4. artikel i 2021

posted in: 2021 | 0

Mediernes rolle i Det Ønskede Samfund

  Magten tilbage til folket – og måske de politiske partier

af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen


Indledning

I dag er dialogen mellem borgere, politikere, forenings- og erhvervsliv, myndigheder og institutioner og alle øvrige, aktive aktører i samfundsdebatten præget af et medielandskab, hvor de sociale medier og de reklame- og statsfinansierede medier i realiteten har overtaget den tidligere såkaldte frie presses plads. Hovedformålet synes at være adgang til brugerdata, som basis for algoritmer til varesalg, profitmaksimering og tavs, manipulerende holdningspåvirkning af alle borgere i samfundet.

Pressen som den fjerde statsmagt – og som den ser ud i dag – synes ikke længere tilstrækkelig til at sikre ytringsfrihed og sikre borgernes kontrol med magthavere og deres spindoktorer i politik, økonomi og medier.


Mediernes fremtidige rolle i samfundet

Hvis det bare i nogen grad afspejler dagens mediebillede og dermed arbejdsbetingelserne for nutidens samfundsaktører og –debattører, så er det på høje tid til at lave et opgør med dette mediebillede, og stille os selv – alle borgere i samfundet – følgende spørgsmål:

  • Hvad er det for en medieverden, som vi ønsker at gøre brug af i det samfund vi ønsker os?
  • Hvordan sikrer vi os, at de grundlæggende værdisæt, som vi ønsker at bygge vores fremtidige samfund på, understøttes af medierne, og hvordan understøtter værdisættet gennemsigtigheden i den magt, som medierne altid skal kunne udfolde?

Vi har i den sammenhæng – under tidligere debatter – fremhævet forsamlings- og foreningsfriheden, den fri presse, åbenhed om algoritmer og skattebetaling, ytringsfriheden, den lave magtdistance, gennemsigtigheden i nyhedsformidlingen, samt fastholdelse af pressen som den 4. statsmagt – holdt i hånden af pressenævn og selvbestaltede ”presseloger”, som grundlæggende værdier, som vi ønsker både at fastholde og udbygge.

Ønsker vi at ændre mediernes rolle i samfundet, så medierne bringer os tættere sammen og giver nye indsigter og valide informationer, og hvor borgerne er gode til at søge indsigt gennem flere forskellige medier og perspektiver og samtidig skabe nye platforme, og som er med til at skabe friheden til og evnen til at skabe den mangfoldighed i samfundet, som vi ønsker os?

Kom og vær med i debatten om mediernes fremtidige rolle. Vi har brug for din stemme og dine idéer til at skabe den medieverden, som bliver en afgørende brik i Det Ønskede Samfund.


Oplæg og debat

Vi starter med et oplæg fra en af vores trofaste debattører, Kim Poulsen. Kim Poulsens mangeårige erfaring som selvstændig købmand, som aktiv i Købmandsforeningen og formand for DH Media, der er et branchefagligt mediehus, som både formidler nyheder og værdi til dagligvarebranchen gennem print og internet, og som dybt engageret medborger i lokalsamfundet i Nr. Vorupør i Thy, gør Kim til den oplagte oplægsholder til denne debataften.

Debatten bølger herefter frem og tilbage ud fra følgende spørgsmål:

  • Hvad er det for en medieverden, som vi ønsker at gør brug af i det samfund vi ønsker os?
  • Hvad er det vi skal fastholde, og hvad er det vi skal forny?
  • Hvorfor er det vigtigt for dig/os, at vi gør det?
  • Hvilke spørgsmål skal vi stille de politiske partier, så vi skaber den handlekraft og den medieverden vi leder efter til Det Ønskede Samfund?

Opfølgning

Debattens resultater sætter vi i spil overfor de politiske partier. Her tester og udfordrer vi udvalgte politikere på deres svar på de spørgsmål, som vi i fællesskab er kommet frem til.

Debataftenerne kan også inspirere til, at vi hver især fortsætter debatten rundt om i netværk, foreninger, fagforbund, virksomheder og partiforeninger. Det udvikler evnen til at formulere netop de spørgsmål om ubærlige problemstillinger, som befolkningen faktisk er optaget af svarene på, og samtidig styrker de demokratiske processer i retning af Det Ønskede Samfund.

Online driver vi et debatforum med nyheder, artikler, indlæg m.v., og vi mobiliserer og forener deltagerne med det formål at arbejde uddybende og videreudviklende (Klik her).


Afrunding

Debataftenen foregår virtuelt på Zoom torsdag den 17. juni 2021, kl. 19-21. Kom og vær med 🙂

Tilmelding er nødvendig og deadline er torsdag den 17. juni 2021, kl. 12.

Du er velkommen til at tilmelde dig allerede nu ved Erik Schwensen (es@es-leadership.dk).

Send også gerne indspark til debatten til enten Uffe Steiner Jensen (uffesteinerjensen@gmail.com) eller Erik Schwensen (es@es-leadership.dk), så vi får det hele med.

Vi ses 🙂

Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar