Det handler om ledelse

af Erik Schwensen.


Den aktuelle samfundsdebat og den udvikling, som samfundet gennem længere tid har været og stadig er præget af, peger tilbage på én enkeltstående fællesnævner, som alle samfund, fællesskaber, netværk og aktører er dybt afhængige af, men som vi endnu ikke har fået godt nok greb om. Det handler om god ledelse.

Der er og bliver talt og skrevet meget om god ledelse, men det er endnu ikke lykkedes os at finde nøglen til det lederskab, hvori svarende ligger på. Hvordan skal det lederskab, som vi så stærkt har brug for, være og udfolde sig fremadrettet? Udviklingen har vist, at vi mennesker i den grad lader os lede fra krise til krise. Historieskrivningen er overfyldt med krisebeskrivelser, og i dag er det næsten sådan, at vi ikke kan vente på den næste krise. Hver krise finder sine vindere og tabere. Det er efterhånden blevet en selvopfyldende profeti, som alle samfundsaktører bevidst eller ubevidst bidrager til og/eller lader sig styre af. Mange af nutidens ledere har måske ligefrem baseret deres ledervirke på krisehåndtering. Men sådan behøver det ikke at være.

I Det Ønskede Samfund har vi i flere sammenhænge haft spændende debatter om god ledelse, og Uffe Steiner Jensen og jeg har med udgangspunkt i disse debatter bl.a. skrevet om ”Fremtidens ledere i Det Ønskede Samfund”, ”Det åbne og ansvarlige lederskab”, ”Dens visions-nære leder” og ”Valgtemaet – Det politiske lederskab”.


Men jeg savner stadig en mere uddybende debat om og svar på mange af de spørgsmål, som vi stillede dengang. Her er nogle af dem:

 • Hvilke værdier og overbevisninger skal fremtidens ledere være præget af? Er det ordentlighed, gennemsigtighed, troværdighed, gensidig tillid, respekt for andre menneskers model af verden, medinddragelse af alle, udvikling af medarbejdernes engagement og kompetencer?
 • Hvilke ledelsesprincipper skal fremtidens ledere være præget af og lede ud fra? Er det ærlighed, loyalitet, initiativ, handlekraft, og situationsbestemt ledelse?
 • Hvordan skal fremtidens ledere være i stand til at lede sig selv og fastholde sig der, som forudsætning for at lede andre?
 • Hvilke lederprofiler skal nutidens og fremtidens ledere have?
 • Hvilke krav skal vi stille til nutidens og fremtidens ledere med sigte på, at de skal være i stand til at medskabe og lede fællesskabet ud fra en fælles vision og mission og samtidig favne hele den omverden, der omgiver lederen, og de udfordringer, som samfundet står overfor?
 • Hvordan udøver fremtidens ledere retfærdighed og ligeværdighed over for alle aktører i lyset af de utallige dilemmaer, som er i spil omkring lederrollen? Herunder:
 • Give alle muligheden for at bidrage,
 • Sikre den personlige frihed under ansvar og samtidig slippe medarbejderne fri,
 • Give plads til uenighed, for uenigheden gør os stærkere,
 • Sikre mangfoldigheden med et multikulturelt afsæt
 • Hvordan bør disse lederegenskaber komme til udtryk i lederens adfærd?
 • Hvordan sikrer vi, at ledernes magthåndtering og lederadfærd sker inden for de moralske og etiske rammer, som vi som samfund fastsætter for dem? Hvad gør vi, når de svigter vores fælles kodeks for god ledelse?
 • Hvilke krav skal vi stille til nutidens og fremtidens lederudvælgelse og lederudvikling?

Jeg vil derfor i den kommende tid sætte et fornyet fokus på ”kunsten at lede sig selv og andre” ved bl.a. at søge svar på ovenstående spørgsmål. Det vil jeg gøre gennem artikler, podcasts og Tv-interviews, samtaler, foredrag, høringer, og debatter.

Udgangspunktet bliver en vekselvirkning mellem andre lederes og ledtes (medarbejderes) erfaringer og synspunkter (gennem podcasts, Tv-interviews, høringer og debatter) tilsat mine egne ledelseserfaringer (gennem artikler, podcasts, foredrag og samtaler).

Vi har behov for at rette blikket mod og sætte fokus på god lederadfærd. Men det er ikke nok at se på det, høre på det, tale om det, og være enige om det. Kunsten i at lede andre og dig selv godt ér, AT GØRE DET. Det er den konkrete lederadfærd, der tæller. Vi lære bedst, mest og hurtigst via de gode eksemplers og eksperimenters magt og afprøvning. Men det er kun, hvis vi er i stand til at uddrage netop det, der passer ind i vores egen personlige lederprofil, identitet og kontekst, at vi får de allerbedste resultater.

Jeg igangsætter dette initiativ, fordi jeg er overbevist om, at vi ikke kommer længere i samfundsdebatten og udviklingen af vores samfund, så længe vores ledere ikke er i stand til at lede os derhen, hvor vi gerne vil hen. Det gælder for alle samfundslag og -forgreninger. Ikke fordi de ikke er dygtige nok, men fordi de endnu ikke har de nødvendige forudsætninger og rammebetingelser for at kunne lede os uden om alle kriser, før de indtræffer og skyller ind over os.

Som samfund kæmper vi stadig med at få os igennem den ene krise efter den anden. Vi er nærmest blevet problem- og kriseafhængige, og vi har de facto indrettet samfundsmaskineriet efter det. Det gælder både lokalt og globalt. Vi har ikke været dygtige nok til at fastholde og videreudvikle de muligheder og potentialer, som er dukket op undervejs gennem de visionære ledere, der har haft modet til at sætte nye retninger for samfundet og fastholdt dem, før kriserne opstod. Ledere der har haft evnerne til rettidigt at få alle samfundsborgere med på den nødvendige forandringsrejse, inden kriserne opstod, og vi i fællesskab har nået rejsemålet succesfuldt.

Vi skal derfor tage ved lære af og dyrke de gode eksempler på succesfuld ledelse, ikke for at kopiere, men for at lade os inspirere. Succesfuld ledelse er dybt personligt, tæt knyttet til den enkelte leders personlige identitet og profil. Det glæder jeg mig til at tage fat på. Jeg håber, at I vil være med 🙂

Bidrag og kommentarer er meget velkomne til es@es-leadership.dk. 🙂


Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar