokratiske samtaler i Det Ønskede Samfund.

Konkret handler det også om benhård struktur og teknik – en mestring af sprogenes mange verbale og nonverbale nuancer og subtile ingredienser, der for nogle mennesker er til stede helt naturligt, og for os andre er et benhårdt arbejde og træning i en livslang læringsproces. Det gælder lige fra at vende mødedagsordenerne på hovedet, de små ords betydning i samtalesituationen til at styrke indblikket i de mangfoldige kulturforskelle i vores måde at kommunikere på, samt ikke mindst konkret, dynamisk og situationsbestemt anvendelse af disse teknikker og kommunikationsmønstre.

Vi medgiver, at debatten hurtigt kan udvikle sig til at blive for abstrakt, så derfor kommer vi med et par praktiske og konkrete tips, og her taler vi om både om et lederansvar og et personligt ansvar for den gode dialog og samtale.

Hvorfor ikke overveje næste gang, før og mens du taler med andre, følgende: Hvor er du? Hvad er dit budskab? Hvem er modtageren? Hvorfor er det vigtigt? og hvordan kommunikerer du dit budskab? Og ikke mindst ser, oplever og hører, hvad er sker omkring og i dig, når du og andre er i dialog?

Og hvorfor ikke benytte de mange gode muligheder og lejligheder til at styrke den gode dialog mellem borgere og politikere, som den igangværende valgkamp til de kommende kommunal- og regionsvalg gratis giver os. Tag en tur om lørdagen gennem gågaden og styrk den demokratiske dialog og debat, og måske endda få svar på nogle af dine spørgsmål.


Tre spørgsmål til politikerne:

De foreløbige konklusioner på debatterne om Det Ønskede Samfund peger med al tydelighed på, at den demokratiske samtale om samfundets udvikling og målsætninger, samt ikke mindst samfundets evne til at SAM-TALE i hverdagen er under et stærkt krydspres fra mange forskellige sider. Men de foreløbige konklusioner peger også på, at der er mange potentielle muligheder for forbedring.

Derfor stiller vi følgende tre hovedspørgsmål, som vi – sammen med alle de ovenstående forslag og spørgsmål – ønsker svar på fra vore politikere og de politiske partier:

  • Hvad er dit partis overvejelser om tilstanden for den demokratiske samtale om samfundets udvikling og målsætninger, samt ikke mindst samfundets evne til at SAM-TALE i hverdagen?
  • Hvordan har I tænkt jer at styrke den demokratiske samtale fremadrettet og ikke mindst styrke samfundsborgerens og politikernes evner og muligheder for at bidrage hertil?
  • Hvad er de første tre ting, du vil gøre og hvad er det vigtigste?
    • Hvorfor er det vigtigt for dig (for dit parti)?
    • Hvordan vil du vide, at du/vi er nået i mål med det?
    • Hvad vil du konkret gøre for at disse idéer og forslag bliver gennemført?

Afrunding

Send gerne jeres oplevelser og tanker tilbage til os, så vi skærper debatten om Det Ønskede Samfund endnu mere.

OBS! Næste debataften er onsdag den 27. oktober 2021, kl. 19-21!

Her tager vi fat på temaet:

” Den ønskede Lederprofil og lederudvælgelsen i Det Ønskede Samfund ”

Du kan allerede nu tilmelde dig til Erik Schwensen (es@es-leadership.dk).

Vi ses 🙂

Uffe Steiner Jensen                                      Erik Schwensen

(uffesteinerjensen@gmail.com)                      (es@es-leadership.dk)

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar