1. artikel i 2021

posted in: 2021 | 1

Udsyn på debatten i 2021

af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen

Indledning

Godt Nytår og velkommen tilbage til debatten om Det Ønskede Samfund. Samtidig vil vi også gerne sige tak for et rigtig godt samarbejde med Fredericia Dagblad i det forgangne år.

Vi begynder med første debataften virtuelt på Zoom torsdag den 11. februar 2021, kl. 19-21, hvor vi sætter rammen for de i alt otte debataftener, som vi foreløbigt har planlagt at gennemføre. Rammen ønsker vi at drøfte med jer og få jeres gode forslag, justeringer og bemærkninger hertil, så vi får det bedst mulig afsæt. På debataftenen vil vi fastlægge visionen, strategien og de foreløbige temaer for de otte debatter i 2021, som vi giver vores foreløbige bud på i denne kronik. Men først et kort tilbageblik.

Den 09. marts 2020 startede vi debatten om Det Ønskede Samfund på Fredericia Bibliotek. Vi gik i løbet af året fra 2 til i dag 55 følgere af debatten. 9 debataftener blev gennemført. Vi gik undervejs også online og i fællesskab skabte vi de resultater, som er dokumenteret i de 15 kronikker og artikler, som det samlet blev til, og som du nu kan finde og gense på vores nye hjemmeside (Klik her).

Udgangspunktet og grundlaget for 2021 er resultaterne af debatserien fra 2020, som blev opsamlet på den sidste debataften den 17. december 2020 om ”Opsamling og Udsyn”.

I 2021 tager vi derfor skridtet videre og går fra projekt til Bevægelse – Bevægelsen henimod Det Ønskede Samfund. Det er fortsat en debatform med fællesskabet og samfundsborgeren i centrum. Vi er sikre på, at debatten fortsat begynder nedenfra, både lokalt, regionalt, nationalt og globalt.

Vi stiller vores resultater gratis til rådighed for alle aktive og engagerede borgere, foreninger, fagfolk, fagforbund, partier, medier og politikere, der ønsker at bidrage til et endnu bedre samfund end det vi ser i dag.

I 2021 tager vi derfor skridtet videre og går fra projekt til Bevægelse – Bevægelsen henimod Det Ønskede Samfund. Det er fortsat en debatform med fællesskabet og samfundsborgeren i centrum. Vi er sikre på, at debatten fortsat begynder nedenfra, både lokalt, regionalt, nationalt og globalt..

Vi stiller vores resultater gratis til rådighed for alle aktive og engagerede borgere, foreninger, fagfolk, fagforbund, partier, medier og politikere, der ønsker at bidrage til et endnu bedre samfund.

Vi oplever, at så længe vi som borgere stiller de forkerte spørgsmål, så giver politikere, medier, fagfolk, partier, fagforbund, m.fl. de forkerte svar. Så det gælder om at stille de rigtige spørgsmål for at få en demokratisk debat og en proces i gang henimod Det Ønskede Samfund.

Idéen er, at du stiller spørgsmålene videre til dine politikere lokalt, regionalt, nationalt eller globalt. Det sker i en klar forventning om at opnå konkrete løsninger på vej mod Det Ønskede Samfund.

Kravet må også være løsninger, der er velbegrundede ud fra de værdier og normer, som de samme politikere ønsker at bygge det fremtidige samfund på.


Visionen

Vi vil skabe en bred samfundsdebat, der finder konkrete løsninger på aktuelle og ubærlige problemstillinger. Løsninger som bringer os henimod Det Ønskede Samfund.


Strategien

1. trin: Under vores fortsatte debataftener tager vi hver gang et udvalgt tema op til åben debat. Debatten går ikke ud på at finde de konkrete svar på de aktuelle og ubærlige problemstillinger, men debatten fokuserer på udvikling af de konkrete spørgsmål, som den munder ud i.

2. trin: Netværket arbejder med at spidsformulere aktuelle debatspørgsmål, der kan bruges i den lokale dialog med politikerne om alt det, vi gerne vil med Danmark og verden, Det Ønskede Samfund.  Husk, alle politikere – i kommunalbestyrelsen, regionsrådet, folketinget, EU eller i offentlige råd, nævn, udvalg og bestyrelser – er valgt lokalt i en lokal valgkreds.

3. trin: Det er de konkrete spørgsmål, vi stiller til rådighed for alle, som derefter kan stille dem videre og få svar i deres netværk, foreninger, fagforbund, partier, virksomheder, partiforeninger med henblik på at styrke de demokratiske processer i retning af Det Ønskede Samfund. Det kan eksempelvis ske gennem den eksisterende borgerforslagsordning (www.borgerforslag.dk).

4. trin: Mellem debataftenerne fortsætter debatten, både lokalt, regionalt, nationalt og globalt styret af den enkelte deltager i debatterne.

5. trin: Online stiller vi et debatforum med nyheder, artikler, indlæg m.v. til rådighed, hvor vi uddyber og videreudvikler debatten.


De ubærlige problemstillinger

Dansen om dilemmaerne i Det Ønskede Samfund

Individets frihed kontra statslig indblanding – Balancen mellem uhæmmet liberalisme, total statslig styring, og befolkningens kontrol med samfundets magthavere i politik, økonomi, medier, retsvæsen, forsvar, offentlige virksomheder mv.

Samspillet mellem aktørerne i Det Ønskede Samfund (Borgerne, institutionerne, det offentlige, det private, Erhvervslivet, Pengetanke, politiske strukturer m.fl.)

Samspillet mellem aktørerne i Det Ønskede Samfund kommer til at finde vej gennem et højkoncentreret erhvervsliv, velfinansieret lobbyisme og sociale mediers kommercielle styring af brugernes opmærksomhed. Det demokratiske samspil er i dag domineret af teknologiudviklingen og det globale marked for varer, kapital og arbejdskraft. It-giganternes forretningsmodel med udnyttelse af borgernes egne data har ændret de økonomiske magtforhold i erhvervslivet – nationalt, regionalt og på verdensplan. De vigtigste beslutninger om produkter, råvarer og arbejdspladser verden rundt træffes nu af en lille international elite af ejere, topchefer og eksperter. Overskud og vækst er ingen garanti for flere arbejdspladser, ofte er resultatet i de enkelte lande en polarisering med flere lavt betalte jobs og bedre forhold for overklassen og den højere middelklasse.

Der ligger et stort potentiale i samspillet mellem det offentlige, de private aktører/fonde, som er villige til at spytte i udviklingen af områder, og borgerinddragelsen især. Vi har brug for en debat om, hvordan vi kan udnytte alle de gode intentioner.

Det er arbejdsbetingelserne for dagens og morgendagens politiske institutioner. Dialogen mellem borgere, politikere og andre foregår samtidig i et medielandskab, hvor sociale medier – hvis hovedformål er adgang til brugerdata som basis for algoritmer til varesalg og holdningspåvirkning – i realiteten har overtaget den frie presses plads.

Rollen som og dannelsen af den medskabende samfundsborger

Debatten om Det Ønskede Samfund har vist, at det handler om, at vi skal gøre noget for at få den enkelte borger til at forstå rollen som medskabende samfundsborger.

DDet er jo en proces, som vi kan skrue sammen på mange måder.  Samfundsdebatten er demokratiets kerne og spændende og interessant at tale om. Men det er især samfundets udvikling, der er vigtig at sætte til debat. Hvordan får vi den enkelte borger til – på den ene side – at forstå deres rolle som medskabende samfundsborger, og på den anden side – hvordan får vi uddannet og oplært (dannet) samfundsborgeren til den rolle?

Mediernes magt – Magten tilbage til folket og måske politikerne!

Pressen som den fjerde statsmagt er ikke længere tilstrækkelig til at sikre ytringsfrihed og sikre borgernes kontrol med magthavere i politik, økonomi og medier. Der er brug for langt større gennemsigtighed i de medievirksomheder, der er blevet rammen om store dele af den samfundsmæssige dialog og kontakten mellem mennesker. Åbenhed om algoritmer og skattebetaling kunne være et bidrag.

Spørgsmålet er: Hvilke konkrete veje er der til udvikling af de demokratiske institutioner og regler, der varetager ytringsfriheden i de sociale mediers tidsalder?

Det kommunikerende samfund, når det er bedst – Hvordan det?

Evnen til at kommunikere og få forståelige, velargumenterede og gennemskuelige budskaber igennem bliver en stadig vigtigere forudsætning for, hvordan vores samfundet udvikles og trives. Det gælder for alle aktører i samfundet – alle.

Hvordan sikrer vi, at det sker? Hvad kendetegner god kommunikation? Hvilke spørgsmål skal vi stille vores politikere for at få svar og løsninger på det?

Den ønskede lederprofil og lederudvælgelsen i Det Ønskede Samfund

Det ønskede Samfund kræver ledere, som er i stand til at lede os i retning af Det Ønskede Samfund.

Så, hvad er det for ledere, vi vil ledes af? Hvad skal de være i stand til? Hvad er det for personlige og samfundsmæssige værdier de skal stå inde for og udleve i deres politik?

I den sammenhæng kommer rekrutteringen og valget af vores ledere under pres. Trænger vi ikke til en fornyelse af vores måde at lave ansættelsesprocedure på til offentlige og private ledere. Er der ikke et eller andet kiks her, når man ser så mange ledere, der mislykkes med deres gerning? Er der ikke noget i udvælgelsesprocesserne, hvor vi har overset, at det bør gøres på en anden måde, end det vi har været vant til gennem de sidste 30 år? Får vi fat i de rigtige?

Diversitet, som kolossal styrke i samfundet – Hvordan inkluderer og udnytter vi alle forskelligheder i Det Ønskede Samfund?

Knud Aarup skrev en bog for et par år siden, som hed: ”Fra Udenforskab til Fællesskab”, hvor han beskæftiger sig med de mellem 200.000 og 300.000 mennesker i vores samfund – måske det bedste samfund i verden – der står uden for vores fællesskab. Der er behov for, at skabe et samfund, hvor der er mulighed for, at alle mennesker kan få lov at bidrage med det de kan. Hvordan gør vi det?

De udenforstående strækker sig fra samfundets svageste til samfundets stærkeste og rigeste, som ikke føler, at de har eller kan få en reel mulighed for at udleve deres potentialer og styrker. De findes på tværs af køn, religion, etnicitet, arv og miljø, og vi har ikke råd til af lade deres potentialer gå tabt. Så hvordan får vi sat alle potentialer i spil – store og små – i Det ønskede Samfund? Hvad gør du for at det sker? Hvad kan vores politikere og alle de andre aktører i samfundet gøre?


Afrunding

Debataftenen om Vision, strategi og temaer for 2021 foregår virtuelt på Zoom torsdag den 11. februar 2020, kl. 19-21.

Efter et kort oplæg går debatten i gang. Kom og vær med 🙂

Tilmelding er nødvendig og deadline er torsdag den 11. februar 2021, kl. 12. Du er velkommen til at tilmelde dig allerede nu ved Erik Schwensen (es@es-leadership.dk).

Send også gerne indspark til debatten til enten Uffe Steiner Jensen (uffesteinerjensen@gmail.com)  eller Erik Schwensen (es@es-leadership.dk), så vi får det hele med.

Vi ses 🙂

Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar