11. artikel i 2023

udgivet af 2023 0

Pressen som medspiller og vagthund. Af Erik Schwensen og Uffe Steiner Jensen I sidste uges artikel skrev vi kort om en krise-elskende og sensationslysten presse, som velvilligt stiller spalteplads, lyd og billeder til rådighed for en konfrontatorisk ”enten er du med os eller imod os” holdning blandt borgerne og øvrige samfundsaktører. Det kræver en uddybning, for vi ser pressen, som en af samfundets allervigtigste hovedaktører i formningen af vores demokratiske velfærdssamfund. Pressen bør indtage rollen som medspiller i udviklingen af … Læs mere

10. artikel i 2023

udgivet af 2023 0

Troværdighed og ordentlighed styrker sammenhængskraften. Af Erik Schwensen og Uffe Steiner Jensen De politiske identiteter er under forandring. Folketingsvalgets resultat, dannelsen af flertalsregeringen, regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark” og de første politiske armlægninger i og uden for Folketingssalen viser tydelige tegn på en forandring i det politiske landskab mellem regering og opposition. En forandring, hvor mistilliden og magtspillet mellem de politiske aktører desværre har fået fornyet kraft. En konfrontatorisk ”enten er du med os eller imod os” holdning er vokset frem … Læs mere

9. artikel i 2023

udgivet af 2023 0

Viljen, modet og evnen til forandring Af Erik Schwensen og Uffe Steiner Jensen I sidste uges artikel ”Borgernes forandringskraft” skrev vi om nødvendigheden af en tilstrækkelig og vedholdende forandringskraft i samfundet og hos den enkelte borger for at skabe og gennemføre de nødvendige forandringer. Forudsætningen herfor er viljen, modet og evnen. Men hvordan skaber vi viljen, modet og evnen til denne forandringskraft? Det handler denne uges artikel om. Viljen og modet før evnen Viljen, modet og evnen til forandring hænger … Læs mere

8. artikel i 2023

udgivet af 2023 0

Borgernes forandringskraft. Af Erik Schwensen og Uffe Steiner Jensen I sidste uges artikel ”Tiden er til forandring” skrev vi om politikernes, pressens og mediernes roller, når forandringens vinde skal blæse i den rigtige retning for samfundets udvikling. De er naturligvis vigtige aktører i forandringsprocessen, men den allervigtigste drivkraft for et samfunds gunstige udvikling og fremtid er den enkelte borgers og fællesskabets forandringskraft. Det handler denne uges artikel om. Forandringskraften Det er ikke nok, at tiden er til forandring. Det er … Læs mere

7. artikel i 2023

udgivet af 2023 0

Tiden er til forandring. Af Erik Schwensen og Uffe Steiner Jensen Verden står ikke stille. Tiden går, verden er i konstant forandring, og vi mennesker har endnu ikke opfundet tidsmaskinen, som kan stoppe tiden. Det er på tide, at vi også indser det i Danmark. Danmark er en del af denne dynamiske og foranderlige verden. Det nytter ikke at være imod forandring. Det nytter kun at være medskabende i og være positive aktivister for de forandringer tiden kalder på – … Læs mere

6. artikel i 2023

udgivet af 2023 0

God trivsel kræver mental styrke. Af Erik Schwensen og Uffe Steiner Jensen God trivsel kommer ikke af sig selv eller kun ude fra verden omkring os. Om vi er børn, unge eller voksne, så har vi selv potentiale og styrke til at skabe god trivsel for os selv og påvirke andre til det, også selv om verden omkring os er kaotisk og i krise. Men det forudsætter mental styrke, og hvordan tager vi fat? Det handler denne uges artikel om. … Læs mere

5. artikel i 2023

udgivet af 2023 0

De unges livsglæde og trivsel – Hvordan? Af Erik Schwensen og Uffe Steiner Jensen Forudsætningen for et hvert samfunds beståen og videre udvikling er, at de generationer, der kommer efter os og tidligere generationer, er godt rustede til den opgave. Heri er de unges livsglæde og gode trivsel uvurderlig. Ansvaret er ikke kun deres eget, selvstændige ansvar. Det er i høj grad samfundets ansvar, at tage vare på den opgave, også. Det handler denne uges artikel om. Opråbet! Derfor satte … Læs mere

4. artikel i 2023

udgivet af 2023 0

Den politiske kultur trænger til en ny motor. Af Erik Schwensen og Uffe Steiner Jensen I kølvandet på Folketingets åbningsdebat, efter dannelsen af flertalsregeringen med dens omfattende regeringsgrundlag, som vi tidligere har omtalt og debatteret, er der god grund til, allerede nu at stoppe op med et opråb til vores politikere, fagbevægelsen og medierne om ikke alene at skifte fra ”MOL” til ”DUR” i samfundsdebatten, men om behovet for en helt ny politisk kultur. Det handler denne uges artikel om. … Læs mere

3. artikel i 2023

udgivet af 2023 0

Borgertrivsel Af Erik Schwensen og Uffe Steiner Jensen Grundstenen til et velfærdssamfund er ubetinget, at borgerne trives, at borgerne har et godt og meningsfuldt liv. Spørgsmålet er ikke det modsatte, men alene spørgsmålet om hvad det vil sige at trives. Hvad det vil sige at have et godt og meningsfuldt liv, samt, og ikke mindst, hvordan skaber vi forudsætninger og rammer for god trivsel og et godt og meningsfuldt liv for hver enkelt borger. Det handler denne uges artikel om, … Læs mere

2. artikel i 2023

udgivet af 2023 0

Handling skaber forandring. Af Erik Schwensen og Uffe Steiner Jensen Kun konkrete handlinger og varig ændret adfærd skaber de forandringer vi, som samfund og som borgere i samfundet, har brug for, både på kort og lang sigt. Ønsket om status quo og en nej-sigende opposition er ikke det, vi har brug for. For i en verden, der konstant forandrer sig, må vi beslutte og handle hurtigere end verden omkring os, hvis vi ønsker et bedre liv, et bedre samfund og … Læs mere

1 2

ES-Leadership og vores tredjeparter bruger "cookies" og lignende teknologier til at levere og sikre vores tjenester, til at forstå og forbedre deres effektivitet og til at vise relevante annoncer på og uden for ES-Leadership. Du kan finde flere oplysninger i ES-Leaderships Privatlivspolitik. Vælg Acceptér cookies for at give samtykke til denne brug. Du kan til enhver tid ændre dine cookievalg.  ES-Leaderships Privatlivspolitik