3. Artikel om det Ønskede Samfund

posted in: 2020 | 0

06. april 2020

Vi genstarter debatten om Det Ønskede Samfund

af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen

Indledning

Vi ønsker nu at genstarte debatten om ”det ønskede samfund”. En debat som vi satte i karantæne i respekt for dét fokus, som vi alle sætter ind på for at håndtere og bekæmpe vor tids hidtil større humanitære udfordring, både personligt, lokalt og internationalt.

Men før vi gør det, vil vi gerne takke alle som bidrager og har bidraget til, at vi som mennesker og samfund kommer godt videre ud af krisen. Og ja, der er meget som skal gøres endnu, før vi har styr på den udfordring vi er kastet ud i.

Men krisen har vist, at det giver rigtig god mening at starte debatten op på ny. Krisen har for alvor åbnet vores øjne for hvilke styrker og svagheder, som vort samfund indeholder. Meget af dét, som vi tog for givet før krisen. Men krisen har også forandret os som mennesker og som samfund i løbet af få døgn. Vi kan godt forandre os hurtigt, hvis det er det vi ønsker.

Så vores debat om det ønskede samfund er ”slået tilbage til start”, men så alligevel slet ikke. Vi er i den forløbne tid blevet endnu mere opmærksomme på, hvad der på et fundamentalt niveau fungerer i vort samfund. En viden som kun en alvorlig krise kan give et samfund, en viden som vi skal evne at tage til os og bære videre i debatten om det fremtidige ”det ønskede samfund”. 

Kun ved at sætte os nye mål for det samfund vi ønsker os, så ved vi hvilke skridt vi nødvendigvis skal tage for at nå derhen. ”Corona-krisen” er den ”Game-Changer”, der kan rykke os ud af den fastlåshed, som vi omtalte i vores første artikel.

Inden vi kommer så langt skylder vi lige vores deltagere fra den første debataften den 09. marts 2020 en kort tilbagemelding. Den kommer her:

Tilbagemelding fra debatten den 09. marts

”Tusind tak for en god debat og et inspirerende engagement under den første passiar om ” hvad der fungerer allerede godt i dagens samfund ”, og som vi ønsker at bringe med os til i ”det ønskede samfund”, og som er fint refereret i Fredericia Dagblad af Morten Kiilerich, tirsdag den 10. marts 2020, side 07 – Tusind tak for det!

I debatten hæftede vi os specielt ved følgende emner, som blev vendt, drejet, gradbøjet og trykprøvet og sat sammen på nye måder og vinkler blandt alle mødedeltagerne ud fra spørgsmålet:

Det vi ønsker at fastholde i vort samfund er ”:

forsamlings- og foreningsfriheden, den fri presse, ytringsfriheden, den lave magtdistance, grundloven, tredelingen af magten, lighedsprincipperne, et tillidsbaseret samfund, tillid gør os effektive, ingen korruption, ligeværdighed, vi gør noget målrettet for børnene, stoltheden over at være dansker, plads til uenighed for uenighed gør stærk, når vi derefter evner at sætte fælles mål, højskolebevægelsen, andelstanken, arbejderbevægelsen, og idéerne fra skoleloven af 1812 om uddannelsesret, – mulighed(SU) og –pligt til alle, den danske kulturarv, kunsten er en styrke, evnen og muligheden for at rejse ud og kommer beriget hjem (”at rejse er at leve”), selverkendelsen af at Danmark er et lille land, der har brug for sin omverden og dybt afhængig af den, frihed og tid til at  finde ud af, hvad du som samfundsborger vil med dit liv og bidrage til samfundet med, fastholdelse af pressen som den 4. statsmagt holdt i hånden af pressenævn og selvbestaltede ”presseloger”, hvor medierne bringer os tættere sammen og giver nye indsigter og valide informationer, hvor borgerne er gode til at søge indsigt gennem flere forskellige medier og perspektiver og samtidig skabe nye platforme, friheden til og evnen til at skabe mangfoldighed i samfundet, kvaliteten i sundhedsvæsenet godt støttet op af den teknologiske udvikling i dansk industri og diverse fonde, vores monarkiske demokrati og kongehuset, og meget, meget mere…….

Og godteposen er ikke tom endnu. Selv om vi – præget af vores kulturarv – har svært ved at koncentrere os om det positive ret længe af gange, så gik det faktisk rigtig fint den 1. debataften med at holde fokus og i fællesskab opleve det. Tusind tak for medspillet og idérigdommen. ”

Genstarten af debatten!

I den første af en række artikler om ”Det ønskede samfund” skrev vi blandt andet:

” …….vi oplever et stadigt mere fragmenteret samfund, hvor silo-tænkningen de facto stadig har overtaget og florerer, og hvor den politiske verden, medierne og erhvervslivet mere fokuserer på håndtering af enkeltstående udfordringer/problemer – dagens Breaking News og enestående innovation, og hvor beslutninger og løsninger træffes og udføres i isolation, måske i modstrid med morgendagens udfordringer og problemer.

Gennem personlige refleksioner og gennem flere samtaler, over og om en række centrale spørgsmål, er vi blevet overbeviste om, at vi i dag har behov for en ”Game Changer”. Det gælder måden vi taler om vort samfund og om dets indbyggere på. Det gælder måden vi taler med hinanden på, men også måden vi overvejer, prioriterer og træffer beslutninger på, og dernæst eksekverer de beslutninger vi træffer. Og det gælder både som individer og i fællesskabet, lokalt, nationalt og internationalt. Intet mindre.

Måske hårdt og lidt uretfærdigt sat op, men skulle vi ikke i stedet starte med at debattere ”Hvor er det vi vil hen med vores samfund fundamentalt set? ”….”

Men så kom ”corona-krisen”. Verden var som forandret, og vores samfund ændrede sig i løbet af få dage fra den udprægede fragmentering og silo-tænkningen m.v., som vi talte om i vores allerførste artikel. Vores samfund ændrede sig til en fantastisk samarbejdende samfundsmekanisme, hvor fragmentering og silo-tænkning forsvandt som dug for solen, og hvor måden vi taler med hinanden på, men også måden vi overvejer, prioriterer og træffer beslutninger på, og dernæst eksekverer de beslutninger vi træffer, totalt var forandret. Det gælder både som individer og i fællesskabet, lokalt og nationalt.

Så det samfund og de ting, som vi ser udfolde sig lige nu under ”corona-krisen”, skal absolut medinddrages i debatten om ”Det ønskede samfund”, så vi kontinuerligt tager ved lære af det der sker omkring os. For vores hovedtese er stadig den samme.

Vi går stadig ud fra hovedtesen om, at

”Når vores samfund i dag ikke indeholder alt det, vi godt kunne tænke os, både på kort og længere sigt. Så er det tid til grundlæggende at tænke over: Hvad er det egentligt for et samfund, vi ønsker?

Vi gør det, fordi, hvis vi ikke ved, hvor vi vil hen med vores liv, med vores tilværelse og samfund, så har vi heller ingen anelse om, om det vi gør lige nu, er det rigtige og det bedste. Heller ikke under den nuværende krise, som tværtimod forstærker behovet for debatten og kravene for de rigtige svar både på kort sigt, men også på lang sigt. ”Udviklingstoget” synes at have øget hastigheden ekstremt, og vi når knapt nok at lægge skinnerne ud i den retning, som vil være bedst for det samfund, som vi ønsker os på sigt. Derfor er debatten stadig uhyre relevant, ja debatten er måske endda mere nødvendig, end før krisen. Krisehåndteringen og debatten om vores ønskede samfund skal derfor foregå parallelt.

Den krisehåndtering, som vi ser vores myndigheder, vore politikere, erhvervslivet, fagbevægelsen og medierne og mange, mange andre udøve, har vi kun kæmpe stor ros tilovers for. En helt fantastisk indsats, som fortjener en helt særlig tak og plads i vores bevidsthed, som kun er muligt fordi vi allerede lever i et velorganiseret og rigt samfund.

Vi kan derfor trygt sætte et fornyet fokus på debatten om det fremtidige ønskede samfund.  

I vores første artikel skrev vi, at vi var overbeviste om, ”…. at udviklingen må komme nede fra. Det gør vi, fordi vi tror på og vurderer, at udviklingen kun kan brede sig fra det lokale samfund over det regionale til det globale samfund. Vores politikere føler sig måske omklamret og låste af systemet. Forandringsbølgen og presset skal derfor komme nedefra. Det sætter os fri til at gennemtrænge og i nødvendigt omfang transformere de eksisterende stiafhængigheder, forstokkede tankegange og fastlåste politiske magtstrukturer i samfundet…..”

Det tror vi stadig på, men ”corona-krisen” har givet vores samfund en enestående chance for at gøre det hurtigere og måske gøre det delvist i en ”oppe fra og ned” tilgang, fordi vores politikere måske ikke – for en stund – føler sig omklamret og låste af systemet.

Vores fælles mål og vejen dertil er stadig knyttet til det, vi ønsker og forestiller os, om det samfund vi ønsker, og netop ikke knyttet til, det vi vil væk fra.

Vi ønsker stadig at skabe et mindset hos den enkelte samfundsborger, der rækker frem og ikke tilbage.  Et mindset der engagerer den enkelte medborger ud fra sit ståsted og sine personlige ønsker om fremtiden i sammenhæng med de lokale, de regionale og de globale fællesskaber.

Så dette er den fornyede ”Grundtanke” og vores foreløbige svar på ” Hvad fungerer allerede godt i dag? ”, som oplæg til den næste debatpassiar, og det første spørgsmål, som vi stiller til dig, er:

Hvad er det, der virker i vores samfund allerede i dag,

og som vi ønsker at tage med os på den anden side af ”Corona-krisen”?

Vi glæder os til dine svar og bud på udfordringen, og vi ses forhåbentligt til næste debatpassiar i virkeligheden eller i cyberspace. Det vender vi tilbage til.

Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar