Hvad kendetegner den gode leder?

af Erik Schwensen.


Egentligt handler artikelserien ”Kunsten at Lede” ikke om andet. Og alligevel synes jeg – efter de første tolv artikler – at det er tid at stoppe op og give et foreløbigt svar på spørgsmålet om ” Hvad kendetegner egentligt den gode leder? ”, når nu vi taler om ”Kunsten at lede”. Det handler denne uges artikel om.  


De fire overordnede kendetegn

Den gode leder rummer uendeligt mange forskellige kendetegn for God Ledelse og et Godt Lederskab. Men hvis jeg skal samle dem i fire overordnede overskrifter for kendetegn ved den gode leder bliver det: Høj faglighed, forretningsforståelse, personlige sociale færdigheder samt personlig lederadfærd.

En høj faglighed og en god forretningsforståelse er to afgørende forudsætninger for et Godt Lederskab. Ikke kun inden for den pågældende branche, som lederen aktuelt er leder for, men også gerne inden for andre brancher og ud fra et mere generelt strategisk perspektiv, som giver lederen et holistisk blik på den verden, som den pågældende virksomhed og lederen agerer i.

Men det er ikke nok. Den gode leder skal også være i besiddelse af de Personlige sociale færdigheder, der gør lederen i stand til – uanset hvilken situation lederen står i – at udøve og anvende den personlige lederadfærd, der er nødvendig for at skabe de resultater og nå de mål, som lederen ”er sat i verden for” at nå. Det er to sider af samme sag. Det er altså ikke nok at besidde de personlige og social færdigheder. De skal altid udmøntes i en situationsbestemt lederadfærd.

Hvilke personlige sociale færdigheder og lederadfærd, der er toneangivne på et bestemt tidspunkt og sted, afhænger af den aktuelle samfundsudvikling og af tidens ledertrends. Ofte ser vi lederadfærd på begge sider af tidens mainstreamtendenser, hvor lederadfærden enten halter bagefter eller hvor lederadfærden er forud for sin tid. Kunsten for lederen er derfor at finde den rette balance. En balance hvor lederen i sin lederadfærd opererer på forkanten af tidens mainstreamtendenser, og hvor lederen samtidig har et fremrettet mindset og blik på videreudviklingen af sin nuværende lederstil. På den måde skaber lederen de bedste muligheder for medarbejdernes følgeskab og medejerskab i opgaveløsningen, der er helt afgørende for virksomhedens resultater og positive bundlinje.   


De vigtigste kendetegn

Opfattelsen af hvad der er de vigtigste kendetegn for god ledelse, og hvad der karakteriserer den gode leder, afhænger af mange faktorer. Branche, kultur, virksomhedshistorie, lederen som individet, medarbejderne og omverdenen. Jeg tror, at de fleste – bevidst eller ubevidst – har en god idé eller fornemmelse af, hvornår de står overfor og oplever en god leder.

De efterfølgende beskrevne kendetegn skal derfor mere ses som inspirationskilde til egen refleksion over, hvad der karakteriserer den gode leder, end en egentlig prioriteret facitliste. De vil altid være kontekstafhængige.

Den gode leder kendetegnes ved, at lederen:

 • Skaber, fastholder og videreudvikler motivationen hos den enkelte medarbejder, teams og organisation, som helhed,
 • Sikrer medarbejdernes og egen rettidige kompetenceudvikling,
 • Sikrer en aktiv dialog med alle involverede aktører, der fremmer evnen til at kommunikere, lytte, indhente og udveksle informationer,
 • Sikrer en aktiv informations- og dataindhentning fra hele ledelsesrummet,
 • Giver en konstruktiv og positiv feedback,
 • Træffer rettidige beslutninger på et velfundet grundlag og
 • Sikrer rettidigt at kommunikere trufne beslutninger ud til de involverede medarbejdere og dermed søge den nødvendige accept og det afgørende medejerskab.

Flere kendetegn

For mig er den gode leder også kendetegnet ved:

 • Konsekvens, fordi det øger lederens troværdighed og skaber klarhed i kaotisk omverden.
 • Gennemskuelighed, fordi det øger videndeling.
 • Ærlighed, fordi det styrker lederens gennemslagskraft.
 • Troværdighed, fordi det styrker virksomhedens professionalisme.
 • Empati, fordi det styrker lederens evne til at kommunikere.
 • Situationsbestemt ledelse, der giver størst mulig grad af handlefrihed, fordi vores omverden er dynamisk, og fordi vi oplever verden forskelligt.
 • Stimulering af aktiv informationsudveksling mellem medarbejderne, fordi det fremmer forståelsen for helheden.
 • En dynamisk og visionær lederstil, fordi det skaber udvikling.
 • En lederstil, der er forandringsparat, fordi den peger mod virksomhedens vision.
 • En kreativ og konstruktiv lederstil, som driver ledelse gennem accepterede beslutninger, fordi det sikrer de bedste opgaveløsninger.

Kunsten er Hvordan?

Det er ingen kunst at nedfælde og argumentere for kendetegnene for God Ledelse. Nej, kunsten er at udvikle og vedligeholde den lederadfærd, som kendetegnene for God Ledelse afspejler.

Det er gennem den konkrete lederadfærd, at kendetegnene kommer til udtryk. Derfor skal lederen gå forrest og vise vejen ved at sætte retning. På den måde kan lederens medarbejdere spejle sig i lederens adfærd og kopiere de dele, der giver mening for deres lederadfærd. Rigtigt anvendt, er eksemplets magt en uvurderlig styrke i udøvelse af God Ledelse.

Omkring den gode leder hersker der altid en helt særlig underliggende atmosfære af ro og balance. Når verden omkring os går amok, lyser lederen op, som den ledestjerne medarbejderne har brug for. Der er overensstemmelse mellem det lederen siger og gør. Lederen skaber følgeskab og medejerskab. I artikelserien om ”Kunsten at lede” fortsætter jeg de kommende uger med at sætte fokus på konkrete ledelsesværktøjer og -overvejelser. Hvis du har lyst, er du også velkommen til at på indblik i de første tolv artikler, som du finder på her: https://www.es-leadership.dk/kategori/blogs-mv/es-leadership-artikler/ 🙂


Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar