10. artikel i 2022

posted in: 2022 | 0

Den visions-nære leder

Foto: ES-Leadership v. Erik Schwensen

af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen


I miniserien om ”Derfor er visioner vigtige” er vi nu kommet til det sidste og måske allervigtigste element, inden vi tager hul på selve visionen. Indtil nu har vi skrevet om, hvorfor visionen er vigtig, om vores identitet, om menneskers syn på verden, og vi har skrevet om vores værdier, etik og adfærd. I denne artikel er emnet ”Den visions-nære leder”, for hvis ikke den rette lederstil er på plads og udfoldes 100 %, så falder selv den bedste vision hurtigt til jorden og forbliver flotte ord på papir, uden mening og indhold. Den visions-nære lederstil gennemsyres af et dagligt fokus på at skabe, fastholde og udvikle den røde tråd mellem organisationens identitet og mission (opgave), organisationens syn på verden, organisationens værdier, etik og adfærd, selve visionen og de heraf udledte strategier og konkrete handlinger. Det er det denne artikel handler om.

Vi har tidligere skrevet om ”Fremtidens ledere i Det Ønskede Samfund” og om ”Det åbne og ansvarlige lederskab” tilbage i 2021. Udviklingen siden har kun understreget artiklernes pointer, mens nye kommer til, når vi taler om den visions-nære leder.

De grundlæggende lederegenskaber, som vi må forlange af vores ledere, er: åbenhed, tillidsbaseret lederskab, ejerskab og ansvarlighed, ydmyghed, gennemsigtighed og troværdighed, retfærdighed og ligeværdighed, vedholdenhed og tålmodighed, medinddragende og delegerende, ærlighed, inspirerende, motiverende, meningsfuldhed, loyalitet overfor lederopgaven, initiativrig og innoverende, handlekraftig, silonedbrydende med en holistisk opbyggende og grænsekrydsende lederstil, magtbalancerende og ikke mindst evnen til at se sig selv som en del af noget større og udøvelse af en bæredygtig lederstil med fokus på FN´s verdensmål.

Derudover skal den gode arbejdsplads og medarbejdernes livslange og rettidige kompetenceudvikling være i lederens fokus hver eneste dag. For lederen er ikke noget i kraft af sig selv. Lederen er kun noget i kraft af sine medarbejderes engagement og kompetencer.

Lederen skal – som nævnt indledningsvis – gå forrest i efterlevelsen af vores fælles værdier og vores mission og vision. Lederen skal besidde det tilstrækkelige mod til at tage de risikobetonede beslutninger, som betyder, at vi når vores fælles visioner.

Men for den visions-nære leder er tre egenskaber særligt vigtige: ”Den røde tråd”, situationsbestemt ledelse og ”Sig det du gør” & ”Gør som du siger


Den røde tråd

Den visions-nære leder har først og fremmet fokus på at skabe, fastholde og udvikle den røde tråd mellem organisationens identitet og mission (opgave), organisationens syn på verden, organisationens værdier, etik og adfærd, den udøvede lederstil, selve visionen og de heraf udledte strategier og konkrete handlinger. Ikke kun overfor sig selv, men også eksplicit overfor sine medarbejdere, mellemledere og underchefer, sin egen chef og netværket omkring organisationen (kunder, leverandører, konkurrenter og andre aktører). Ja, både venner og fjender. For det gør ikke noget, at fjenden lytter med, bare du er hurtigere i beslutningskraft og handling og er visionært tænkende.


Situationsbestemt ledelse

Situationsbestemt ledelse er et ældgammelt begreb, men ikke desto mindre stadigt relevant at tage frem, for der er ikke mange ledere, der evner denne disciplin. De har kun én lederstil, som de skruer op eller ned for. Og for den visions-nære leder er evnen til situationsbestemt ledelse livsvigtig. At vælge sine ledelsesværktøjer situationsbestemt fra en fyldt værktøjskasse, som kan støtte lederen er altafgørende. ”Den røde tråd” vil ikke kunne overleve uden en uendelig vekselvirkning mellem lederstile i forhold til, hvad hver enkelt situation, medarbejder og aktør i netværket kræver for at være en optimal medspiller. 


Sig det du gør” & ”Gør som du siger

Den visions-nære leder begrunder alle sine valg og beslutninger ud fra den lagte vision og ”den røde tråd”, ikke kun overfor sig selv og sine nærmeste. Nej, den visions-nære leder kommunikerer alle sine valg og beslutninger ud til hele sit og organisationens netværk med begrundelser ud fra den valgte vision. Ikke bare ved visionens lancering, ikke kun i skåltaler og ved særlige lejligheder. Nej, det sker hver dag, hele tiden. Hver eneste kommunikation skal gennemsyres af visionens og ”den røde tråds” idégrundlag, både i skrift og tale. Dette bør ske under egne overvejelser og beslutningsprocesser, i det tilfældige møde med medarbejderne samt i forhandlinger med andre aktører. 

Men det er ikke nok, som visions-nær leder, at sige det du gør. Du skal også gøre det du siger. Det lyder enkelt og banalt, og alligevel ser vi mange ledere netop glemme netop det. De taler solen sort, uden efterfølgende handling. Det ser alle medarbejdere straks, og alle de andre aktører også, både venner og fjender. Så der er god grund til ikke alene at være opmærksom på sammenhængen, men også tilsikre en sømløs og maksimal sammenhæng mellem det sagte og gjorte. Det gælder alle ledere, ja alle aktører, men i særlig grad gælder det for den visions-nære leder.


Afrunding

Vi fortsætter miniserien om ”Derfor er visioner vigtige”, og næste gang tager vi fat på selve visionen.

Debatten om Det ønskede Samfund fortsætter også. Den 28. april 2022, kl. 19-21 holder vi næste debataften, hvor vi fortsætter debatten om ”Fremtidens grænseløse uddannelsesmiljø. Vi bringer endnu flere aktører på banen og dykker dybere ned i udfordringerne og løsningerne. Læs mere om debatten i AVISEN (uge 09 og 12 i 2022) og på vores hjemmeside www.det-ønskede-samfund.dk.


Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar