9. Artikel om Det Ønskede samfund

posted in: 2020 | 0

22. september 2020

Kronikken om Friheden

til 6. debatmøde den 01. oktober 2020

Indledning

Bevarelse og udvikling af den demokratiske Frihed under ansvar er helt centralt i Det Ønskede Samfund.

I det samfund vi ønsker os, skal vi fastholde og udbygge vores grundlæggende religionsfrihed, den personlige frihed, forsamlings- og foreningsfriheden, vores ytringsfrihed, den frie presse og lighedsprincippet som ideal, som noget af det vigtigste. Men hvad forstår vi egentlig ved disse overordnede og stærke begreber, og hvordan udlever vi dem i vores hverdag? Og er der andre betydningsfulde temaer, som vi bør debattere og finde en fælles harmoni omkring? Ja, denne debat insisterer vi på at tage sammen med jer nu og på det næste debatmøde den 01. oktober 2020, kl. 19.

I denne kronik tager vi hul på den personlige frihed og lighedsprincippet som ideal. Det gør vi for at sætte debatten i gang, for de andre nævnte emner er også vigtige, og dem tager vi med på debataftenen.

Den personlige frihed

” Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse. ” Det står der i Den Danske Grundlov af 05. juni 1849, §71. Fint nok. Men med de udfordringer, som vi både lokalt og globalt står overfor i dag, og som vi ser på vejen mod det ønskede samfund, bliver vi nødt til at beslutte os for, hvilke nye rammer, som den personlige frihed skal udfolde sig inden for, så vore samfund får mulighed for at udvikle sig til det fællesskab, vi ønsker.

Her vil vi indledningsvis pege på tre forhold, der bør være med i debatten. Det er:

  • Friheden og tiden til at finde ud af, hvad du som samfundsborger vil med dit liv, og hvad du vil bidrage til samfundet med, det skal i højest mulige grad fortsat ligge hos den enkelte. Vi skal bevare og udbygge mulighederne for, at den enkelte samfundsborger gør det hun eller han er bedst til og kan lide. For dét er med til at skabe de væredygtige liv, som vi ønsker. Samtidig skal vi fastholde det personlige ansvar, der tager udgangspunkt i at den enkelte samfundsborger yder sit bidrag til fællesskabet efter evne og med de ressourcer, som han eller hun har til rådighed.
  • Friheden til og evnen til at skabe innovation og mangfoldighed i samfundet skal styrkes, for på den måde frigøres det potentiale, som ligger latent hos den enkelte samfundsborger.
  • Der skal fortsat være plads til uenighed. For uenighed gør os stærkere som samfund, når vi derefter evner at sætte fælles mål, som vi når gennem en fælles indsats. Spillereglerne for dialogen og den fælles indsats skal derfor til debat og tydeliggøres.

Lighedsprincippet som ideal

For os baserer lighedsprincippet sig på at den enkelte samfundsborger tager et personligt ansvar for sin adfærd og handlinger. At yde og bidrage til fællesskabet efter individuel evne er en forudsætning for gennemførelse af et samfundsmæssigt sundt lighedsprincip. For yder vi hver især vores del efter bedste evne – vi kalder det samfundsborgerens pligt – skaber det grundlaget for og adgangsbilletten til de rettigheder, som samfundsborgeren har i Det Ønskede Samfund. Lighedsprincippet betyder også, at vi ikke skal behandles ens, men forskelligt ud fra vores forskelligheder, styrker og behov. Det betyder også, at vi må gøre op med de mange kvantitative måleregimer og indføre kvalitative målebånd, der giver så meget mere mening. Økonomien som målestok er i den grad blevet det overordnede styringsværktøj. Økonomien har taget magten fra menneskeheden, som har mere eller mindre pantsat sin personlige frihed til det økonomiske tælleregime. Det må vi gøre op med ved at sætte nye standarder for vores fælles mål.

Afrunding

Emnerne omkring begrebet FRIHEDEN er mange og komplekse og griber ind i de temaer vi allerede har debatteret og de, der kommer efter. Vi har i denne kronik lige krattet i overfladen på to at de centrale emner. Vi håber, at du kommer med dine bidrag til debatten og benytter dig af den ytringsfrihed, du allerede har i dag til at påvirke os andre, så løsningen af de gordiske knuder omkring Det Ønskede Samfund bliver lettere.

Næste debataften om Det ønskede Samfund – denne gang med tema 2 FRIHEDEN – foregår torsdag den 01. oktober 2020, kl. 19-21. Denne gang kun virtuelt på Zoom på grund af den seneste udvikling i CORONA-situationen.

Tilmelding er nødvendig og deadline er torsdag den 01. oktober 2020, kl. 12. Du er velkommen til at tilmelde dig allerede nu ved Erik Schwensen (es@es-leadership.dk).

Send også gerne indspark til debatten til enten Uffe Steiner Jensen (uffesteinerjensen@gmail.com) eller Erik Schwensen (es@es-leadership.dk), så vi får det hele med.

Vi ses 🙂

Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar