4. spørgerække i 2021

Borgerinddragelse i Det Ønskede Samfund Afledte debatspørgsmål fra 4. debataften om “Den medskabende og kritiske samfundsborger” af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen Indledning 5. debataften den 26. august startede med et forrygende og tankevækkende oplæg fra forsker Annemette Digmann om ”Den medskabende og kritiske samfundsborger”. Annemette Digmann arbejder som selvstændig aktionsforsker og er cand.mag. og Ph.d. Annemette har en lang række ansættelser som leder i det offentlige bag sig. Fra 2006 til 2016 som innovationschef i Region Midtjylland. Hun … Læs mere

3. spørgerække i 2021

Mediernes rolle i Det ønskede Samfund Afledte debatspørgsmål fra 4. debat om “Mediernes rolle i Det Ønskede Samfund af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen Indledning 4. debataften om Det Ønskede Samfund den 17. juni startede med et spændende og inspirerende oplæg fra en af vores trofaste debattører, Kim Poulsen. Kims mangeårige erfaring som selvstændig købmand, som aktiv i Købmandsforeningen og formand for DH Media, og hans dybe engagement som medborger i lokalsamfundet i Nr. Vorupør i Thy, var med … Læs mere

2. spørgerække i 2021

Spørgsmål om samspillet mellem aktørerne i Det Ønskede Samfund! Afledte debatspørgsmål fra 3. debataften om ”Samspillet mellem aktørerne i Det Ønskede Samfund” af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen Indledning Samspillet mellem alle aktører i samfundet er en af de mest afgørende faktorer for den bedst mulige samfundsudvikling hen imod det samfund vi ønsker os. Det gælder os alle, både som individuelle aktører og de netværk, foreninger, organisationer, virksomheder etc., som vi indgår i på kryds og tværs. Det gælder … Læs mere

1. spørgerække i 2021

Spørgsmål om individet og kontrollen i Det Ønskede Samfund! Afledte debatspørgsmål fra 2. debataften om ”Individet og kontrollen i Det Ønskede Samfund” af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen Indledning Tyngden i vores velfærdssamfund har gennem årtier penduleret mellem overvejende individuel frihed og overvejende statslig indblanding i takt med skiftende liberale og socialistiske regeringer. Nogle vil hævde, at pendulets svingninger er mindsket over tid og at forskellene mere og mere udvandes. Derudover er en tredje faktor kommet på banen, og … Læs mere

ES-Leadership og vores tredjeparter bruger "cookies" og lignende teknologier til at levere og sikre vores tjenester, til at forstå og forbedre deres effektivitet og til at vise relevante annoncer på og uden for ES-Leadership. Du kan finde flere oplysninger i ES-Leaderships Privatlivspolitik. Vælg Acceptér cookies for at give samtykke til denne brug. Du kan til enhver tid ændre dine cookievalg.  ES-Leaderships Privatlivspolitik