32. artikel i 2022

posted in: 2022 | 0

Valgtema – Behovet for en ny debatkultur!

af Erik Schwensen og Uffe Steiner Jensen


Trods manglende udskrivelse, er valgdebatten i fuld gang, men valgdebatten har desværre ikke ændret på den politiske debatkultur, som har hersket de senere år. Den danske debatkultur og den politiske debatkultur i særdeleshed trænger til konstruktiv og kreativ nytænkning, og det bør vi alle gøre noget ved i forbindelse med det kommende folketingsvalg. I debatforummet om Det Ønskede Samfund har vi i de sidste 2½ år søgt at opdyrke og træne os selv og alle deltagerne og læserne i en debatkultur, som vi mener mange af de politiske aktører med stor fordel kunne tage ved lære af. Ikke ved at pege fingre med dårlige eksempler, men alene ved at vise vejen ved gode eksemplers magt. Det handler denne uges artikel om.


Grundlæggende drejer det sig om at skabe en demokratisk debat, hvor alle deltagere er forpligtet til at overholde en række etiske og moralske spilleregler indenfor den grundlovssikrede ytringsfrihed. Spillereglerne bør være enkle, så vi alle husker dem i valgkampens hede, og så vi alle venligt og bestemt kan støtte hinanden i at overholde dem. Ligesom GOD KOMMUNIKATION kræver det disciplin.

I det ønskede Samfund har vi i over 20 debatter testet følgende debat- og samtaleregler med succes:

  • Vi sørger alle for en god debattone og atmosfære
  • Vi debatterer for at blive klogere og ikke nødvendigvis for at få ret eller for nødvendigvis at blive enige
  • Vi værdsætter forskellige perspektiver

Debatterne har vist, at netop de tre regler sætter gang i en konstruktiv og kreativ debat, hvor den enkelte debatdeltager og –lytter, går beriget fra debatten med ny viden og indsigt både i forhold til andres og egne synspunkter. En indsigt, der gør deltagerne klogere, end de var, da de kom, og indsigter, der måske også satte gang i nye perspektiver og holdninger hos den enkelte deltager under debatten eller i refleksionen efterfølgende.

De tre nævnte debatregler gør alene ikke en ny debatkultur. Der skal naturligvis mere til, og ud fra den nuværende debatkultur, som de fleste af os kender og ikke skal trætte læseren med, vil vi i det følgende give vores bud på en række supplerende måder at skabe en kreativ og konstruktiv debatkultur. En debatkultur der styrker den demokratiske samfundsdebat, også når vi har valgkampe.

Alle debattører bør have tilstrækkelig mulighed for og tid til at udtrykke deres politiske budskaber, ikke kun som isolerede enkeltsager, men også udtrykke de politiske budskaber set i et større perspektiv og set i sammenhæng med deres egen politiske vision. Derved kan den enkelte vælger bedre tage stilling til sit politiske valg. De forskellige politiske budskaber bør naturligvis begrundes og uddybes gennem efterfølgende spørgsmål, der gør os alle klogere på budskabet. Spørgsmål der blandt andet fakta-tjekker budskabet og troværdigheden heraf, samt ikke mindst stiller kritiske spørgsmål om konsekvenser af og realismen for budskabets gennemførelse. 

Det betyder, at vores debatter bør gå fra at handle om enkeltsager til mere at handle om helheder. Det betyder, at tempoet går ned, så der bliver mere tid til fordybelse og forståelse af de politiske holdninger og forskelle. Det betyder også, at vi går fra intetsigende ”one-liners” til længere meningsfulde indlæg, der går os klogere. Det betyder, at alle deltagere bør være gode lyttere og anerkende øvrige deltageres holdninger i respekt for den demokratiske debat, og gerne vise og erkende, at man er blevet klogere.

Vi vil også gerne opfordre til, at deltagerne i de politiske debatter svarer på det, der bliver spurgt om. Vi er også sikre på, at alle lyttende borgere ikke behøver de samme svar gentaget igen og igen på alle spørgsmål, men er mere interesseret i at høre mere nyt. I stedet for bare at snakke uden om, er det også en ærlig sag ikke at kunne eller ville svare på et spørgsmål i et demokrati. Det vil forny den politiske debatkultur på en konstruktiv måde.

Vi vil også gerne opfordre til, at deltagerne i de politiske debatter går efter og koncentrerer sig om de politiske budskaber og debattere dem. De bør kun i helt særlige tilfælde går efter den personlige adfærd. Her tænker vi på overholdelsen af samfundets grundlæggende fællesværdier, love og retningslinjer. I det hele taget bør ordentlighed og ordholdenhed være en selvfølge og et krav til den politiske debat.

Endelig opfordrer vi alle deltagere i de politiske debatter til at have modet til at være ærlige og tage ansvar for deres holdninger og konkrete handlinger. Det være sig i opposition eller i regering. Det drejer sig også om at vise mod til at være loyal overfor demokratiets love og vise handlekraft inden for disse. De demokratiske spilleregler skal overholdes af alle borgere i samfundet uanset stand og rangklasse, ellers går vort demokrati til grunde.

En ny debatkultur rummer mange flere ingredienser og tiltag. Den bør være til evig debat for at sikre en kulturudvikling i takt med vores omverden både nationalt og globalt. En tidssvarende og fremadskuende debatkultur er en væsentlig forudsætning for, at vi – som samfund – rettidigt for sat gang i de mange uforløste potentialer. Potentialer der ligger lige foran os og venter på, at vi tager initiativet til at koble potentialerne med de mange ubærlige problemer, som vi stadig slås med.

Det er tid til helhedsløsninger, og en sund debatkultur er en af forudsætningerne for det.

SÆT IVÆRK.     


Næste debat

Næste debataften handler om behovet for en ny debatkultur. Debatten foregår på Zoom onsdag den 05. oktober 2022, kl. 19-21, hvor vi fortsætter debatten om Det Ønskede Samfund. Kom og vær med. Tilmeld dig allerede nu til Erik Schwensen (es@es-leadership.dk).


Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar